quá khứ của choose

Chia động kể từ Choose không hề khó khăn nếu như bạn coi ngay lập tức nội dung bài viết cách phân chia động kể từ Choose nhưng mà Monkey share tiếp sau đây. Động kể từ choose được phân chia ở nhiều loại không giống nhau, toàn bộ và đã được tổ hợp lại cụ thể nhất. 

Choose - Ý nghĩa và cơ hội dùng

Bạn đang xem: quá khứ của choose

Ở phần này, tớ tiếp tục dò xét hiểu những dạng của động kể từ choose, cơ hội phát âm và những ý nghĩa sâu sắc cơ phiên bản của động kể từ này. 

Nghĩa của động kể từ choose

Choose (v): Chọn, lựa chọn 

Ex: They offer a wide range of projects vĩ đại choose from (họ thể hiện thật nhiều đề án nhằm lựa chọn) 

Cách vạc âm động kể từ choose (US/ UK)

Dưới đấy là cơ hội vạc âm so với những dạng động kể từ của "choose" 

Verb forms 

Phiên âm UK

Phiên âm US

Choose (dạng nguyên vẹn thể) 

/tʃuːz/

/tʃuːz/

Chooses (chia động kể từ ở lúc này thứ bực 3 số ít) 

/ˈtʃuːzɪz/

/ˈtʃuːzɪz/

Chose (quá khứ của choose)

/tʃəʊz/

/tʃəʊz/

Chosen (phân kể từ 2 của choose)

/ˈtʃəʊzn/

/ˈtʃəʊzn/

Choosing (dạng V-ing của choose)

/ˈtʃuːzɪŋ/

/ˈtʃuːzɪŋ/

V1, V2 và V3 của choose

Dưới đấy là tóm lược những dạng phân chia của động từ choose (chi tiết cơ hội phân chia tớ tiếp tục coi ở vị trí tiếp theo)

V1 của choose

(Infinitive - động kể từ nguyên vẹn thể)  

V2 của choose

(Simple past - động kể từ quá khứ)

V3 của choose 

(Past participle - quá khứ phân từ) 

To choose

chose

chosen

Cách phân chia động kể từ choose theo đuổi dạng

Trong một câu rất có thể chứa đựng nhiều động kể từ nên chỉ có thể động kể từ đứng sau công ty ngữ được phân chia theo đuổi thì, những động kể từ không giống còn sót lại được phân chia theo đuổi dạng

Đối với những câu mệnh đề hoặc câu không tồn tại công ty ngữ thì động kể từ đem tấp tểnh phân chia theo đuổi dạng

Động kể từ choose được phân chia theo đuổi 4 dạng tại đây.

Các dạng

Cách chia

Ví dụ

To_V

Nguyên thể với “to”

to choose

It’s not easy for her vĩ đại choose a career 

Bare_V

Nguyên thể (không với “to”)

choose

There are several different options you can choose

Gerund

Danh động từ

choosing

I'm not choosing anything

Past Participle

Phân kể từ II

chosen

I was wondering if I had chosen the right occupation.


Xem thêm: Cách phân chia động kể từ Walk nhập giờ đồng hồ Anh

Cách phân chia động kể từ choose trong những thì giờ đồng hồ anh

Dưới đấy là bảng tổ hợp cơ hội phân chia động kể từ choose nhập 13 thì giờ đồng hồ anh. Nếu nhập câu chỉ có một động kể từ “choose” đứng ngay lập tức sau công ty ngữ thì tớ phân chia động kể từ này theo đuổi công ty ngữ cơ.

Chú thích:

  • HT: thì hiện tại tại

  • QK: thì quá khứ

  • TL: thì tương lai

  • HTTD: triển khai xong tiếp diễn
 

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

THÌ

I

You

He/ she/ it

We

You

They

HT đơn

choose

choose

chooses

choose

choose

choose

HT tiếp diễn

am choosing

are choosing

is choosing

are choosing

are choosing

are choosing

HT trả thành

have chosen

have chosen

has chosen

have chosen

have chosen

have chosen

HT HTTD

have been

choosing

have been

choosing

has been

choosing

have been

choosing

have been

choosing

have been

choosing

QK đơn

chose

chose

chose

chose

chose

chose

QK tiếp diễn

was choosing

were choosing

was choosing

Xem thêm: đặt câu ai thế nào

were choosing

were choosing

were choosing

QK trả thành

had chosen

had chosen

had chosen

had chosen

had chosen

had chosen

QK HTTD

had been

choosing

had been

choosing

had been

choosing

had been

choosing

had been

choosing

had been

choosing

TL đơn

will choose

will choose

will choose

will choose

will choose

will choose

TL gần

am going

to choose

are going

to choose

is going

to choose

are going

to choose

are going

to choose

are going

to choose

TL tiếp diễn

will be choosing

will be choosing

will be choosing

will be choosing

will be choosing

will be choosing

TL trả thành

will have

chosen

will have

chosen

will have

chosen

will have

chosen

will have

chosen

will have

chosen

TL HTTD

will have

been choosing

will have

been choosing

will have

been choosing

will have

been choosing

will have

been choosing

will have

been choosing

Cách phân chia động kể từ choose nhập cấu tạo câu đặc biệt

 

ĐẠI TỪ SỐ NHIỀU

ĐẠI TỪ SỐ ÍT

 

I/ you/ we/ they

He/ she/ it

Câu ĐK loại 2 - MĐ chính

would choose

would choose

Câu ĐK loại 2

Biến thế của MĐ chính

would be choosing

would be choosing

Câu ĐK loại 3 - MĐ chính

would have

chosen

would have

chosen

Câu ĐK loại 3

Biến thế của MĐ chính

would have

been choosing

would have

been choosing

Câu giả thiết - HT

choose

choose

Câu giả thiết - QK

chose

chose

Câu giả thiết - QKHT

had chosen

had chosen

Câu giả thiết - TL

should choose

should choose

Câu mệnh lệnh

choose

choose


Trên đấy là toàn cỗ nội dung về cách phân chia động kể từ choose trong giờ đồng hồ Anh. Nếu nhu các bạn với vướng mắc này, hãy tương tác với Monkey và để được trả lời. Trong khi, nhớ là theo đuổi dõi thường xuyên mục học giờ đồng hồ Anh từ Monkey mỗi ngày nhằm nhận thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích nhé. 

Xem thêm: các trường hợp bằng nhau của tam giác