tính chất của trực tâm

Tính hóa học trực tâm vô tam giác bao bao gồm toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về định nghĩa trực tâm, cơ hội xác lập trực tâm tam giác ví dụ minh họa tất nhiên một số trong những bài xích tập dượt tự động luyện.

Bạn đang xem: tính chất của trực tâm

Trực tâm vô tam giác là 1 trong mỗi kiến thức và kỹ năng cần thiết vô hình học tập và đặc trưng trong số bài xích tập dượt tương quan cho tới hình tam giác. Hi vọng qua quýt bài học kinh nghiệm ngày hôm nay chúng ta học viên lớp 7 nắm rõ định nghĩa trực tâm là gì và một số trong những đặc điểm tương quan tất nhiên biết phương pháp áp dụng vô giải bài xích tập dượt Hình học tập. Ngoài ra chúng ta coi tăng tài liệu: tam giác vuông cân nặng,  tâm đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác.

1. Khái niệm Trực tâm

Trực tâm của tam giác là vấn đề giao phó nhau của phụ vương đàng cao vô tam giác. Tuy nhiên nhằm xác lập trực tâm vô tam giác tất cả chúng ta ko nhất thiết cần vẽ phụ vương đàng cao. Khi vẽ hai tuyến đường cao của tam giác tao tiếp tục rất có thể xác lập được trực tâm của tam giác.

Đối với những loại tam giác thường thì như tam giác nhọn tam giác tù hoặc tam giác cân nặng tam giác đều thì tao đều phải có cơ hội xác lập trực tâm như thể nhau. Từ nhị đỉnh của tam giác tao kẻ hai tuyến đường cao của tam giác cho tới nhị cạnh đối lập. Hai cạnh cơ giao phó nhau bên trên điểm nào là thì điểm cơ đó là trực tâm của tam giác. Và đàng cao sót lại chắc chắn là cũng trải qua trực tâm của tam giác cho dù tao ko cần thiết kẻ.

Nếu vô một tam giác, đem phụ vương đàng cao giao phó nhau bên trên một điểm thì điểm này được gọi là trực tâm. Điều này sẽ không cần phụ thuộc vào đôi mắt thông thường, nhưng mà phụ thuộc vào tín hiệu nhận thấy.

+ Đối với tam giác nhọn: Trực tâm nằm tại miền vô tam giác đó

+ Đối với tam giác vuông: Trực tâm chình là đỉnh góc vuông

+ Đối với tam giác tù: Trực tâm nằm tại miền ngoài tam giác đó

2. Khái niệm đàng cao của một tam giác

Đoạn vuông góc kẻ từ là một đỉnh cho tới đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh đối lập được gọi là đàng cao của tam giác cơ, và từng tam giác sẽ có được phụ vương đàng cao.

3. Tính hóa học phụ vương đàng cao của tam giác

- Ba đàng cao của tam giác nằm trong trải qua một điểm. Điểm này được gọi là trực tâm của tam giác. Trong hình hình họa bên dưới, S là trực tâm của tam giác LMN.

- Ba đàng cao của tam giác bao hàm những đặc điểm cơ bạn dạng sau:

*Tính hóa học 1: Trong một tam giác cân nặng thì đàng trung trực ứng với cạnh lòng cũng bên cạnh đó là đàng phân giác, đàng trung tuyến và đàng cao của tam giác cơ.

*Tính hóa học 2: Trong một tam giác, nếu mà mang 1 đàng trung tuyến bên cạnh đó là phân giác thì tam giác này đó là tam giác cân nặng.

*Tính hóa học 3: Trong một tam giác, nếu mà mang 1 đàng trung tuyến bên cạnh đó là đàng trung trực thì tam giác này đó là tam giác cân nặng.

*Tính hóa học 4: Trực tâm của tam giác nhọn ABC tiếp tục trùng với tâm đàng tròn trĩnh nội tiếp tam giác tạo ra vày phụ vương đỉnh là chân phụ vương đàng cao kể từ những đỉnh A, B, C cho tới những cạnh BC, AC, AB ứng.

