pokemon alola trọn bộ

Tập 146 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 146 vietsub - Thank You, Alola! Respective Departures!! Cám Ơn Alola! Hành Trình Của Mỗi Người!! Vietsub

Tập 145 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 145 vietsub - The Sun! the Moon! and Everyone's Dreams! Mặt trời! Mặt trăng! và ước mơ của từng người! vietsub

Bạn đang xem: pokemon alola trọn bộ

Tập 144 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 144 vietsub - Alola's Strongest Z! Kapu-Kokeko VS Pikachu!! Trận đấu vượt trội nhất của Alola! Kapu Kokeko VS Pikachu!! vietsub

Tập 143 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 143 vietsub - Conclusion! Gaogaen VS Nyaheat!! Trận quyết định! Gaogaen VS Nyaheat!! vietsub

Tập 142 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 142 vietsub - Burn! Swell Up!! Full Battle!!! Đối cháy lên! Bừng sáng sủa lên! Trận chiến lênh láng đủ!! vietsub

Tập 141 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 141 vietsub - Final Battle! Satoshi VS Kukui!! Trận Chiến Cuối Cùng! Satoshi và Kukui! vietsub

Tập 140 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 140 vietsub - Akuziking Invasion! The Great Z-Move Battle!! Cuộc xâm lăng của Akuziking! Trận chiến bí quyết Z tuyệt hảo !! vietsub

Tập 139 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 139 vietsub - Birth! The Alola Champion!! Nhà vô địch Alola được sinh ra! vietsub

Tập 138 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 138 vietsub - The Finals! The Strongest Rival Showdown!! Trận Chung Kết! Trận đấu của những người dân mạnh nhất! vietsub

Tập 137 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 137 vietsub - Undefeated Emperor Guzma! ngọc hoàng bất bại Guzma! vietsub

Tập 136 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 136 vietsub - Rising Fire! There's More Than One Rival!! Ngọn Lửa Bùng Cháy! Đối Thủ Không Chỉ Có Một! vietsub

Tập 135 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 135 vietsub - Semifinals! Kaki VS Glazio! Trận Bán Kết! Kaki VS Glazio! vietsub

Tập 134 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 134 vietsub - The Road vĩ đại the Semifinals!! Đường Vào Bán Kết! vietsub

Tập 133 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 133 vietsub - Bird Battle! Brave Bird VS God Bird!! Trận chiến của những chú chim! Anh dũng điểu và Thần Điểu!! vietsub

Tập 132 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 132 vietsub - Overcome Junaiper! Vượt qua chuyện Junaiper!! vietsub

Tập 131 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 131 vietsub - Musashi VS Kojirō! Battlefield of Truth and Love!! Musashi và Kojiro! Trận chiến của thực sự và tình yêu!! vietsub

Tập 130 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 130 vietsub - Mao and Suiren! Super Full-Force Friendship Battle!! Mao và Suiren! Trận chiến tình chúng ta rất đầy đủ mức độ mạnh! vietsub

Tập 129 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 129 vietsub - The Great Fray! Battle Royal 151!! Đại Hỗn Loạn! Trận Đấu Hoàng Gia 151! vietsub

Tập 128 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 128 vietsub - The Curtain Rises! The Alola Pokémon League!! Bức mùng banh ra! Liên đoàn Pokémon Alola !! vietsub

Tập 127 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 127 vietsub - Glazio and Lilie! Chasing a Father's Phantom!! Glazio và Lilie! Đuổi theo đòi Phantom của Cha !! vietsub

Tập 126 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 126 vietsub - Pikachu's Exciting Expedition! Cuộc thám hiểm thú vị của Pikachu! vietsub

Tập 125 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 125 vietsub - Satoshi Encounter Beyond Time! Satoshi Cuộc gặp mặt vượt lên trên thời gian! vietsub

Tập 124 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 124 vietsub - Perfect Sharpness! Kamiturugi has Arrived!! Độ sắc đường nét trả hảo! Kamiturugi vẫn đến!! vietsub

Tập 123 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 123 vietsub - Master the Z Move! Kaki's Fierce Boot Camp!! Làm mái ấm Z Move! Chiến dịch phát động kinh hoàng của Kaki!! vietsub

Tập 122 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 122 vietsub - You're Being Watched! Rocket-dan's Alola Forms!! Quý Khách đang rất được theo đòi dõi! Dạng Alola của Đội hỏa tiễn!! vietsub

Tập 121 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 121 vietsub - Mao's Valiant Effort! The Forest Pokémon Café!! Nỗ lực gan dạ của Mao! Café Pokémon rừng!! vietsub

Tập 120 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 120 vietsub - Suiren Fishes a Kyogre! Suiren Câu Kyogre nhé! vietsub

Tập 119 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 119 vietsub - Super Fast Kuwagannon! The Awakening of Māmane!! Kuwagannon siêu nhanh! Sự thức tỉnh của Māmane !! vietsub

Tập 118 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 118 vietsub - Aim for the Top Floor! The Explosive Dragon Gym!! Mục xài cho tới địa điểm cao nhất! Hội quán dragon bùng nổ!! vietsub

