tư bản bất biến là gì

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Bạn đang xem: tư bản bất biến là gì

Một phần của loạt bài bác về
Chủ nghĩa Marx
Karl Marx và Friedrich Engels

Công trình lý luận

 • Các phiên bản thảo
  kinh tế và triết học tập 1844

 • Luận cương về Feuerbach
 • Hệ tư tưởng Đức
 • Lao động thực hiện mướn và Tư bản
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 • Ngày 18 mon sương quáng gà
  của Louis Bonaparte

 • Grundrisse der Kritik
  der Politischen Ökonomie

 • Đóng canh ty phê bình
  kinh tế chủ yếu trị

 • Das Kapital
 • Phê phán Cương lĩnh Gotha
 • Biện bệnh của tự động nhiên

Triết học

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
  • Tất toan luận tham ô số
 • Biện bệnh duy vật
  • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Phương pháp Marx

Phê phán tài chính chủ yếu trị

 • Tư phiên bản (tích lũy)
 • Thuyết xịn hoảng
 • Hàng hóa
 • Kinh tế học tập Marx
 • Lao động rõ ràng và trừu tượng
 • Yếu tố sản xuất
 • Xu phía hạn chế của tỉ lệ thành phần lợi nhuận
 • Phương tiện sản xuất
 • Phương thức sản xuất
  • Châu Á
  • Tư phiên bản mái ấm nghĩa
  • Xã hội mái ấm nghĩa
 • Lực lượng sản xuất
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Sản xuất thặng dư
 • Thời gian ngoan làm việc xã hội cần thiết thiết
 • Lượng độ quý hiếm của mặt hàng hóa
 • Làm công ăn lương

Xã hội học

 • Tha hóa lao động
 • Cơ sở hạ tầng và phong cách thiết kế thượng tầng
 • Tư sản
 • Giai cấp
 • Ý thức giai cấp
 • Thuyết xung đột
  • Xung đột giai cấp
 • Xã hội phi giai cấp
 • Sùng bái mặt hàng hóa
 • Xã hội nằm trong sản
 • Phê phán tài chính chủ yếu trị
 • Bá quyền văn hóa
 • Dân chủ
 • Chuyên chủ yếu vô sản
 • Bóc lột lao động
 • Liên tưởng tự động do
 • Bản hóa học kiểu như loài
 • Hệ tư tưởng
 • Giai cấp cho vô sản lưu manh
 • Giai cấp cho vô sản
 • Tư hữu
 • Quan hệ sản xuất
 • Vật hóa
 • Thuyết về mái ấm nước
 • Giai cấp cho công nhân

Lịch sử

 • Triết học tập ở Liên Xô
 • Tích lũy tư phiên bản nguyên vẹn thủy
 • Cách mạng vô sản
 • Chủ nghĩa quốc tế vô sản
 • Cách mạng thế giới
 • Marx Trẻ

Bình diện

 • Mỹ học
 • Khảo cổ học
 • Tội phạm học
 • Phân tích văn hóa
 • Chủ nghĩa phái đẹp quyền
 • Lí thuyết phim
 • Địa lí học
 • Phê bình văn học
 • Tôn giáo

Biến thể kinh điển

 • Marx-Hegel
 • Neue Marx-Lektüre
 • Marx Tây phương
 • Marx nhân văn
  • Học phái Praxis

Biến thể chủ yếu thống

 • Chủ nghĩa Lenin
  • Chủ nghĩa Bolshevik
   • Tả khuynh
   • Chủ nghĩa Marx-Lenin
   • Chủ nghĩa Trotsky
    • Chính thống
    • Chủ nghĩa Pablo
    • Chủ nghĩa Posadas
    • Phe loại ba
  • Chủ nghĩa Bordiga
  • Chủ nghĩa Nkrumah
  • Hữu khuynh
 • Chủ nghĩa Luxemburg
 • Chủ nghĩa Menshevik
Chủ nghĩa Marx-Lenin
 • Chủ nghĩa phản xét lại
 • Chủ nghĩa Castro
 • Chủ nghĩa Guevara
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chủ nghĩa Hoxha
 • Chủ nghĩa Husák
 • Juche
 • Chủ nghĩa Kádár
 • Chủ nghĩa Khrushchev
 • Chủ nghĩa Mao
  • Chủ nghĩa Marx-Lenin-Mao
   • Tư tưởng Gonzalo
   • Chủ nghĩa Mao trái đất loại ba
   • Đường Prachanda
 • Chủ nghĩa xã hội rực rỡ Trung Quốc
  • Lý luận Đặng Tiểu Bình
  • Quan điểm cách tân và phát triển khoa học
  • Ba đại diện
  • Tư tưởng Tập Cận Bình
 • Chủ nghĩa Stalin
 • Chủ nghĩa Tito

