trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhì Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô ngành nào?

Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhì, Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô ngành nào?

Bạn đang xem: trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào


Công nghiệp chế đổi mới.

Nông nghiệp tháp canh điền.

Nông nghiệp và thương nghiệp.

Giao thông vận tải đường bộ.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhì (1919 – 1929), Pháp đầu kể từ vốn liếng tối đa vô nông nghiệp, đa phần là cho những tháp canh điền cao su; diện tích S trồng cao su đặc được không ngừng mở rộng, nhiều công ty lớn cao su đặc được xây dựng.

Chọn đáp án: B

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Giai cấp cho nào là sở hữu con số tăng sớm nhất có thể vô cuộc khai thá

  Giai cấp cho nào là sở hữu con số tăng sớm nhất có thể vô cuộc khai quật nằm trong địa phen loại hai?

 • Chương trình khai quật nằm trong địa phen loại nhì của Pháp bắt đầ

  Xem thêm: the walking dead season 5

  Chương trình khai quật nằm trong địa phen loại nhì của Pháp chính thức vô năm nào?

 • Trong những Điểm lưu ý sau, Điểm lưu ý nào là là cơ phiên bản nhất của giai

  Trong những Điểm lưu ý sau, Điểm lưu ý nào là là cơ phiên bản nhất của giai cấp cho người công nhân Việt Nam?

 • Tại sao đế quốc Pháp lại tăng nhanh khai quật nước Việt Nam tức thì sa

  Tại sao đế quốc Pháp lại tăng nhanh khai quật nước Việt Nam tức thì sau khoản thời gian kết thúc giục cuộc chiến tranh trái đất loại nhất?

 • Vì sao vô quy trình khai quật nằm trong địa phen thứ hai, tư bản

  Vì sao vô quy trình khai quật nằm trong địa phen thứ hai, tư phiên bản Pháp giới hạn trở nên tân tiến công nghiệp nặng nề ở Việt Nam?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhì thực dân Pháp đầu

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhì thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô những ngành nào?

 • Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ nhưng mà Pháp tiến hành ở nước Việt Nam nh

  Chính sách văn hóa truyền thống, dạy dỗ nhưng mà Pháp tiến hành ở nước Việt Nam nhằm mục đích mục tiêu gì?

 • Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhì của thực dân Pháp

  Trong cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhì của thực dân Pháp, thái chừng chủ yếu trị của giai cấp cho đại địa mái ấm phong con kiến như vậy nào? 

 • Điểm mới nhất vô lịch trình khai quật nằm trong địa phen loại hai

  Xem thêm: đẳng cấp thú cưng 2

  Điểm mới nhất vô lịch trình khai quật nằm trong địa phen loại nhì của Pháp là gì?

 • Thủ đoạn rạm nhất của thực dân Pháp vô nghành nghề nông

  Thủ đoạn rạm nhất của thực dân Pháp vô nghành nghề nông nghiệp ở nước Việt Nam sau CTTG loại nhất là gì?