vật lí 12

Để sở hữu sự sẵn sàng rất tốt mang đến kì thi đua học tập kì và nhập quy trình ôn thi đua Lý chất lượng nghiệp trung học phổ thông tiếp đây, Vuihoc đang được biên soạn cỗ tài tư liệu tóm lược lý thuyết vật lý cơ 12 gom những em học viên đơn giản và dễ dàng sở hữu tầm nhìn tổng quan lại về toàn cỗ lý thuyết công tác lý 12. Sở tư liệu được phân chia bám theo từng chuyên mục của từng chương ví dụ và cụ thể. Tham khảo ngay!

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức lý 12

Chương 1: Dao động cơ

Bạn đang xem: vật lí 12

Bài 1: Dao động điều hòa

- Lý thuyết về xấp xỉ điều hòa

- Phương trình xấp xỉ điều hòa

Bài 2: Con nhấp lên xuống lò xo

- Cấu tạo ra về con cái nhấp lên xuống lò xo

- Khảo sát xấp xỉ của lò xo

Bài 3: Con nhấp lên xuống đơn

- Kiến thức con cái nhấp lên xuống đơn

- Phương trình xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống đơn

Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức

- Lý thuyết về xấp xỉ tắc dần

- Lý thuyết về xấp xỉ chống bức

Bài 5: Tổng hợp ý nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số. Phương pháp Fre-Nen

- Lý thuyết về 2 xấp xỉ điều tiết nằm trong phương

- Lý thuyết về 2 xấp xỉ điều tiết nằm trong tần số

- Dao động tổng hợp

- Phương pháp Fre-nen 

Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm những tấp tểnh luật xấp xỉ của con cái nhấp lên xuống đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

- Kiến thức về sóng cơ

- Các đại lượng về sóng cơ

- Phương trình sóng

Bài 8: Giao quẹt sóng

- Lý thuyết về giao phó quẹt sóng

- Công thức giao phó quẹt sóng

Bài 9: Sóng dừng

- Lý thuyết về sóng dừng

- Điều khiếu nại và những công thức sóng dừng

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

- Tần số

- Cường chừng âm

- Mức chừng độ mạnh âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

- Độ cao của âm

- Độ to tát của âm

- Âm sắc của âm

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

- Lý thuyết về dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

- Độ lệch sóng của năng lượng điện áp và dòng sản phẩm điện

Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều

Độ lệch sóng thân mật hiệu năng lượng điện thế U và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I

- Các loại mạch năng lượng điện xoay chiều

Bài 14: Mạch sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

- Định luật Ôm

Độ lệch sóng thân mật năng lượng điện áp và dòng sản phẩm điện

- Hiện tượng nằm trong tận hưởng.

Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

- Lý thuyết của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Hệ số công suất

Bài 16: Truyền chuyển vận năng lượng điện năng. Máy đổi mới áp

- Lý thuyết máy đổi mới áp và nguyên tắc hoạt động

- Truyền chuyển vận năng lượng điện năng

Bài 17: Máy trị năng lượng điện xoay chiều

- Máy trị năng lượng điện xoay chiều 1 pha

- Máy trị năng lượng điện xoay chiều 3 pha

Bài 18: Động cơ ko đồng hóa phụ vương pha

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng bộ

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng hóa 3 pha

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

- Lý thuyết về mạch dao động

Lý thuyết sự đổi mới thiên năng lượng điện và độ mạnh dòng sản phẩm điện

- Dao động năng lượng điện kể từ tự động do

- Chu kì và tần số xấp xỉ riêng

Bài 21: Điện kể từ trường

Mối mối quan hệ thân mật năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

- Lý thuyết năng lượng điện kể từ ngôi trường và thuyết năng lượng điện kể từ Mắc-xoen

- Sự Viral tương tác năng lượng điện từ

Xem thêm: công suất được xác định bằng

Bài 22: Sóng năng lượng điện từ

- Lý thuyết về sóng năng lượng điện từ

- Phân loại sóng năng lượng điện từ

Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ tự sóng vô tuyến

- Nguyên tắc chung

- Cấu tạo ra và nguyên tắc của sản phẩm trị thanh

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

- Lý thuyết nghiền sắc ánh sáng

- Ứng dụng nghiền sắc ánh sáng

- Công thức nghiền sắc ánh sáng

Bài 25: Giao quẹt ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng lạ giao phó quẹt ánh sáng

