take it for granted là gì

Bài ghi chép thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục tìm hiểu hiểu cụ thể ý nghĩa sâu sắc của cụm từ take for granted là gì cùng theo với cơ hội dùng trong những tình huống quan trọng đặc biệt không giống nhau.

Ý nghĩa cụm động kể từ “take for granted

Bạn đang xem: take it for granted là gì

Cụm động kể từ “take for granted” đem một vài ý nghĩa sâu sắc như sau:

 • Không lúc nào nghĩ về về điều gì cơ chính vì các bạn tin tưởng rằng nó sẽ bị luôn luôn có trước hoặc không thay đổi như cũ
 • Chấp nhận tuy nhiên không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận
 • Sử dụng, đồng ý hoặc ăn ở một cơ hội không cẩn thận hoặc thờ ơ

Ví dụ về kiểu cách dùng “take for granted

1. Take something for granted với nghĩa là: Không lúc nào nghĩ về về điều gì cơ chính vì các bạn tin tưởng rằng nó sẽ bị luôn luôn có trước hoặc không thay đổi như cũ

Ex. I took it for granted that I would find the perfect job.

→ Tôi coi cơ là vấn đề phân biệt rằng tôi tiếp tục tìm ra một việc làm hoàn hảo nhất.

Ex. It’s easy lớn take your parents for granted.

Xem thêm: tra cứu sổ hộ khẩu điện tử

→ Thật đơn giản và dễ dàng nhằm coi phụ vương u của khách hàng là vấn đề phân biệt.

2. Take for granted với nghĩa là: Chấp nhận tuy nhiên không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận

Ex. Your loyalty lớn the cause is taken for granted

→ Lòng trung thành với chủ của khách hàng so với chính đạo được xem là đương nhiên

3. Take for granted với nghĩa là: Sử dụng, đồng ý hoặc ăn ở một cơ hội không cẩn thận hoặc thờ ơ

Ex. A marriage can be headed for trouble if either spouse begins lớn take the other for granted

→ Một cuộc hôn nhân gia đình rất có thể bắt gặp phiền nhiễu nếu như 1 trong những nhì người phối ngẫu chính thức coi người cơ là đương nhiên

Xem thêm: phân số tối giản là gì

Một số ví dụ không giống về cụm kể từ “take for granted

 • take someone lớn task for something idiom
 • take someone up on something
 • take someone’s word for it idiom
 • take someone/somewhere by storm idiom
 • take something for granted idiom
 • take something in (your) stride idiom
 • take something into tài khoản idiom
 • take something off
 • take something out on someone

Cụm động kể từ tương quan cho tới “take for granted

 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì