sau decided

Trong bài bác này, Step Up tiếp tục nói tới cấu tạo Decide vô giờ đồng hồ Anh – một cấu tạo rất rất không xa lạ. Bài viết lách bao gồm những phần: khái niệm, cơ hội dùng, những cụm kể từ với decide và bài bác tập luyện thực hành thực tế. Cùng chính thức nào!

Bạn đang xem: sau decided

1. Định nghĩa decide

Động từ Decide Tức là ra quyết định làm cái gi hoặc lựa lựa chọn gì cơ. Trong một trong những tình huống không giống, kể từ Decide Tức là ai hoặc đồ vật gi tiếp tục ra quyết định thành quả của việc gì cơ.

Ví dụ:

 • Have you decided where đồ sộ eat yet?
  Cậu tiếp tục ra quyết định chuồn ăn ở đâu chưa?
 • Help, I need đồ sộ decide between these two pairs of shoes!
  Cứu chị, chị nên cần chọn thân ái nhị song giầy này!
 • It is you who decides the game’s result.
  Bạn là kẻ tiếp tục ra quyết định thành quả ván game.

2. Cách dùng cấu tạo decide vô giờ đồng hồ Anh

Có 4 cấu tạo decide vô giờ đồng hồ Anh nhưng mà tất cả chúng ta nên nhớ.

2.1. Decide + đồ sộ V-inf

Cấu trúc decide thứ nhất thông thường gặp gỡ này đó là ai ra quyết định làm cái gi hoặc lựa lựa chọn gì.

S + decide + đồ sộ V-inf

Ví dụ:

 • Tom has decided đồ sộ move đồ sộ a new apartment.
  Tom tiếp tục ra quyết định trả cho tới chung cư mới nhất.
 • They decided đồ sộ get back together.
  Họ tiếp tục ra quyết định quay trở về cùng nhau.
 • I decided đồ sộ throw away his present.
  Con tiếp tục ra quyết định vứt vàng của cậu ấy chuồn.

cấu trúc decide

2.2. Decide + Wh- (what, whether,…), How

Cấu trúc decide loại nhị là ra quyết định dựa vào một nhân tố rõ ràng như ai/như thế nào/cái gì…, dùng cấu tạo Wh-.

S + decide + Wh- (what, whether, how, who, where, when) + đồ sộ V-inf

Ví dụ:

 • I can’t decide when đồ sộ leave that job.
  Tôi ko thể ra quyết định lúc nào thì tách quăng quật việc làm ấy.
 • Paul is going đồ sộ decide how đồ sộ fix this situation.
  Paul tiếp tục ra quyết định cơ hội xử lý hiện tượng này.
 • You can’t decide whether the answer is true or false, can you?
  Bạn ko thể ra quyết định câu vấn đáp ấy là chính hoặc sai chính không?

2.3. Decide (that) + mệnh đề

Cấu trúc decide cũng rất có thể chuồn và một mệnh đề. Cấu trúc này cũng Tức là ai ra quyết định đồ vật gi, lựa lựa chọn gì.

S + decide (that) + mệnh đề

Ví dụ:

 • Johnny decided that he would get another burger.
  Johnny tiếp tục ra quyết định là anh ấy tiếp tục mua sắm thêm thắt dòng sản phẩm bơ-gơ nữa.
 • The judges have decided that Belle is moving đồ sộ the next round.
  Các giám khảo tiếp tục ra quyết định Belle tiếp tục qua chuyện vòng tiếp sau.
 • Huyen decides that she is going đồ sộ study a foreign language.
  Huyền ra quyết định là cô ấy tiếp tục học tập một nước ngoài ngữ.

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm cứng cáp 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên tiếp tục thoải mái tự tin hé mồm vạc âm nhờ giành thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.

2.4. Decide + danh từ

Trường phù hợp loại tư này đó là cấu tạo decide chuồn với danh từ, dùng để làm chỉ ai hoặc đồ vật gi tiếp tục ra quyết định thành quả của vụ việc này cơ.

S/N + decide + N

Ví dụ:

 • Having Eric play has really decided the result of the game because he is the best player in school.
  Việc đem Eric vô nghịch ngợm tiếp tục thực sự ra quyết định thành quả của trận đấu ấy cũng chính vì cậu tớ là cầu thủ rất tốt ngôi trường.
 • The weather can probably decide everything. If it rains, they won’t be able đồ sộ make it on time.
  Thời tiết rất có thể tiếp tục ra quyết định tất cả. Nếu trời mưa, chúng ta sẽ không còn thể cho tới điểm kịp giờ.
 • Flipping a coin will decide who can go trang chính first.
  Tung đồng xu tiếp tục ra quyết định ai được về ngôi nhà trước.

