trong những

Trong những ngày cho tới, khí hậu bên trên những tỉnh, trở thành Nam Sở vẫn đang còn mưa diện rộng lớn về chiều tối. Mưa dông tất nhiên những hình hài khí hậu vô cùng đoan sẽ gây ra tác động cho tất cả những người dân.