Biến thể mô tả khuynh

Xem thêm: điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 • Công hữu hóa
 • Chủ nghĩa Bolshevik mô tả khuynh
 • Chủ nghĩa Bordiga
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ tình nghĩa huống
 • Chủ nghĩa tự động trị

Biến thể tự tại cá nhân

 • Chủ nghĩa tự động trị
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ nghĩa De Leon
 • Lettrism
 • Mao-Spontex
 • Chủ nghĩa Marx mới
  • Chủ nghĩa Marx phân tích
  • Chủ nghĩa Marx-Freud
   • Trường phái Frankfurt
  • Chủ nghĩa Marx mở
  • Chủ nghĩa Marx cấu trúc
 • Chủ tình nghĩa huống

Biến thể khác

 • Trường phái Budapest
 • Chủ nghĩa Marx trung dung
  • Chủ nghĩa Marx-Áo
 • Chủ nghĩa xã hội dân chủ
 • Chủ nghĩa Marx Tây Âu
 • Chủ nghĩa Marx phái đẹp quyền
 • Chủ nghĩa Gramsci mới
 • Chủ nghĩa Marx chủ yếu trị
 • Chủ nghĩa Hậu Marx
 • Chủ nghĩa xét lại
 • Chủ nghĩa Shachtman

Nhân vật

 • Karl Marx
 • Engels
 • Bernstein
 • De Leon
 • Kautsky
 • Eleanor Marx
 • Debs
 • Plekhanov
 • Zetkin
 • Gorky
 • Connolly
 • Lenin
 • Luxemburg
 • Liebknecht
 • Kollontai
 • Pannekoek
 • Bukharin
 • Stalin
 • Trotsky
 • Borochov
 • Lukács
 • Korsch
 • Hồ Chí Minh
 • Gramsci
 • Benjamin
 • Mao Trạch Đông
 • Horkheimer
 • Ibárruri
 • Aragon
 • Brecht
 • Marcuse
 • Fromm
 • Lefebvre
 • Adorno
 • Mariátegui
 • Sartre
 • Rubel
 • Beauvoir
 • Allende
 • Dunayevskaya
 • Mills
 • Hobsbawm
 • Althusser
 • Pasolini
 • Zinn
 • Miliband
 • Parenti
 • Bauman
 • Guevara
 • Castro
 • Debord
 • Fanon
 • Harvey
 • Wolff
 • Sankara
 • Žižek
 • Losurdo
 • Wood

Chủ đề liên quan

 • Thuyết phê phán
 • Phê phán mái ấm nghĩa Marx
 • Chủ nghĩa nằm trong sản
 • Thuyết thủ đoạn mái ấm nghĩa Marx văn hóa
 • Quyết toan luận kinh tế
 • Lịch sử mái ấm nghĩa nằm trong sản
 • Chính trị mô tả khuynh
  • Cánh mô tả Mới
  • Cánh mô tả Cũ
 • Dân mái ấm xã hội
 • Chủ nghĩa vô cơ quan chính phủ xã hội
  • Chủ nghĩa nằm trong sản vô chủ yếu phủ
 • Chủ nghĩa xã hội
  • Tự bởi cá nhân
  • Cách mạng
  • Không tưởng
 • Chủ nghĩa Marx thô tục
 • Hội đồng công nhân

Thể loại liên quan

Karl Marx

Triết học tập lịch sử

 •  Cổng vấn đề Chủ nghĩa nằm trong sản
 •  Cổng vấn đề Triết học
 • x
 • t
 • s
Mác - người thể hiện khái niện tư phiên bản không bao giờ thay đổi cùng theo với định nghĩa tư phiên bản khả biến

Tư phiên bản bất biến là 1 trong định nghĩa của tài chính chủ yếu trị Marx-Lenin dùng để làm có một thành phần tư phiên bản dùng để làm mua sắm tư liệu tạo ra và độ quý hiếm được bảo toàn và gửi nhập thành phầm. Tư phiên bản không bao giờ thay đổi được Karl Marx ký hiệu là c. Tư phiên bản không bao giờ thay đổi bao hàm cả nguyên vật liệu. Tư phiên bản không bao giờ thay đổi là tư phiên bản vật hóa học, nhằm phân biệt với tư phiên bản khả đổi mới là tư phiên bản ném ra mua sắm mức độ làm việc. Khái niệm này còn có đường nét tương tự động định nghĩa ngân sách thắt chặt và cố định nhập tài chính học tập vi tế bào hoặc còn gọi toan phí nhập marketing và kế toán tài chính.

