thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Tên thủ tục Giải quyết hưởng trọn BHXH một lần
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực giải quyết và xử lý hưởng trọn những chính sách bảo đảm xã hội
Cơ quan lại thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự động thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

NLĐ lập làm hồ sơ theo đuổi quy tấp tểnh bên trên mục 9.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp mang lại cơ sở BHXH điểm trú ngụ.

Bạn đang xem: thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Bước 2. Cơ quan lại BHXH tiêu thụ làm hồ sơ và giải quyết và xử lý theo đuổi quy tấp tểnh.

Bước 3. Nhận kết quả

NLĐ nhận thành phẩm giải quyết và xử lý, gồm: Quyết tấp tểnh về sự hưởng trọn BHXH một lần; Bản quy trình đóng góp BHXH; Tiền trợ cung cấp.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ: NLĐ nộp làm hồ sơ vì chưng một trong những mẫu mã sau:

- Qua giao dịch thanh toán năng lượng điện tử: NLĐ ĐK nhận mã xác thực và gửi làm hồ sơ năng lượng điện tử cho tới Cổng tin tức năng lượng điện tử BHXH VN hoặc qua loa Tổ chức I-VAN (nếu vẫn ĐK dùng cty I-VAN); tình huống ko trả làm hồ sơ giấy tờ sang trọng định hình năng lượng điện tử thì gửi toàn cỗ làm hồ sơ giấy tờ mang lại cơ sở BHXH qua loa cty bưu chủ yếu công ích;

- Qua cty bưu chủ yếu công ích;

- Trực tiếp bên trên cơ sở BHXH.

2. Nhận kết quả:

NLĐ nhận:

- Hồ sơ sách vở liên quan: theo như hình thức vẫn ĐK (Trực tiếp bên trên cơ sở BHXH hoặc qua loa cty bưu chủ yếu công ích hoặc qua loa giao dịch thanh toán năng lượng điện tử);

- Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp bên trên cơ sở BHXH hoặc trải qua cty bưu chủ yếu công ích hoặc trải qua thông tin tài khoản cá nhân;

+ Trường thích hợp ủy quyền cho tất cả những người không giống lĩnh thay cho, tiến hành theo đuổi quy tấp tểnh bên trên giấy tờ thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay cho những chính sách BHXH, trợ cung cấp thất nghiệp” hoặc bạn dạng chủ yếu Hợp đồng ủy quyền theo đuổi quy tấp tểnh của pháp lý.

Thành phần hồ nước sơ

1. Trường thích hợp hưởng trọn BHXH một lần:

a) Bản chủ yếu Sổ BHXH.

b) Bản chủ yếu Đơn kiến nghị (Mẫu số 14-HSB).

c) Đối với những người rời khỏi quốc tế nhằm tấp tểnh cư cần nộp tăng bạn dạng sao Giấy xác nhận của cơ sở đem thẩm quyền về sự thôi quốc tịch VN hoặc bạn dạng dịch giờ Việt được xác thực hoặc công bệnh một trong những sách vở sau đây:

- Hộ chiếu vì thế quốc tế cung cấp.

- Thị thực của cơ sở quốc tế đem thẩm quyền cung cấp đem xác nhận việc được cho phép nhập cư với nguyên do tấp tểnh cư ở quốc tế.

- Giấy tờ xác nhận về sự đang khiến giấy tờ thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; sách vở xác nhận hoặc thẻ thông thường trú, trú ngụ đem thời hạn kể từ 05 năm trở lên trên của cơ sở quốc tế đem thẩm quyền cung cấp.

d) Trường thích hợp bị vướng những dịch nguy nan cho tới tính mạng của con người như: Ung thư, bại liệt, xơ gan góc cổ chướng, phong, lao nặng nề, nhiễm HIV đã mang sang trọng quy trình tiến độ AIDS thì đạt thêm trích sao/tóm tắt làm hồ sơ bệnh lý thể hiện nay hiện tượng ko tự động đáp ứng được; nếu như bị vướng những dịch không giống thì thay cho vì chưng Biên bạn dạng thẩm định nấc suy tách kể từ 81% KNLĐ trở lên trên của Hội đồng GĐYK thể hiện nay hiện tượng ko tự động đáp ứng được.

đ) Trường thích hợp thanh toán giao dịch phí GĐYK thì đạt thêm hóa đơn, bệnh kể từ thu tiền phí thẩm định tất nhiên bạn dạng chủ yếu bảng kê những nội dung thẩm định của hạ tầng tiến hành GĐYK.

e) Bản chủ yếu Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng nhập Quân group đem hưởng trọn phụ cung cấp chống (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) so với người dân có thời hạn đáp ứng nhập Quân group trước thời điểm ngày 01/01/2007 bên trên địa phận đem hưởng trọn phụ cung cấp chống nhưng mà buột BHXH ko thể hiện nay rất đầy đủ vấn đề thực hiện địa thế căn cứ tính phụ cung cấp chống.

Xem thêm: lord of the rings

2. Đối với những người làm việc là công dân quốc tế thao tác làm việc bên trên VN hưởng trọn BHXH một lần: Hồ sơ như nêu bên trên nội dung 1b, 1d, 1đ.

Số lượng hồ nước sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết

Tối nhiều 05 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày cơ sở BHXH nhận đầy đủ làm hồ sơ theo đuổi quy tấp tểnh.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Tên kiểu mẫu đơn, kiểu mẫu tờ khai

- Đơn kiến nghị (Mẫu số 14-HSB)

- Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng nhập Quân group đem hưởng trọn phụ cung cấp chống (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020)


14_HSB.pdf

04B_HBQP.pdf

Yêu cầu, ĐK thực hiện

Điều 60, 77 Luật BHXH; Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, Điều 8 Nghị tấp tểnh số 115/2015/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị quyết số 93/2015/QH13 (22/6/2015);

- Nghị tấp tểnh số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị tấp tểnh số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị tấp tểnh số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị tấp tểnh số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị tấp tểnh số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA- BLĐTBXH (30/6/2016);

- Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết tấp tểnh số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết tấp tểnh số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết tấp tểnh số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

Xem thêm: hình xăm con nhện

- Quyết tấp tểnh số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết tấp tểnh số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

Thông tin tưởng thêm