Tập 117 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 117 vietsub - Shaymin Meltan Nagisa! Lost Child Explorers!! Những mái ấm thám hiểm bé xíu nhỏ mất mặt tích!! vietsub

Tập 116 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 116 vietsub - Lilie and the Secret Mechanical Princess! Lilie và kín công chúa cơ khí! vietsub

Tập 115 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 115 vietsub - Emperor of Destruction Guzma! ngọc hoàng hủy hoại Guzma! vietsub

Tập 114 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 114 vietsub - Beauty and Nyarth! Đẹp đẽ và Nha Sư! vietsub

Tập 113 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 113 vietsub - A New Program! The Small Melody of Koiking! Một công tác mới! Giai điệu nhẹ dịu kể từ Koiking! vietsub

Tập 112 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 112 vietsub - Discovering a New Species! Get Meltan! Khám phá huỷ một Pokemon mới! Đó đó là Meltan!! vietsub

Tập 111 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 111 vietsub - Arrival in Alola! Dripping Metal Panic!! Cập Ga Alola! Pokemon hệ Thép Hoảng loạn!! vietsub

Tập 110 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 110 vietsub - Hole in One at PokéGolf! Một cú tấn công thắng bên trên PokeGolf! vietsub

Tập 109 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 109 vietsub - The Birth of an Island Queen! Satoshi's Grand Trial!! Đảo Hậu đi ra đời! Đại thách thức của Satoshi!! vietsub

Tập 108 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 108 vietsub - Inside Kapu-Rehire's Mist! Mé vô sương thong manh của Kapu-Rehire! vietsub

Tập 107 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 107 vietsub - Run Kaki! Surpass Yourself!! Chạy chuồn Kaki! Vượt qua chuyện chủ yếu bản thân nào!! vietsub

Tập 106 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 106 vietsub - We Have a Sea and a Valley! Great Intensive Pokémon Evolution Training!! Chúng tớ đem hải dương và thung lũng! Luyện tập dượt tiến bộ hóa Pokémon mạnh mẽ tuyệt hảo !! vietsub

Tập 105 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 105 vietsub - Decisive Lugarugan Battle! Satoshi VS Glazio!! Trận chiến đưa ra quyết định Lugarugan! Satoshi VS Glazio !! vietsub

Tập 104 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 104 vietsub - Poni Island Research Project! Search for the Island King!! Dự án phân tích hòn đảo Poni! Tìm thăm dò Vua Đảo!! vietsub

Tập 103 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 103 vietsub - A Passionate Heart That Can Smash Even Rock! Lychee and Takeshi!! Trái tim rét rộp đánh tan đá! Lychee và Takeshi!! vietsub

Tập 102 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 102 vietsub - Alola at Alola! Takeshi and Kasumi! Alola bên trên alola! Takeshi và Kasumi!! vietsub

Tập 101 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 101 vietsub - Fire! The Twin Sparking Gigavolt of Friendship!! Thắp sáng sủa lên! cặp năng lượng điện 10 vạn vôn của tình bạn!! vietsub

Tập 100 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 100 vietsub - The Lighting Bolt that Severs the Wind! Its Name is Zeraora!! Tia chớp khả năng chiếu sáng làn bão táp mạnh! Tên của chính nó là Zeraora!! vietsub

Tập 99 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 99 vietsub - Eievui Where Are You Going! To Go Anywhere vĩ đại Meet Up! Eievui Cậu đang di chuyển đâu! Để chuồn bất kể điểm nào là nhằm bắt gặp cậu!! vietsub

Tập 98 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 98 vietsub - Splitting Up the Combination! Satoshi and Rotom! Tách đi ra hoặc kết hợp! Satoshi và Rotom!! vietsub

Tập 97 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 97 vietsub - Fukuthrow the Artisan!! Sleeping Mokuroh zzz!! Thợ tay chân Fukuthrow! Mokuroh ngủ khì zzz! vietsub

Tập 96 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 96 vietsub - Rocket-dan and Nuikoguma! Đội hỏa dẫn và NuiKoguma! vietsub

Tập 95 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 95 vietsub - Wela Volcano! Golone! Golonya! and the Mountaineer! Núi lửa Wela! Golone! Golonya và người leo núi!! vietsub

Tập 94 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 94 vietsub - Great Gathering of Ghost Pokémon! Everyone's Haunted House!! Đại tích lũy của Pokémon hệ Ma! Ngôi mái ấm ma mãnh ám của người xem !! vietsub

Tập 93 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 93 vietsub - The Hero Liliel and the Alola Staff! Anh hùng Lilie và nhân viên cấp dưới Alola!! vietsub

Tập 92 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 92 vietsub - Kukui's Desperate Situation! Another Royal Mask!! Tình trạng vô vọng của Kukui! Sở Mặt nạ hoàng tộc khác!! vietsub

Tập 91 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 91 vietsub - It's a Pikachu Outbreak! The Pikachu Valley!! Đó là 1 pikachu bùng phát! Thung lũng Pikachu!! vietsub

Tập 90 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 90 vietsub - Connect vĩ đại the Future! The Legend of the Radiant One!! Kết nối cho tới tương lai! Huyền thoại về đấng sáng sủa tạo!! vietsub

