quá khứ của take

Học kể từ vựng giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhất

Bạn đang xem: quá khứ của take

Tra động từ

:

STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 mistake mistook mistaken hiểu thiếu sót, Đánh Giá sai
2 overtake overtook overtaken
3 take took taken mang, lấy
4 undertake undertook undertaken đảm nhận, đảm trách

Hiểu rõ ràng rộng lớn về động kể từ bất quy tắc

Để làm rõ về động kể từ bất quy tắc vô giờ đồng hồ Anh, xem thêm bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những Note bạn phải biết)