*Tính hóa học 5: Đường cao tam giác ứng với cùng 1 đỉnh hạn chế đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp bên trên điểm loại nhị được xem là đối xứng của trực tâm qua quýt cạnh ứng.

*Hệ quả: Trong một tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cơ hội đều phụ vương đỉnh, điểm trực thuộc tam giác và cơ hội đều phụ vương cạnh là tư điểm trùng nhau.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, đàng trung tuyến AM và đàng cao BK. Gọi H là giao phó điểm của AM và BK. Chứng minh rằng CH vuông góc với AB.

Bài làm

Vì tam giác ABC cân nặng bên trên A nên đàng trung tuyến AM cũng chính là đàng cao của tam giác ABC.

Ta đem H là giao phó điểm của hai tuyến đường cao AM và BK nên H là trực tâm của tam giác ABC

Suy đi ra CH là đàng cao của tam giác ABC

Vậy CH vuông góc với AB.

4. Cách xác lập trực tâm của tam giác

Trực tâm của tam giác nhọn

Tam giác nhọn ABC đem trực tâm H nằm tại miền vô tam giác.

Trực tâm của tam giác vuông

Trực tâm đó là đỉnh góc vuông.

Ví dụ: Tam giác vuông EFG đem trực tâm H trùng với góc vuông E.

Trực tâm của tam giác tù

Trực tâm của tam giác tù nằm tại miền ngoài tam giác cơ.

Ví dụ: Tam giác tù BCD đem trực tâm H nằm tại miền ngoài tam giác

5. Bài tập dượt thực hành thực tế đem đáp án

A. Trắc nghiệm

Câu 1.

Cho đoạn trực tiếp AB và điểm M nằm trong lòng A và B (MA < MB). Vẽ tia Mx vuông góc với AB, bên trên cơ lấy nhị điểm C và D sao cho tới MA = MC, MD = MB.
Tia AC hạn chế BD ở E. Tính số đo góc \widehat {AEB}

A. 300

B. 450

C. 600

D. 900

Đáp án: D

Câu 2

Cho ΔABC cân nặng bên trên A, hai tuyến đường cao BD và CE hạn chế nhau bên trên I. Tia AI hạn chế BC bên trên M. Khi cơ ΔMED là tam giác gì?

A. Tam giác cân

B. Tam giác vuông cân

C. Tam giác vuông

D. Tam giác đều.

Đáp án: A

Câu 3. Cho ΔABC vuông bên trên A, bên trên cạnh AC lấy những điểm D, E sao cho tới \widehat {ABD} = \widehat {DBE} = \widehat {EBC}. Trên tia đối của tia DB lấy điểm F sao cho tới DF = BC. Tam giác CDF là tam giác gì?

A. Tam giác cân nặng bên trên F

B. Tam giác vuông bên trên D

C. Tam giác cân nặng bên trên D

D. Tam giác cân nặng bên trên C

Đáp án: A

Bài 3: Cho ΔABC, hai tuyến đường cao BD và CE. Gọi M là trung điểm của BC. Em nên chọn câu sai:

A. BM = MC

B. ME = MD

C. DM = MB

D. M ko nằm trong đàng trung trực của DE

Vì M là trung điểm của BC (gt) suy đi ra BM = MC (tính hóa học trung điểm), loại đáp án A.

Xét ΔBCE đem M là trung điểm của BC (gt) suy đi ra EM là trung tuyến

⇒ EM = BC/2 (1) (trong tam giác vuông đàng trung tuyến ứng cới cạnh huyền vày nửa cạnh ấy)

Xét ΔBCD đem M là trung điểm của BC (gt) suy đi ra DM là trung tuyến

⇒ DM = MB = BC/2 (2) (trong tam giác vuông đàng trung tuyến ứng cới cạnh huyền vày nửa cạnh ấy) nên loại đáp án C

Từ (1) và (2) ⇒ EM = DM ⇒ M nằm trong đàng trung trực của DE. Loại đáp án B, lựa chọn đáp án D

