regret ving

Bạn ham muốn trình bày câu “Tôi hối hận hận vì như thế đã trải điều này.” bởi giờ đồng hồ Anh tuy nhiên lại ko biết nên người sử dụng cấu hình gì. Đừng lo! Quý Khách trọn vẹn rất có thể dễ dàng và đơn giản dịch nghĩa được lời nói này sang trọng giờ đồng hồ Anh dựa vào cấu hình “Regret” đem chân thành và ý nghĩa “hối hận” đấy! Vậy, sau “regret” là gì? Để làm rõ rộng lớn về cấu hình này, FLYER tiếp tục truyền tai chúng ta toàn cỗ công thức và cơ hội dùng của “Regret” nhập nội dung bài viết sau đây nhé!

1. “Regret” là gì?

Bạn đang xem: regret ving

Regret” /rɪˈɡret/ một vừa hai phải là một trong danh kể từ, một vừa hai phải là một trong động kể từ. Động kể từ “Regret” mang nghĩa “cảm thấy hối hận hận về điều gì cơ hoặc về một sai lầm không mong muốn nhưng mà chúng ta tiếp tục vướng phải”, và chúng ta ước rằng vấn đề đó đang không xẩy ra. Động kể từ “Regret” rất có thể cút với động kể từ vẹn toàn thể với “to” (to-V) hoặc động kể từ thêm thắt đuôi “ing” (gerund).

Cách vạc âm “regret”
Sau regret là lớn V hoặc Ving
Sau “regret” là “to V” hoặc “Ving”?

Ví dụ:

 • I regretted not having studied harder at school. 

Tôi hối hận hận vì như thế đang không học tập chuyên cần rộng lớn ở ngôi trường.

 • I regret to say that the weather is getting worse. 

Tôi đặc biệt tiếc cần bảo rằng không khí đang được trở thành tồi tàn.)

Mặt không giống, Khi nhập vai trò là một trong danh kể từ, “Regret” mang ý tức là “cảm giác buồn bã”, “cảm giác hối hận hận”.

Ví dụ:

 • I didn’t go lớn school and I have no regrets

Tôi đang không tới trường và tôi ko hụt hẫng.

 • The teacher expressed deep regret for not coming lớn our graduation các buổi party. 

Giáo viên phân bua sự hụt hẫng thâm thúy vì như thế đang không cho tới dự tiệc đảm bảo chất lượng nghiệp của Cửa Hàng chúng tôi.

2. Cấu trúc và cơ hội dùng “Regret”

Vây động kể từ “Regret” cút với động kể từ vẹn toàn thể với “to” (to-V) và động kể từ thêm thắt đuôi “ing” (gerund) không giống nhau như vậy nào? Và Khi “regret” là một trong danh kể từ thì sẽ tiến hành người sử dụng đi ra sao? Chúng tao nằm trong nối tiếp lần hiểu nhập phần 2 này nhé.

2.1 “Regret” là danh từ

Cấu trúc câu với danh kể từ “Regret” được dùng Khi người trình bày ham muốn thể hiện nay sự hụt hẫng về điều gì cơ hay là 1 việc sai ngược nhưng mà bạn dạng thân ái đã trải.

Các cụm kể từ thông thường cút với “regret”:

deep regret (sự hối hận hận thâm thúy sắc)

Ví dụ: 

 • I expressed my deep regret for my bad behavior. 

Tôi phân bua sự hối hận hận thâm thúy về hành động xấu xa của tớ.

 • He expresses his deep regret that the project was not carried through. 

Anh ấy phân bua sự tiếc nuối thâm thúy của tớ rằng dự án công trình đang không được tiến hành.

dùng deep regret nhằm phân bua sự hối hận hận thâm thúy sắc
Dùng “deep regret” nhằm phân bua sự hối hận hận thâm thúy sắc

expression of regret (biểu hiện nay của việc hối hận tiếc)

Ví dụ:

 • There was at least an expression of regret when he came here too late. 

Ít nhất cũng đều có một biểu thị tiếc nuối Khi anh tao cho tới trên đây vượt lên trên muộn.

feeling of regret (cảm giác hối hận tiếc)

Ví dụ:

 • Failing the exam has given u a certain feeling of regret

Thi trượt tiếp tục đưa đến mang đến tôi một cảm xúc tiếc nuối chắc chắn.

2.2 “Regret” là động từ

Cấu trúc câu với động kể từ “Regret” được dùng khi chúng ta cảm nhận thấy tiếc hoặc ko lý tưởng về điều gì cơ chúng ta đã trải hoặc ko thể thực hiện.

S + regret + (not) + lớn V + O 

(hối tiếc vì như thế đang không làm những gì cơ, lấy thực hiện tiếc Khi thông tin gì đó)

Trong đó:

to V: động kể từ vẹn toàn thể thêm thắt “to” 

O: tân ngữ

Với cấu hình này, “regret” thông thường đi kèm theo một vài động kể từ như: tell, say, inform, announce,…

Ví dụ:

 • I regret to inform you that you failed the driving test. 