- Bước sóng khả năng chiếu sáng và màu sắc sắc

Bài 26: Các loại quang quẻ phổ

- Lý thuyết về quang quẻ phổ

Các cách thức phân tách quang quẻ phổ và lợi ích

Bài 27: Tia mặt trời và tia tử ngoại

- Lý thuyết về tia hồng ngoại

- Lý thuyết về tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

- Lý thuyết về tia X

- Cơ chế về tia X

- Bản hóa học và phần mềm của tia X

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng khả năng chiếu sáng tự cách thức giao phó thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Lý thuyết về hiện tượng quang quẻ điện 

- Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện nhập và hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

- Định luật về số lượng giới hạn quang quẻ điện

Bài 31: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện trong

- Lý thuyết về hiện tượng lạ quang quẻ điện 

Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện nhập và hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Bài 32: Hiện tượng quang quẻ - trị quang

- Lý thuyết về hiện tượng trị quang

- Ứng dụng của hiện tượng lạ trị quang

Bài 33: Mẫu vẹn toàn tử Bo

- Lý thuyết kiểu mẫu vẹn toàn tử Bo

Các định đề của Bo về kết cấu vẹn toàn tử

Bài 34: Sơ lược về laze

- Lý thuyết về Laze

- Ứng dụng về Laze

Chương 7: Hạt nhân vẹn toàn tử

Bài 35: Tính hóa học và kết cấu phân tử nhân

- Cấu tạo ra về phân tử nhân

- Đồng vị

- Khối lượng phân tử nhân

- Năng lượng phân tử nhân

Bài 36: Năng lượng links của phân tử nhân. Phản ứng phân tử nhân

- Độ hụt khối

- Lý thuyết về tích điện links và tích điện links riêng 

- Các tấp tểnh luật bảo toàn

Bài 37: Phóng xạ

- Lý thuyết về hiện tượng lạ phóng xạ

- Định luật phóng xạ

Bài 38: Phản ứng phân hạch

- Lý thuyết về phản xạ phân hạch

- Đặc điểm của phản xạ phân hạch

Bài 39: Phản ứng nhiệt độ hạch

Chương 8: Từ vi tế bào cho tới vĩ mô

Bài 40: Các phân tử sơ cấp

Bài 41: Cấu tạo ra vũ trụ

Tóm tắt những kỹ năng và kiến thức cần thiết tóm được nhập công tác Vật Lý 12

Với nội dung của lý thuyết vật lý cơ 12, những em cần thiết phát âm kỹ và làm rõ những khái niệm, tấp tểnh luật và những công thức Vật lý 12 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên không giống. Cùng với bại liệt, những em học viên cũng cần phải lập bảng đối chiếu điểm như thể và không giống nhau Một trong những kỹ năng và kiến thức tương tự động nhau như con cái nhấp lên xuống đơn, con cái nhấp lên xuống lốc xoáy, tia tử nước ngoài và tia mặt trời, quang quẻ phổ vạch trị xạ với quang quẻ phổ liên tiếp,…để rời lầm lẫn lý thuyết và công thức tính nhập quy trình giải bài xích tập dượt.

Bên cạnh bại liệt, những em học viên cũng nên nắm rõ những công thức và áp dụng được nhập những bài xích tập dượt cơ bạn dạng tiếp sau đó từ từ contact không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức cho những tuyến bài xích nâng lên. Một điểm cảnh báo nhập quy trình học tập công thức vật lý cơ, những em học viên cũng cần phải làm rõ về chân thành và ý nghĩa và nguyên tắc của công thức, đơn vị chức năng tính dùng,… nhằm áp dụng sao mang đến hiệu suất cao và đúng đắn nhất.

Vuihoc đang được tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức Vật Lý 12 nhập tệp tin pdf nhằm những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm. Hy vọng trên đây tiếp tục trở nên "cuốn bong tay" tâm đầu ý hợp gom những em sở hữu sự sẵn sàng rất tốt mang đến kỳ thi đua học tập kỳ tương đương nhập quy trình ôn thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lý tiếp đây.

>>> Bài viết lách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm:

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức Toán 12

Soạn văn 12

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức Sinh 12

Xem thêm: biển số xe 63 tỉnh thành