Chọn đáp án D

Bài 4: Cho ΔABC đem AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho tới CE = AB. Các đàng trung trực của BE và AC hạn chế nhau bên trên O. Chọn câu đúng

A. ΔABO = ΔCOE

B. ΔBOA = ΔCOE

C. ΔAOB = ΔCOE

D. ΔABO = ΔCEO

Xét tam giác ΔAOB và ΔCOE có

+ OA = OC (vì O nằm trong đàng trung trực của AC )

+ OB = OE (vì O nằm trong đàng trung trực của BE )

+ AB = CE (giả thiết)

Do cơ ΔAOB = ΔCOE (c-c-c)

Chọn đáp án C

B, Tự luận

Bài 1

Hãy phân tích và lý giải vì sao trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù nằm tại phía bên ngoài tam giác.

GIẢI

+ Xét ΔABC vuông bên trên A

AB ⏊AC ⇒ AB là đàng cao ứng với cạnh AC và AC là đàng cao ứng với cạnh AB

hay AB, AC là hai tuyến đường cao của tam giác ABC.

Mà AB hạn chế AC bên trên A

⇒ A là trực tâm của tam giác vuông ABC.

Vậy: trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông

+ Xét ΔABC tù đem góc A tù, những đàng cao CE, BF (E nằm trong AB, F nằm trong AC), trực tâm H.

+ Giả sử E nằm trong lòng A và B, Khi đó

\begin{aligned}
&\widehat{\mathrm{CAE}} \equiv \widehat{\mathrm{CAB}} \text { là góc tù. }\\
&\text { Trong } \triangle \mathrm{ACE} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{CAE}}+\widehat{\mathrm{ACE}}+\widehat{\mathrm{CEA}}>90^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}+90^{\circ}\\
&=180^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}>180^{\circ}
\end{aligned}

Vậy E ở ngoài A và B

⇒ tia CE ở ngoài tia CA và tia CB ⇒ tia CE ở phía bên ngoài ΔABC.

+ Tương tự động tao đem tia BF ở phía bên ngoài ΔABC.

+ Trực tâm H là giao phó của BF và CE ⇒ H ở phía bên ngoài ΔABC.

Vậy : trực tâm của tam giác tù nằm tại phía bên ngoài tam giác.

Bài 2: Cho hình vẽ

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi góc LNP = 50o, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

GIẢI

a) Trong ΔMNL có:

LP ⊥ MN nên LP là đàng cao của ΔMNL.

MQ ⊥ NL nên MQ là đàng cao của ΔMNL.

Mà LP, MQ hạn chế nhau bên trên điểm S

Nên: theo gót đặc điểm phụ vương đàng cao của một tam giác, S là trực tâm của tam giác.

⇒ đường thẳng liền mạch SN là đàng cao của ΔMNL.

hay SN ⊥ ML.

b)

+ Ta đem : vô tam giác vuông, nhị góc nhọn phụ nhau nên :

ΔNMQ vuông bên trên Q có:

\begin{aligned}
&\mathrm{LNP}+\widehat{\mathrm{QMN}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMN}}\\
&\Delta \text { MPS vuông bên trên } \mathrm{P} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{QMN}}+\overrightarrow{\mathrm{MSP}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMP}}\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=\widehat{\mathrm{MSP}} . \text { Mà } \widehat{\mathrm{LNP}}=50^{\circ}(\mathrm{gt})\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=50^{\circ}\\
&+\overline{\mathrm{MSP}}+\mathrm{PSQ}=180^{\circ} \text 
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{PSQ}}=180^{\circ}-\overline{\mathrm{MSP}}=180^{0}-50^{0}=130^{\circ}
\end{aligned}

Bài 3:

Trên đường thẳng liền mạch d, lấy phụ vương điểm phân biệt I, J, K (J ở thân thuộc I và K).

Kẻ đường thẳng liền mạch l vuông góc với d bên trên J. Trên l lấy điểm M không giống với điểm J. Đường trực tiếp qua quýt I vuông góc với MK hạn chế l bên trên N.

Chứng minh KN ⊥ IM.

