xét thú

PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển chọn điểm học tập bạ trung học phổ thông (Các ngành ngoài sư phạm) 

Xét tuyển chọn phụ thuộc vào Điểm khoảng môn 5 học kỳ (5 học tập kỳ: những học tập kỳ lớp 10, lớp 11 và  học tập kỳ 1 lớp 12) của 3 môn trong tổ phù hợp xét tuyển chọn ứng với ngành bởi sỹ tử ĐK. Điểm từng môn (gọi là Điểm M) nhằm tính điểm xét tuyển chọn được xem vị khoảng nằm trong của điểm khoảng môn nhập 5 học tập kỳ (làm tròn trặn cho tới nhì chữ số thập phân), công thức tính Điểm M như sau:

Bạn đang xem: xét thú

Trong đó: ĐTBMHK  là Điểm khoảng môn học tập kỳ (HK1L10: Học kỳ 1 Lớp 10)

Riêng ngành Kiến trúc, sỹ tử nên tham gia dự thi môn Vẽ thẩm mỹ bởi Trường ĐHCT tổ chức triển khai đua ngày 21/5/2023 nhằm lấy điểm. Xem vấn đề tổ chức triển khai đua bên trên đây

* Ngành xét tuyển

- Tất cả những ngành công tác tiên tiến và phát triển, công tác rất tốt và công tác đại trà (trừ những ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên).  (Xem Danh mục ngành tuyển chọn sinh ĐH chủ yếu quy năm 2023)

- Chỉ chi tiêu xét tuyển: tối nhiều 40%  chỉ chi tiêu của ngành ứng.

* Đối tượng

Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông từ thời điểm năm 2023 quay trở lại trước. Tuyển sinh toàn nước.

* Điều khiếu nại ĐKXT

Tổng điểm 3 môn theo đòi tổng hợp xét tuyển chọn ứng với ngành bởi sỹ tử ĐK từ 18 điểm trở lên (không nằm trong điểm ưu tiên, thực hiện tròn trặn cho tới nhì chữ số thập phân). Công thức như sau:

Tổng điểm 3 môn = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3  ≥  18

(Không xét học tập lực, hạnh kiểm)

* Điểm xét tuyển

Là tổng điểm 3 môn theo đòi tổng hợp xét tuyển chọn, cùng theo với điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên, chống ưu tiên quy lăm le của Quy chế tuyển chọn sinh). Không nhân thông số và tính theo đòi công thức:

ĐXT = (Điểm M1 +  Điểm M2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên

* Nguyên tắc xét tuyển

Thí sinh được ĐK tối nhiều 05 nguyện vọng và nên xếp theo đòi trật tự ưu tiên kể từ cao xuống thấp (ưu tiên một là nguyện vọng cao nhất). Đối với từng ngành, những sỹ tử được xét tuyển chọn đồng đẳng theo đòi điểm xét tuyển chọn và ko phân biệt trật tự ưu tiên. Xét theo đòi điểm kể từ cao xuống thấp.

Đối với từng sỹ tử, toàn bộ những nguyện vọng đều được xét tuyển chọn và chỉ trúng tuyển chọn nhập 1 nguyện vọng đem ưu tiên tối đa nhập số những nguyện vọng đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn.

Điểm trúng tuyển chọn trong những tổng hợp xét tuyển chọn nhập nằm trong 1 ngành là đều nhau và được xác lập theo đòi ngành. Đây đó là điểm xét tuyển chọn của sỹ tử ở đầu cuối nhập list trúng tuyển chọn và gọi là Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn của ngành.

Đối với những ngành đem thường xuyên ngành, sau thời điểm trúng tuyển chọn và nhập học tập theo đòi ngành, sỹ tử được lựa chọn thường xuyên ngành theo đòi học tập.

Ví dụ minh họa:  Một sỹ tử lựa chọn ĐK 2 nguyện vọng (NV) như sau:

(1) ngành Kỹ thuật Xây dựng-CLC, lựa chọn tổng hợp D07 (Toán, Hóa, Anh);

(2) ngành Kỹ thuật Cơ Khí, lựa chọn tổng hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) .

Thí sinh đem điểm khoảng môn nhập 5 học tập kỳ của từng môn ứng với tổng hợp xét tuyển chọn và điểm từng môn (Điểm M) được tính như nhập bảng sau:

Môn

Điểm khoảng môn học tập kỳ (ĐTBMHK)

Điểm từng môn (Điểm M)

HK1-L10

HK2-L10

HK1-L11

HK2-L11

HK1-L12

Toán

7,2

7,0

6,9

7,3

7,2

7,12

8,0

6,8

Xem thêm: lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga

7,0

7,0

6,0

6,96

Hóa

6,4

6,5

6,5

6,5

7,0

6,58

Anh

4,0

4,0

4,5

4,3

4,5

4,26

Kiểm tra ĐK ĐK xét tuyển:

(1)  Ngành Kỹ thuật Xây dựng-CLC, tổng hợp D07:

Điểm MTOÁN +  Điểm MHÓA + Điểm MANH = 7,12 + 6,58 + 4,26 = 17,96 < 18 => Không đạt ĐK => loại

(2)  Ngành Kỹ thuật Cơ khí, tổng hợp A00:

Điểm MTOÁN + Điểm M + Điểm MHÓA = 7,12 + 6,96 + 6,58 = đôi mươi,66 > 18 => Đạt ĐK ĐK xét tuyển chọn, tiến hành list xét tuyển chọn ngành Kỹ thuật Cơ khí

Như vậy, sỹ tử ĐK 2 NV, tuy nhiên chỉ có một NV đầy đủ ĐK nhằm xét tuyển chọn.