Tôi đặc biệt lấy thực hiện tiếc Khi cần thông tin rằng chúng ta tiếp tục trượt kỳ đua sát hoạnh tài xế.

 • We regret to announce that this flight has been canceled. 

Chúng tôi lấy thực hiện tiếc thông tin rằng chuyến cất cánh này đã trở nên bỏ.

Động kể từ regret tức là hối hận tiếc
Động kể từ “regret” tức là hối hận tiếc

S + regret + (not) + V-ing + O 

(hối hận vì như thế điều gì này đã thực hiện nhập vượt lên trên khứ)

Trong đó: V-ing: động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu thêm thắt “-ing” 

Ví dụ:

 • I regret not telling my girlfriend the truth. 

Tôi hối hận hận vì như thế đang không trình bày thực sự mang đến bạn nữ bản thân.

 • I regret telling him my secret. Now, he tells everybody.

Tôi hối hận hận vì như thế tiếp tục trình bày mang đến anh ấy biết kín đáo của tớ. Bây giờ, anh ấy trình bày với quý khách.

 • I regretted not having completed my homework last night. 

Tôi hối hận hận vì như thế đang không hoàn thiện bài bác tập luyện về ngôi nhà tối qua quýt.

 • It is sánh cold outside! I regret not taking more clothes.

Ngoài trời giá tiền quá! Tôi hối hận hận vì như thế ko đem thêm thắt áo.

dùng regret nhằm thao diễn miêu tả sự hối hận hận về điều đã trải nhập vượt lên trên khứ
Dùng “regret” nhằm thao diễn miêu tả sự hối hận hận về điều đã trải nhập vượt lên trên khứ

3. Phân biệt tía cấu hình “regret”, “remember” và “forget”

Cả tía động kể từ “regret”, “remember” và “forget” đều theo đuổi sau là một trong “to-V” hoặc “V-ing”. Tuy nhiên, chân thành và ý nghĩa và cách sử dụng là không giống nhau. Vậy tất cả chúng ta bên nhau lần hiểu coi bọn chúng không giống nhau ở điểm nào là nhé!

Động từ

Regret

Remember

Forget 

Giống nhau

– Theo sau là “V-ing” nhằm nói đến việc vấn đề tiếp tục xẩy ra.


Xem thêm: thế giới quan là gì

– Theo sau là “to-V” nhằm nói đến việc vấn đề tiếp tục xẩy ra theo đuổi plan nhập sau này.


– cũng có thể đi kèm theo với cùng 1 danh kể từ hoặc đại kể từ hoặc một mệnh đề “that”.

Khác nhau

S + regret + V-ing + O 

(Hối hận vì như thế điều gì này đã thực hiện nhập vượt lên trên khứ)

Có thể người sử dụng ở cả dạng câu xác minh và phủ lăm le.

S + remember + V-ing + O

(Nhớ là đã trải hay là không thực hiện gì)

Cấu trúc “remember + V-ing”có thể người sử dụng ở cả dạng câu xác minh và phủ lăm le.

 • S + forget + V-ing + O

(Quên đang không thực hiện gì)

 • S + will never forget + V-ing + O

(Sẽ ko khi nào quên thực hiện gì)

Cấu trúc “forget + V-ing” chỉ được sử dụng ở dạng phủ lăm le hoặc câu với chứa chấp “will never forget”.

 

S + regret + lớn V + O 

(Hối tiếc vì như thế đang không làm những gì cơ, lấy thực hiện tiếc Khi thông tin gì đó)

Theo sau regret là những động từ: say, announce, tell, inform…

S + remember + to-V + O

(nhớ là cần phải làm những gì đó)

S + forget + to-V + O

(quên làm những gì đó)

 

S + regret + mệnh đề that…

(tôi đặc biệt tiếc rằng…)

S + remember + mệnh đề that/ when/ how/ who/ why/ where…

(tôi ghi nhớ rằng…)

S + forget + mệnh đề that/ when/ how/ who/ why/ where…

(tôi quên rằng…)

Ví dụ

 • I regret not attending Mrs. Van’s class.

Tôi đặc biệt tiếc vì như thế đang không nhập cuộc lớp học tập của cô ý Vân.


 • I regret lớn inform you that your report is not accepted.

Tôi đặc biệt tiếc cần thông tin rằng report của doanh nghiệp ko được gật đầu đồng ý.


 • I regret that I can’t go out with you tonight. 

Tôi đặc biệt tiếc vì như thế tôi ko thể đi dạo với chúng ta tối ni.

 • Hong remembered turning off the television before going out.

Hồng hãy nhớ là tiếp tục tắt truyền ảnh trước lúc ra phía bên ngoài.


 • Please remember lớn buy some eggs!

Hãy ghi nhớ mua sắm không nhiều trứng nhé!


 • I remember where we first met. 

Tôi ghi nhớ điểm tất cả chúng ta bắt gặp nhau chuyến thứ nhất.

 • We will never forget taking our children lớn school for the first time.

Chúng tôi sẽ không còn khi nào quên chuyến thứ nhất đem con cái cho tới ngôi trường.


 • Linh forgot lớn lock the door before going lớn the library.

Linh quên khóa cửa ngõ trước lúc tiếp cận tủ sách.


 • My father has forgotten where he put his glasses. 

Bố tôi tiếp tục quên điểm ông bịa đặt kính của tớ.

 

4. Bài tập luyện về cấu hình “Regret”

Welcome lớn your Bài tập luyện về cấu hình "regret"

Bài tập luyện 1: Chia động kể từ nhập ngoặc

 1. I really lượt thích that dress. I regret not (buy) it.
 2. I regret (tell) you why you failed the exam.
 3. I regret (announce) that we can't go lớn the beach because it's raining now.
 4. Lan regretted (be) angry with Hoa.
 5. We regret (tell) you that the flight from Ho Chi Minh lớn Hanoi will be delayed for 30 minutes.
 6. I regret (not go) lớn the cinema with my friends.
 7. I regret (inform) that our Hawaii trip was canceled because of the storm.
 8. It's raining sánh heavily now. John regretted not (take) an umbrella when going out.
 9. She regrets (not meet) her grandmother before moving lớn Thailand.
 10. I regretted (not buy) my friend her favorite book on her birthday.
Bài tập luyện 2: Dịch những câu sau sang trọng giờ đồng hồ Anh dùng “regret”

1. Tôi đặc biệt thực hiện tiếc Khi cần bảo rằng hotel đã mất chống.

2. Chúng tôi đặc biệt lấy thực hiện tiếc Khi cần thông tin rằng vé đại nhạc hội tiếp tục cung cấp không còn.

3. Anh ấy đặc biệt lấy thực hiện tiếc Khi cần bảo rằng anh ấy sẽ không còn thể cút du ngoạn nằm trong tất cả chúng ta.

4. Cô ấy đặc biệt hối hận vì như thế tiếp tục vứt đi Khi anh ấy cần thiết sự giúp sức.

5. Anh ấy đặc biệt hối hận vì như thế tiếp tục tranh cãi với cô tao.

6. Chúng tôi đặc biệt lấy thực hiện tiếc Khi cần thông tin rằng trong năm này sẽ không còn tổ chức triển khai phun pháo bông.

Kết luận

Trên đó là nội dung bài viết không hề thiếu nhất cấu hình câu với “regret” nhưng mà FLYER tiếp tục tổ hợp. điều đặc biệt, nội dung bài viết còn tồn tại những bài bác tập luyện rèn luyện vô nằm trong thú vị tất nhiên đáp án nhằm chúng ta cũng có thể thực hiện và tự động review. FLYER kỳ vọng rằng các bạn sẽ thỏa sức tự tin dùng đích cấu hình “regret” nhập tiếp thu kiến thức rưa rứa nhập tiếp xúc hằng ngày. Quý Khách nhớ là rèn luyện cấu hình “regret” thường ngày nhằm ghi ghi nhớ và trở thành thành thục rộng lớn nhé!

Ngoài đi ra, các bạn hãy ghé ngay Phòng luyện đua ảo FLYER nhé, điểm trên đây với cùng 1 cách thức tiếp thu kiến thức siêu thú vị đang được ngóng chúng ta đó! Quý Khách hãy yên tĩnh tâm rằng những tư liệu và bài bác đánh giá bên trên FLYER đều được biên soạn sát với đề thi/kiểm tra thực tiễn. Ngoài việc ôn luyện giờ đồng hồ Anh, chúng ta còn tồn tại thời cơ hưởng thụ hình mẫu và những chức năng tế bào phỏng game bên trên FLYER như mua sắm cống phẩm, bảng đua đua xếp thứ hạng v.v…, phối hợp nằm trong hình họa sống động, vui sướng đôi mắt. FLYER tin yêu rằng, việc học tập giờ đồng hồ Anh của các bạn sẽ trở thành thiệt thú vị rộng lớn khi nào không còn.

Thạc sĩ dạy dỗ Mỹ – chị Hồng Đinh, share về hưởng thụ dùng Phòng đua ảo FLYER

Để hưởng thụ MIỄN PHÍ chống đua ảo trước lúc mua thông tin tài khoản Premium, ba mẹ và con cái truy cập https://exam.mamnonbinhtridong.edu.vn/

Để được tư vấn thêm thắt, ba mẹ vui sướng lòng tương tác với FLYER qua quýt hotline 0868793188.

>>> Xem thêm:

Xem thêm: mẫu đơn xin việc trong hồ sơ

 • Nắm lòng cấu hình Not until nhằm ghi điểm trong số bài bác giờ đồng hồ Anh nâng cao!
 • Sau suggest cùng theo với gì? Cách người sử dụng đúng đắn nhất + ví dụ và bài bác tập
 • Đố chúng ta biết sau “stop” là gì? Đọc ngay lập tức nội dung bài viết này nhằm học tập 6 cấu hình “stop” đặc biệt hoặc nhé