GIẢI 

Vẽ hình minh họa:

Trong một tam giác, phụ vương đàng cao đồng quy bên trên một điểm là trực tâm của tam giác cơ.

l ⊥ d bên trên J, và M, J ∈ l ⇒ MJ ⟘ IK ⇒ MJ là đàng cao của ΔMKI.

N phía trên đường thẳng liền mạch qua quýt I và vuông góc với MK ⇒ IN ⟘ MK ⇒ IN là đàng cao của ΔMKI.

IN và MJ hạn chế nhau bên trên N .

Theo đặc điểm phụ vương đàng cao của tao giác ⇒ N là trực tâm của ΔMKI.

Xem thêm: phân tích con sông đà trữ tình

⇒ KN cũng chính là đàng cao của ΔMKI ⇒ KN ⟘ XiaoMi MI.

Vậy KN ⏊ IM

Bài 4:

Hãy phân tích và lý giải vì sao trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù nằm tại phía bên ngoài tam giác.

Gợi ý đáp án 

+ Xét ΔABC vuông bên trên A

AB ⏊AC ⇒ AB là đàng cao ứng với cạnh AC và AC là đàng cao ứng với cạnh AB

hay AB, AC là hai tuyến đường cao của tam giác ABC.

Mà AB hạn chế AC bên trên A

⇒ A là trực tâm của tam giác vuông ABC.

Vậy: trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông

+ Xét ΔABC tù đem góc A tù, những đàng cao CE, BF (E nằm trong AB, F nằm trong AC), trực tâm H.

+ Giả sử E nằm trong lòng A và B, Khi đó

\begin{aligned}
&\widehat{\mathrm{CAE}} \equiv \widehat{\mathrm{CAB}} \text { là góc tù. }\\
&\text { Trong } \triangle \mathrm{ACE} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{CAE}}+\widehat{\mathrm{ACE}}+\widehat{\mathrm{CEA}}>90^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}+90^{\circ}\\
&=180^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}>180^{\circ}
\end{aligned}

Vậy E ở ngoài A và B

⇒ tia CE ở ngoài tia CA và tia CB ⇒ tia CE ở phía bên ngoài ΔABC.

+ Tương tự động tao đem tia BF ở phía bên ngoài ΔABC.

+ Trực tâm H là giao phó của BF và CE ⇒ H ở phía bên ngoài ΔABC.

Vậy : trực tâm của tam giác tù nằm tại phía bên ngoài tam giác.

Bài 5: Cho hình vẽ

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi góc LNP = 50o, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

Gợi ý đáp án

a) Trong ΔMNL có:

LP ⊥ MN nên LP là đàng cao của ΔMNL.

MQ ⊥ NL nên MQ là đàng cao của ΔMNL.

Mà LP, MQ hạn chế nhau bên trên điểm S

Nên: theo gót đặc điểm phụ vương đàng cao của một tam giác, S là trực tâm của tam giác.

⇒ đường thẳng liền mạch SN là đàng cao của ΔMNL.

hay SN ⊥ ML.

b)

+ Ta đem : vô tam giác vuông, nhị góc nhọn phụ nhau nên :

ΔNMQ vuông bên trên Q có:

\begin{aligned}
&\mathrm{LNP}+\widehat{\mathrm{QMN}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMN}}\\
&\Delta \text { MPS vuông bên trên } \mathrm{P} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{QMN}}+\overrightarrow{\mathrm{MSP}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMP}}\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=\widehat{\mathrm{MSP}} . \text { Mà } \widehat{\mathrm{LNP}}=50^{\circ}(\mathrm{gt})\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=50^{\circ}\\
&+\overline{\mathrm{MSP}}+\mathrm{PSQ}=180^{\circ} \text 
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{PSQ}}=180^{\circ}-\overline{\mathrm{MSP}}=180^{0}-50^{0}=130^{\circ}
\end{aligned}

Bài 7:

Trên đường thẳng liền mạch d, lấy phụ vương điểm phân biệt I, J, K (J ở thân thuộc I và K).