Phân tích[sửa | sửa mã nguồn]

Để tổ chức tạo ra, mái ấm tư phiên bản nên ứng chi phí đi ra để sở hữ tư liệu tạo ra và mức độ làm việc, tức là đổi mới tư phiên bản chi phí tệ trở thành những nhân tố của quy trình tạo ra. Các nhân tố này còn có tầm quan trọng không giống nhau trong những công việc tạo nên thặng dư giá trị.

Trong tạo ra, người công nhân dùng tư liệu tạo ra nhằm sản xuất đi ra thành phầm. Tư liệu tạo ra có không ít loại, sở hữu loại như xưởng sản xuất, kho báu, tranh bị, công cụ được dùng nhập một thời hạn lâu năm, hao hao mòn dần dần trải qua không ít chu kỳ luân hồi tạo ra, nên độ quý hiếm của chính nó được gửi từng phần nhập thành phầm. Có loại như nguyên vật liệu nhiên liệu, vật tư phụ tiêu tốn toàn cỗ qua chuyện một chu kỳ luân hồi tạo ra, nên độ quý hiếm của chính nó được gửi vẹn nguyên tức thì nhập thành phầm mới nhất.

Dù độ quý hiếm tư liệu tạo ra được gửi dần dần từng phần hoặc gửi vẹn nguyên tức thì nhập thành phầm, thành phần tư phiên bản tồn bên trên bên dưới kiểu dáng tư liệu tạo ra sở hữu điểm lưu ý công cộng là độ quý hiếm của bọn chúng được bảo đảm không tồn tại sự thay cho thay đổi về lượng và gửi nhập thành phầm mới nhất nhập quy trình tạo ra. Sở phận tư phiên bản này gọi là tư phiên bản không bao giờ thay đổi (ký hiệu vị c).

Bộ phận tư phiên bản tồn bên trên bên dưới kiểu dáng mức độ làm việc sở hữu đặc điểm không giống với thành phần tư phiên bản không bao giờ thay đổi (C). Trong quy trình tạo ra, thành phần tư phiên bản này còn có sự thay cho thay đổi về lượng, tạo thêm về con số độ quý hiếm, vì thế điểm lưu ý của độ quý hiếm dùng của sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc là lúc được lấy chi tiêu và sử dụng thì nó tạo nên một lượng độ quý hiếm mới nhất to hơn độ quý hiếm phiên bản thân thích nó - gọi là tư phiên bản khả đổi mới (ký hiệu vị V).

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Là một thành phần tư phiên bản tồn bên trên bên dưới kiểu dáng tư liệu tạo ra và bất biến lượng độ quý hiếm nhập quy trình tạo ra.
 • Nhằm phân tách một cơ hội khoa học tập thực chất bóc tách lột tư phiên bản mái ấm nghĩa, Mac là kẻ thứ nhất phân loại tư phiên bản trở thành TBBB và tư phiên bản khả đổi mới. Thương hiệu của việc phân loại này là ko nên toàn cỗ tư phiên bản nhưng mà chỉ tồn tại một thành phần tư phiên bản dùng để làm trả công cho tới mức độ làm việc mới nhất là xuất xứ sinh đi ra thặng dư giá trị và thực hiện gia tăng tư phiên bản.
 • Giá trị của tư phiên bản không bao giờ thay đổi được làm việc rõ ràng của người công nhân gửi dần dần từng phần nhập mặt hàng hoá mới nhất, theo dõi cường độ hao hao mòn của tư liệu tạo ra nhập quy trình làm việc.
 • Tư phiên bản ko nên là xuất xứ của thặng dư giá trị, nhưng mà là ĐK tạo ra thặng dư giá trị và nhằm mái ấm tư phiên bản thu thặng dư giá trị.
 • Từng thành phần của tư phiên bản không bao giờ thay đổi gửi độ quý hiếm của tôi một cơ hội không giống nhau nhập mặt hàng hoá vừa phải mới nhất thực hiện đi ra. Theo đặc điểm chu gửi, một thành phần tư phiên bản không bao giờ thay đổi (nhà xưởng, tranh bị và máy móc) tạo hình nên tư phiên bản thắt chặt và cố định được dùng trong vô số nhiều chu kì tạo ra thì gửi dần dần từng phần độ quý hiếm của tôi. Sở phận tư phiên bản không bao giờ thay đổi không giống (nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư phụ) tạo hình nên một thành phần của tư phiên bản lưu động thì bị chi tiêu và sử dụng trọn vẹn qua chuyện 1 thời kì tạo ra nhập quy trình tạo ra mặt hàng hoá và gửi toàn cỗ độ quý hiếm của tôi nhập thành phầm vừa phải mới nhất thực hiện đi ra.

Ý nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Theo mái ấm nghĩa Mác-Lênin thì việc phân phát xuất hiện tính nhị mặt mũi của làm việc thể hiện tại nhập mặt hàng hoá đã hỗ trợ Marx xác lập sự không giống nhau thân thích tư phiên bản không bao giờ thay đổi và tư phiên bản khả đổi mới. Marx là kẻ thứ nhất phân chia tư phiên bản trở thành tư phiên bản không bao giờ thay đổi và tư phiên bản khả đổi mới. Sự phân loại cơ phụ thuộc tầm quan trọng không giống nhau của những thành phần của tư phiên bản nhập quy trình tạo ra thặng dư giá trị, bởi vậy nó vạch rõ ràng thực chất bóc tách lột của mái ấm nghĩa tư phiên bản, chỉ mất làm việc của người công nhân thực hiện mướn mới nhất tạo nên thặng dư giá trị cho tới mái ấm tư phiên bản. Tư phiên bản không bao giờ thay đổi là ĐK quan trọng không thể không có được nhằm tạo ra đi ra thặng dư giá trị, còn tư phiên bản khả đổi mới sở hữu tầm quan trọng đưa ra quyết định nhập quy trình cơ, vì thế nó đó là thành phần tư phiên bản đang được vững mạnh.

Và cũng Từ đó, việc phân loại tư phiên bản trở thành tư phiên bản không bao giờ thay đổi và tư phiên bản khả đổi mới vạch rõ ràng xuất xứ của thặng dư giá trị là vì làm việc thực hiện mướn của công tự tạo đi ra và bị mái ấm tư phiên bản cướp ko. Giai cấp cho tư sản dùng công cụ tiến bộ tự động hóa hóa quy trình tạo ra so với một vài thành phầm. Trong ĐK tạo ra như thế, tư phiên bản không bao giờ thay đổi sở hữu tầm quan trọng cần thiết đưa ra quyết định việc tăng năng suất làm việc, tuy nhiên cũng ko thể coi này đó là xuất xứ của thặng dư giá trị. Suy cho tới nằm trong, thành phần tư phiên bản khả đổi mới tồn bên trên bên dưới kiểu dáng mức độ làm việc (chân tay và trí óc) mới nhất là xuất xứ sinh đi ra thặng dư giá trị tư phiên bản mái ấm nghĩa.

Xem thêm: phân tích tây tiến khổ 1

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Giáo trình Kinh tế học tập Chính trị Mác – Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương lãnh đạo biên soạn giáo trình Quốc gia những cỗ môn khoa học tập Mác – Lê nin, Tư tưởng Sài Gòn, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Hà Thành, năm 2005
 • Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (in thứ tự thứ hai sở hữu sửa chữa thay thế, té sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất phiên bản Tổng ăn ý, Thành phố Sài Gòn, năm 2007
 • 100 thắc mắc và bài bác tập dượt tài chính chủ yếu trị Mác – Lênin (tái phiên bản thứ tự loại 5), An Như Hải, Nhà xuất phiên bản Lý luận chủ yếu trị, Hà Thành, năm 2008
 • Chính trị, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên – Chủ biên: Lê Thế Lạng, Nhà xuất phiên bản Chính trị vương quốc - Sự thiệt, Hà Thành, năm 2004 (tái phiên bản sở hữu bổ sung cập nhật, sửa chữa)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tư phiên bản khả biến
 • Tư phiên bản cố định
 • Tư phiên bản lưu động