they are going to have to leave soon

DC Circuit Court Cô Liễu ko rời khỏi pro A và pro T nên chắc chắn rằng là pro S em nha

. 01/03/2020

Huyền nè Chuẩn r

. 29/02/2020

Bạn đang xem: they are going to have to leave soon

Đinh Việt Hùng khoa Pro s nên ko ạ

2 Trả tiếng . 29/02/2020

Huyền nè khóa của cô Liễu đó bạn

. 28/02/2020

Đinh Việt Hùng khóa huấn luyện gì phía trên ạ

1 Trả tiếng . 28/02/2020

Trần Anh Thư ........

. 09/10/2018

Nguyễn Minh Tiến going to tát + have to tát + leave : tiếp tục + nên + tách chuồn
viết thế cho chính mình dễ nắm bắt :v

. 18/08/2018

Xem thêm: con gai chi hang tap 22

Lê Trường Giang Nó đơn giản "be going to" + V thôi tuy nhiên

. 18/08/2018

Nguyễn Thị Minh Anh Tại sao A lại ko trúng ạ?

2 Trả tiếng . 18/08/2018

Dương Thùy Dương C nha chúng ta. So are we

. 27/09/2017

Xem thêm: sao nhập ngũ ss4 tập 4

nhàn nguyễn tớ với cấu tạo SO + TO BE/DO/DOES/DID..+ S tuy nhiên tớ thấy đằng trước với TO BE là ARE thì tớ nên người sử dụng ARE nha chúng ta ----> sửa trở nên SO ARE WE

. 27/09/2017

Hà Phương Thảo ko nha b :)

. 27/09/2017

Đinh Đương to tát have to tát ko nên ạ

3 Trả tiếng . 27/09/2017