Kẻ đường thẳng liền mạch l vuông góc với d bên trên J. Trên l lấy điểm M không giống với điểm J. Đường trực tiếp qua quýt I vuông góc với MK hạn chế l bên trên N.

Chứng minh KN ⊥ IM.

Gợi ý đáp án

Trong một tam giác, phụ vương đàng cao đồng quy bên trên một điểm là trực tâm của tam giác cơ.

l ⊥ d bên trên J, và M, J ∈ l ⇒ MJ ⟘ IK ⇒ MJ là đàng cao của ΔMKI.

N phía trên đường thẳng liền mạch qua quýt I và vuông góc với MK ⇒ IN ⟘ MK ⇒ IN là đàng cao của ΔMKI.

IN và MJ hạn chế nhau bên trên N .

Theo đặc điểm phụ vương đàng cao của tao giác ⇒ N là trực tâm của ΔMKI.

⇒ KN cũng chính là đàng cao của ΔMKI ⇒ KN ⟘ XiaoMi MI.

Vậy KN ⏊ IM

Bài 8: 

Cho tam giác ABC ko vuông. Gọi H là trực tâm của chính nó.

a) Hãy đã cho thấy những đàng cao của tam giác HBC. Từ cơ hãy đã cho thấy trực tâm của tam giác cơ.

b) Tương tự động, hãy theo lần lượt đã cho thấy trực tâm của những tam giác HAB và HAC.

Gọi D, E, F là chân những đàng vuông góc kẻ kể từ A, B, C của ΔABC.

⇒ AD ⟘ BC, BE ⟘ AC, CF ⟘ AB.

Gợi ý đáp án

Vẽ hình minh họa

a) ΔHBC đem :

AD ⊥ BC nên AD là đàng cao kể từ H cho tới BC.

BA ⊥ HC bên trên F nên BA là đàng cao kể từ B cho tới HC

CA ⊥ BH bên trên E nên CA là đàng cao kể từ C cho tới HB.

AD, BA, CA hạn chế nhau bên trên A nên A là trực tâm của ΔHCB.

b) Tương tự động :

+ Trực tâm của ΔHAB là C (C là giao phó điểm của phụ vương đàng cao : CF, AC, BC)

+ Trực tâm của ΔHAC là B (B là giao phó điểm của phụ vương đàng cao : BE, AB, CB)

Bài 9 

Cho tam giác nhọn ABC đem phụ vương đàng cao AD, BE, CF. hiểu AD = BE = CF. Chứng minh rằng tam giác ABC đều.

Gợi ý đáp án:

Bài 4

BE là đàng cao của ∆ ABC \Rightarrow ∆ ABE vuông bên trên E.

CF là đàng cao của ∆ ABC \Rightarrow ∆ AFC vuông bên trên F.

AD là đàng cao của ∆ ABC \Rightarrow ∆ ADC vuông bên trên D.

+ Xét ∆ ABE vuông bên trên E và ∆ AFC vuông bên trên F có:

BE = CF

\widehat{EAF} chung

\Rightarrow  ∆ ABE = ∆ AFC (góc nhọn và một cạnh góc vuông).

\Rightarrow  AB = AC (1)

+ Xét ∆CDA vuông bên trên D và ∆ AFC vuông bên trên F có:

AC chung

AD = CF

\Rightarrow  ∆CDA = ∆AFC (cạnh huyền và một cạnh góc vuông).

\Rightarrow  \widehat{CAF}= \widehat{ACD}

\Rightarrow ∆ ABC cân nặng bên trên B

=> AB = BC (2)

Từ (1), (2) tao có: AB = AC = BC

\Rightarrow ∆ ABC đều.

Bài 10 

Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A. Lấy điểm E nằm trong cạnh AC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho tới AD = AE. Chứng minh rằng:

a) DE vuông góc với BC.

b) BE vuông góc với DC.

