tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Bài học tập thời điểm ngày hôm nay con cái xúc tiếp với dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật. Đây là 1 trong dạng khá mới mẻ sẽ gây ra rất nhiều trở ngại cho những con cái khi tham gia học.

Bạn đang xem: tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

Để học tập chất lượng tốt toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật con cần thiết cầm chắc hẳn những đặc thù của hình chữ nhật na ná công thức đo lường và tính toán chu vi hình chữ nhật. Chăm chỉ rèn luyện những bài bác luyện kể từ dễ dàng cho tới nâng lên. Sau trên đây những con cùng mamnonbinhtridong.edu.vn mày mò bài học kinh nghiệm này nhé.

1. Giới thiệu chu vi hình chữ nhật

1.1 Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác sở hữu 4 góc vuông, sở hữu 2 cạnh lâu năm đều bằng nhau và nhì cạnh cộc đều bằng nhau. Độ lâu năm cạnh lâu năm là chiều lâu năm, chừng lâu năm cạnh cộc là chiều rộng lớn.

1.2 Chu vi là gì?

Chu vi là chừng lâu năm đàng xung quanh của một hình.

1.3 Chu vi hình chữ nhật là gì?

Chu vi hình chữ nhật vì thế chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) toàn bộ nhân 2.

Ví dụ: mang lại hình chữ nhật ABCD, sở hữu chiều lâu năm là 5cm, chiều rộng lớn là 4cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài làm

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

2. Công thức chu vi hình chữ nhật

Định nghĩa chu vi hình chữ nhật

3. Các dạng bài bác luyện toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật

3.1. Dạng 1: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật

3.1.1. Phương pháp làm:

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật: (a + b) x 2.

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật, biết chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm 

Chiều dài

7 cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.1.3. Bài giải

Bài 1

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7cm

16m

16cm

Xem thêm: văn tả con vật lớp 5

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.2. Dạng 2: So sánh chu vi những hình chữ nhật

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Tính chu vi của từng hình

Bước 2: Đi đối chiếu chu vi của những hình, lưu ý cần nằm trong đơn vị chức năng đo

3.2.2. Bài tập

Bài 1: So sánh chu vi những hình chữ nhật

a) Cho hình chữ nhật ABCD biết chiều lâu năm là 5cm, chiều rộng lớn là 4cm và hình chữ nhật MNPQ biết chiều lâu năm 2dm, chiều rộng lớn 1dm.

b) Chiếc khăn hình chữ nhật biết chiều lâu năm 18cm, chiều rộng lớn là 14cm và cuốn sách hình chữ nhật biết chiều lâu năm 17cm, chiều rộng lớn 15cm.

3.2.3. Bài giải

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

 Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(1 + 2) x 2 = 6 (dm)

Vì ko nằm trong đơn vị chức năng đo nên trước lúc đối chiếu cần đem về nằm trong đơn vị chức năng.

Đổi chu vi hình chữ nhật MNPQ 6 dm = 60cm

Vì 18cm < 60cm nên chu vi hình chữ nhật ABCD <  chu vi hình chữ nhật MNPQ.

b) Chu vi cái khăn hình chữ nhật là (18 + 14) x 2 = 64 (cm)

Chu vi cuốn sách hình chữ nhật là: ( 15 + 17) x 2 = 64 (cm)

Vậy chu vi cái khăn hình chữ nhật = chu vi cuốn sách hình chữ nhật

3.3. Dạng 3: Cho biết chu vi hình chữ nhật, biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn. Tìm chừng lâu năm cạnh còn sót lại.

3.3.1. Phương pháp làm:

Cách thăm dò chừng lâu năm của một cạnh ko biết

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tìm một cạnh của hình chữ nhật

Một hình ảnh hình chữ nhật sở hữu chu vi là 10m, chiều dài 3m. Tìm chiều rộng bức tranh giành.

Bài 2: Một loại Sảnh hình chữ nhật sở hữu chu vi là 30m, biết chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn Sảnh. Tìm chiều lâu năm và chiều rộng lớn Sảnh.

3.3.3. Bài giải

Bài 1

Nửa chu vi hình ảnh là:

10 : 2 = 5 (m)

Chiều rộng lớn của hình ảnh là:

5 - 3 = 2 (m)

Bài 2

Gọi chiều rộng lớn Sảnh là a

Theo đề bài bác sở hữu chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn nên sở hữu chiều lâu năm Sảnh là 2 x a

Nửa chu vi hình chữ nhật là (chiều lâu năm + chiều rộng)  = 15m

Thay chiều lâu năm và chiều rộng lớn vô tao có: 2 x a + a = 15

                                                                3 x a       = 15

                                                                    a         = 5

Vậy chiều rộng lớn Sảnh là 5m, chiều lâu năm Sảnh là 10m.

Ngoài dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật rời khỏi những cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt những khóa đào tạo và huấn luyện toán bên trên mamnonbinhtridong.edu.vn để giúp đỡ những em gia tăng chất lượng tốt kỹ năng và kiến thức, đoạt được môn toán chất lượng tốt hơn!

Xem thêm: vay thế chấp ngân hàng