Tính Điểm xét tuyển: Giả sử sỹ tử nằm trong đối tượng người dùng ưu tiên 01 (được +2đ) và chống ưu tiên là KV2-NT (được +0,5đ) thì ĐXT của sỹ tử dùng để làm xét tuyển chọn nhập ngành Kỹ thuật Cơ khí là:   ĐXT = (7,12 + 6,96 + 6,58) + 2,0 + 0,5 = 23,16

* Thời gian lận và làm hồ sơ đăng ký

Từ ngày 05/05/2023 cho tới không còn ngày 05/6/2023

Cách 1: Đăng ký trực tuyến bên trên website http://xettuyen.ctu.edu.vn  (để tách từng sơ sót, sỹ tử cần thiết phát âm kỹ chỉ dẫn bên trên khối hệ thống trước lúc đăng ký).

Cách 2: Sau khi ĐK trực tuyến và chắc chắn không hề chỉnh sửa, sỹ tử gửi làm hồ sơ về Trường bao gồm có:
- Phiếu ĐK xét tuyển chọn (in kể từ khối hệ thống ĐK trực tuyến của Trường);
- 01 phiên bản photo Học bạ (không cần thiết công chứng) hoặc phiên bản gốc Giấy xác nhận sản phẩm tiếp thu kiến thức trung học phổ thông (đủ 5 học tập kỳ xét);
- Đối với sỹ tử tiếp tục đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông từ thời điểm năm 2022 quay trở lại trước thì nộp thêm thắt 01 phiên bản photo bằng phẳng đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông (không công chứng) hoặc Bản gốc Giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông tạm thời thời;
- Phí đăng ký: 30.000đ/ 1 nguyện vọng

Cách 3: Gửi làm hồ sơ về Trường ĐHCT 

Thí sinh lựa chọn một nhập 2 cơ hội sau đây nhằm nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn và phí ĐK mang lại Trường ĐHCT: 

CÁCH 1: Nộp trực tiếp bên trên PHÒNG ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P.. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Thời gian lận nhận hồ nước sơ: Tất cả những ngày kể từ 5/5 cho tới 05/6/2023 (Kể cả Thứ 7 và Chủ nhật)
 - Sáng kể từ 7 giờ 00 cho tới 11 giờ 00
- Chiều kể từ 13 giờ 00 cho tới 17 giờ 00
CÁCH 2:  Sử dụng công ty GỬI HỒ SƠ XÉT TUYỂN CỦA BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

1. Thí sinh đem vừa đủ làm hồ sơ xét tuyển chọn và phí ĐK cho tới Bưu viên thanh toán của BƯU ĐIỆN VIỆT NAM (hoặc điểm Bưu năng lượng điện văn hóa truyền thống xã) nhằm gửi gửi trừng trị HSXT và Phí ĐK về Trường Đại học tập Cần Thơ (theo mã Trường TCT). Thí sinh hoàn toàn có thể tra cứu vãn mò mẫm vị trí của bưu viên sát điểm ở của sỹ tử bên trên website http://www.vnpost.vn/vi-vn/buu-cuc/tim-kiem

2. Khi hoàn tất giấy tờ thủ tục nhận, thanh toán viên ở Bưu viên tiếp tục giao phó mang lại thí sinh 01 Vận đơn, bên trên tê liệt có Mã bưu gửi. Thí sinh phải giữ gìn cẩn thận Vận đơn này nhằm so sánh khi quan trọng (Xem hình minh họa)

3. Một số lưu ý:

- Địa chỉ điểm nhận: PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, Đường 3/2, P.. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Ghi chúng ta tên, số điện thoại thông minh địa hình, số CMND của sỹ tử ngoài tị nạnh thư nhằm liên hệ khi quan trọng.

- Sau khi Trường ĐHCT sẽ có được Hồ sơ của sỹ tử, Trường tiếp tục update biểu hiện làm hồ sơ và sỹ tử hoàn toàn có thể đánh giá được nhập thực đơn “Hồ sơ của tôi” bên trên khối hệ thống Đăng ký.

- Muốn biết làm hồ sơ của tôi và được vận gửi cho tới Trường ĐHCT hoặc ko, sỹ tử hoàn toàn có thể tra cứu vãn bưu phẩm bên trên website http://www.vnpost.vn/  (sử dụng “Mã bưu gửi” bên trên Vận đơn nhằm “Tra cứu vãn - lăm le vị” bưu phẩm)

Xem thêm: tả một người mà em yêu quý nhất