Gợi ý đáp án:

Bài 3

a) Gọi F là giao phó điểm của DE và BC

+ AD = AE => ∆ADE cân nặng bên trên A

∆ABC vuông cân nặng bên trên A => BA ⊥ AC hoặc EA ⊥ AD

=> ∆ ADE vuông cân nặng bên trên A

=> \widehat{AED} = \widehat{ADE} = 45°

+ ∆ ABC vuông cân nặng bên trên A

=> \widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 45°

+ Xét ∆EFC có: \widehat{FEC} + \widehat{FCE} + \widehat{EFC} = 180°

=>  45° + 45° + \widehat{EFC} = 180°

=> \widehat{EFC} = 180° - 90° = 90°

=> EF ⊥ BC hoặc DE ⊥ BC.

b) Xét tam giác BCD có: CA ⊥ BD => CA là đàng cao của ∆ BCD

DE ⊥ BC => DE là đàng cao của ∆ BCD

Mà DE giao phó với CA bên trên E

=> E là trực tâm của ∆ BCD

=> BE ⊥ CD.

Bài 11 

Cho tam giác ABC vuông bên trên A. Trên tia BA lấy điểm M sao cho tới BM = BC. Tia phân giác của góc B hạn chế AC bên trên H. Chứng minh rằng MH vuông góc với BC.

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Gọi MH giao phó với BC bên trên điểm I.

+ Xét ∆MBH và ∆CBH có:

MB = MC

\widehat{MBH} = \widehat{CBH}

BH chung

=> ∆MBH = ∆CBH (c.g.c)

=> \widehat{BMH} = \widehat{BCH}

+ Xét tam giác ABC vuông bên trên A có: \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 90^{o}

+ Ta có: \widehat{BMI} + \widehat{ABC} =  \widehat{ACB} + \widehat{ABC} =  90^{o}

+ Xét tam giác BMI có: \widehat{BMI} + \widehat{ABC} = 90^{o}

=>  \widehat{BIM} =  90^{o}.

=> XiaoMi MI ⊥ BC hoặc MH vuông góc với BC.

6. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Cho tam giác ABC ko vuông. Gọi H là trực tâm của chính nó. Hãy đã cho thấy những đàng cao của tam giác HBC. Từ cơ hãy chỉ tao trực tâm của tam giác cơ.

Bài 2: Cho đàng tròn trĩnh (O, R) , gọi BC là chạc cung cố định và thắt chặt của đàng tròn trĩnh và A là 1 điểm địa hình bên trên đàng tròn trĩnh. Tìm tập trung trực tâm H của tam giác ABC.

Bài 3: Cho △ABC đem những đàng cao AD;BE;CF hạn chế nhau bên trên H. I; J theo lần lượt là trung điểm của AH và BC.

a) Chứng minh: IJ ⊥ EF

b) Chứng minh: IE ⊥ JE

Bài 4: Cho △ABC đem những đàng cao AD;BE;CF hạn chế nhau bên trên H. I; J theo lần lượt là trung điểm của AH và BC.

a) Chứng minh: JT⊥EFJT⊥EF

b) Chứng minh: IE⊥JEIE⊥JE

c) Chứng minh: DA là tia phân giác của góc EDF.

d) Gọi P;Q là nhị điểm đối xứng của D qua quýt AB và AC

Chứng minh: P;F;E;Q trực tiếp sản phẩm.

Bài 5: Cho tam giác ABC với trực tâm H. Chứng minh rằng những điểm đối xứng với H qua quýt những đường thẳng liền mạch chứa chấp những cạnh hoặc trung điểm của những cạnh phía trên đàng tròn trĩnh (ABC).

Bài 6: Cho tam giác ABC với những đàng cao AD, BE, CF. Trực tâm H.DF hạn chế BH bên trên M, DE hạn chế CH bên trên N. minh chứng đường thẳng liền mạch trải qua A và vuông góc với MN trải qua tâm nước ngoài tiếp của tam giác HBC.

Bài 7: Cho tứ giác lồi ABCD đem 3 góc ở những đỉnh A, B và C đều nhau. Gọi H và O theo lần lượt là trực tâm và tâm đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng O, H, D trực tiếp sản phẩm.

Xem thêm: lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga