toán lớp 5 trang 171 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ cút được 120km nhập 2 tiếng một phần hai tiếng. b) Bình cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ căn nhà cho tới bến xe cộ rơi rụng nửa giờ. Hỏi căn nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ? c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và cút được quãng đàng 6km. Hỏi người này đã cút nhập thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171 172

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ cút được 120km nhập 2 tiếng một phần hai tiếng.

b) Bình cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ căn nhà cho tới bến xe cộ rơi rụng nửa giờ. Hỏi căn nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và cút được quãng đàng 6km. Hỏi người này đã cút nhập thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng đàng kể từ căn nhà Bình cho tới bến xe cộ nhiều năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian tham người đi dạo cút quãng đàng 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe cộ máy xuất phân phát và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng đàng \(AB\) nhiều năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe cộ máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi cút là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi tất tả \(2\) phiên véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe cộ máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian tham xe cộ máy cút quãng đàng \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: tayo the little bus

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Cách 2: 

Trên và một quãng đàng, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch tặc cùng nhau. Vận tốc xe hơi tất tả \(2\) phiên véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy thì thời hạn xe cộ máy cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) tất tả \(2\) phiên thời hạn xe hơi cút kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) rơi rụng \(1,5\) giờ thì xe cộ máy cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi bắt nguồn từ A và B và một khi và cút trái hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng gặp gỡ nhau. Quãng đàng AB nhiều năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi cút kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi cút kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe cộ xuất phân phát nằm trong 1 khi và vận động trái hướng nhau nên tớ tìm hiểu tổng véc tơ vận tốc tức thời theo đuổi công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng đàng AB : thời hạn cút nhằm gặp gỡ nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ theo hình thức toán tìm hiểu nhị số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta với sơ đồ:

Theo sơ thiết bị, tổng số phần đều nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi cút kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi cút kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô cút kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô cút kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập dượt

  Một nền căn nhà hình chữ nhật với chiều nhiều năm 8m, chiều rộng lớn vị 3/4 chiều nhiều năm. Người tớ người sử dụng những viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền căn nhà cơ, giá chỉ chi phí từng viên gạch ốp là đôi mươi 000 đồng. Hỏi lát cả nền căn nhà thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch ốp ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập dượt về biểu thiết bị

  Để biểu thị số kilomet tự từng học viên nhập group CÂY XANH trồng nhập vườn ngôi trường rất có thể người sử dụng biểu thiết bị sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi phượt cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi phượt theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Trong phụ thân ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng cơ, ngày loại nhị bán tốt 40% số đàng cơ. Hỏi ngày loại phụ thân cửa hàng cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Một chiến thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền cút xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền cút ngược loại thì nên từng nào thời hạn nhằm cút được quãng đàng như khi xuôi loại nhập 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: make it right the series

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.