Xem thêm: chuyên ngành tiếng anh là gì

cấu trúc decide

3. Các cụm kể từ với decide thông thường gặp

Cấu trúc decide còn rất có thể kết phù hợp với kể từ không giống muốn tạo trở nên cụm động từ (phrasal verb) với chân thành và ý nghĩa không giống.

Đầu tiên là cụm kể từ decide on Tức là ra quyết định lựa lựa chọn gì hoặc ai một cơ hội kỹ lưỡng.

S + decide on + N

Ví dụ:

 • Fred decided on the Đen suit for the prom.
  Fred tiếp tục ra quyết định lựa lựa chọn cỗ suit black color mang đến buổi dạ hội.
 • After careful consideration, Tuan Anh decides on Phuong for the last thành viên in the group.
  Sau Khi quan tâm đến kỹ lưỡng, Tuấn Anh ra quyết định lựa chọn Phương thực hiện member sau cuối vô group.
 • When class is over, I will decide on the winner.
  Khi lớp học tập kết cổ động, thầy tiếp tục ra quyết định người thành công.

cấu trúc decide

Để phát biểu lựa lựa chọn trong những đồ vật gi hoặc những ai, tớ dùng cấu tạo decide between.

S + decide between + N and N/ N số nhiều

Ví dụ:

 • I am trying đồ sộ decide between Nam and Minh.
  Tôi đang được nỗ lực ra quyết định lựa lựa chọn thân ái Nam và Minh.
 • My mother must decide between the two houses.
  Mẹ tôi nên ra quyết định lựa lựa chọn thân ái nhị mái ấm.
 • His uncle must decide between getting the phone fixed and buying a new one.
  Bác của cậu tớ nên lựa lựa chọn giữa các việc lấy Smartphone chuồn sửa và mua sắm một chiếc mới nhất.

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm cứng cáp 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên tiếp tục thoải mái tự tin hé mồm vạc âm nhờ giành thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.

Nếu mong muốn phát biểu ai ra quyết định ngăn chặn đồ vật gi, ai hoặc ko làm cái gi, tớ rất có thể người sử dụng cấu tạo decide against.

S + decide against + N

Ví dụ:

 • Yesterday, they both decided against signing the contract.
  Hôm qua chuyện, cả nhị chúng ta tiếp tục ra quyết định ko ký phù hợp đồng cơ.
 • Peter decided against everyone because his wife told him đồ sộ.
  Peter tiếp tục ra quyết định ko tuân theo người xem vì như thế phu nhân bảo anh ấy thực hiện vậy.
 • I can’t believe he decided against my opinion.
  Tôi ko thể tin cậy anh ấy tiếp tục ra quyết định ko nghe theo gót chủ ý của tôi.

4. Bài tập luyện về cấu tạo decide

Để cầm cứng cáp kỹ năng và kiến thức về cấu tạo decide, các bạn hãy thực hiện bài bác tập luyện nhỏ sau đây nhé!

Chia động kể từ chính và điền một trong số cấu tạo decide sau vô địa điểm trống:

decide (that), decide đồ sộ, decide on, decide between, decide against.

 1. Last week, Linda ____________ cancel the show.
 2. It is ví hard to  ____________ the Đen dress and the white dress.
 3. Honestly, I can’t  ____________ who đồ sộ trust anymore.
 4. At last, James  ____________ continuing the wedding. The bride was ví shocked that she fainted.
 5. It took mạ months and months to  ____________ where đồ sộ live.
 6. Just now, we  ____________ we are going đồ sộ Da Nang next month!
 7. Hannah was quick to  ____________ she was going đồ sộ take a day off.
 8. The whole class couldn’t  ____________ Korea and Thailand for the next trip.
 9. I  ____________ quit the game 2 minutes ago.
 10. It is an important decision. They need to  ____________ who đồ sộ leave behind.
 11. The accident  ____________ the movie’s ending.

Đáp án:

 1. decided to
 2. decide between
 3. decide
 4. decided against
 5. decide on
 6. decided that
 7. decide that
 8. decide between
 9. decided to
 10. decide on
 11. decides/decided

Và này đó là tổ hợp toàn bộ kỹ năng và kiến thức về cấu tạo decide kèm cặp bài bác tập luyện. Để thạo dùng và hiểu cấu tạo decide rộng lớn, chúng ta hãy tham khảo và rèn luyện thiệt nhiều nhé. 

Step Up chúc chúng ta học tập thiệt tiến thủ bộ!

Xem thêm: biển số xe 63 tỉnh thành

Comments