quốc tế độc thân

Ngày đơn thân 11.11 (hay thường hay gọi là Single's Day) là ngày nghỉ dịp lễ tự động vạc xuất hiện tại trước tiên ở Trung Quốc.