xát muối

From Wiktionary, the không lấy phí dictionary

Bạn đang xem: xát muối

Jump to tát navigation Jump to tát search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

From xát (rub) +‎ muối (salt) +‎ vào (into) +‎ vết thương (wound). Compare Chinese 傷口上撒鹽伤口上撒盐.

Pronunciation[edit]

  • (Hà Nội) IPA(key): [saːt̚˧˦ muəj˧˦ vaːw˨˩ vet̚˧˦ tʰɨəŋ˧˧]
  • (Huế) IPA(key): [saːk̚˦˧˥ muj˨˩˦ vaːw˦˩ vet̚˦˧˥ tʰɨəŋ˧˧]
  • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [saːk̚˦˥ muj˦˥ vaːw˨˩ vəːt̚˦˥ tʰɨəŋ˧˧] ~ [saːk̚˦˥ muj˦˥ jaːw˨˩ jəːt̚˦˥ tʰɨəŋ˧˧]

Verb[edit]

xát muối nhập vết thương

Xem thêm: Tìm hiểu giày Converse của nước nào và lịch sự phát triển

  1. (idiomatic) to tát add insult to tát injury

Retrieved from "https://mamnonbinhtridong.edu.vn/w/index.php?title=xát_muối_vào_vết_thương&oldid=69127637"