Tập 89 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của khả năng chiếu sáng và bóng tối! thương hiệu của chính nó là Necrozma!! vietsub

Tập 88 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub

Tập 87 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng rủi ro của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub

Tập 86 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 86 vietsub - I Choose Here! Pokémon Hot Spring Paradise!! Tôi lựa chọn ở đây! Thiên lối suối nước rét Pokemon!! vietsub

Tập 85 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 85 vietsub - Leap and Climb! Tundetunde!! Nhảy và trèo lên nào! Tundetunde!! vietsub

Tập 84 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 84 vietsub - The Shape of Family! Bevenom's Feelings!! Hình bóng của gia đình! xúc cảm của Bevenom!! vietsub

Tập 83 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 83 vietsub - Satoshi! Becomes Small!! Satoshi! trở thành nhỏ bé!! vietsub

Tập 82 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 82 vietsub - Dance Dance in Evolution! Nhảy nào là vũ điệu tiến bộ hóa! vietsub

Tập 81 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 81 vietsub - Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ con rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsub

Tập 80 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 80 vietsub - Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu song ở hố đá!! vietsub

Tập 79 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 79 vietsub - Meteno and Bevenom! the Promise that Disappeared into the Starry Sky!! Meteno và Bevenom! Lời hứa vẫn mất tích vô khung trời lênh láng sao!! vietsub

Tập 78 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 78 vietsub - Ultra Beast Clash! The Great Rumble Crash Operation!! Xung đột Ultra Beast! Hoạt động tai nạn ngoài ý muốn nổ lớn! vietsub

Tập 77 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thách thức của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub

Tập 76 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 76 vietsub - Super Decisive Battle! Pikachu VS Mimikkyu!! Trận đấu siêu quyết định! Pikachu VS Mimikkyu!! vietsub

Tập 75 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 75 vietsub - Kapu Bulul! Intense Lazy Training!! Kapu-Bulul! Đào tạo nên lười biếng,lười nhác biếng mãnh liệt!! vietsub

Tập 74 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 74 vietsub - The Big Old Thug is an Island King! Kẻ du đãng già nua là vua hòn đảo ư!! vietsub

Xem thêm: whisper of the heart

Tập 1 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 1 vietsub - Alola! Hòn hòn đảo đầu tiên

Tập 2 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 2 vietsub - Thần bảo lãnh Kapu-Kokeko xuất hiện! Thách chiến

Tập 3 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 3 vietsub - Chào Roto,Tớ là Rotom Zukan, Roto!

Tập 4 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 4 vietsub - Mokuroh xuất hiện! Thu phục Pokemon ở Alola!! vietsub

Tập 5 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 5 vietsub - Ashimari! sạn bong bóng của cậu! vietsub

Tập 6 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 6 vietsub - Togedemaru Chích Điện!! vietsub

Tập 7 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 7 vietsub - Kẻ long dong ngoài chợ Nyabby! vietsub

Tập 8 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 8 vietsub - Ai tiếp tục đỡ đần trái khoáy trứng? vietsub

Tập 9 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 9 vietsub - Pokemon đầu đàn là Dekagusu! vietsub

Tập 10 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 10 vietsub - Liệu hoàn toàn có thể kích hoạt Tuyệt kỹ Z! Thách chiến Đại test thách!! vietsub

Tập 11 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 11 vietsub - Satoshi cho tới mái ấm Kaki! vietsub

Tập 13 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 13 vietsub - Cuộc đua bánh kếp Alola! vietsub

Tập 14 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 14 vietsub - Kết tinh nghịch của dũng khí! Lilie và Rokon! vietsub

Tập 15 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 15 vietsub - Đồi nanh vuốt Iwanko và Lugalgan!! vietsub

Tập 16 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 16 vietsub - Sở tía bé xíu nhỏ và cuộc phiêu lưu lớn! vietsub

Tập 12 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 12 vietsub - Buổi học tập nước ngoài khóa là Hidoide! vietsub

Tập 17 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 17 vietsub - Thám tử Alola Rotom! Tắc ẩn viên trộn lê bị mất mặt tích!! vietsub

Tập 18 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 18 vietsub - Thật chứ! Đại tác chiến nấu bếp của Mao! vietsub

Tập 19 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 19 vietsub - Tập huấn năng lượng điện kích! Tái chiến Kapu-Kokeko!! vietsub

Tập đôi mươi vietsub

pokemon sun moon tập dượt đôi mươi vietsub - Satoshi và Pikachu! lời hứa hẹn của tất cả nhì vietsub

Tập 21 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 21 vietsub - Nyabby! chính thức chuyến hành trình! vietsub

Tập 22 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 22 vietsub - Cẩn thận với cái xẻng!! vietsub

Tập 23 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 23 vietsub - Cú sốc! Dugtrio tan rã! vietsub

Tập 24 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 24 vietsub - Alola! Buổi dự giờ đầu tiên!! vietsub

Tập 25 vietsub

pokemon sun moon tập dượt 25 vietsub - Trấn chiến giành Pha lê! Đội Hỏa Tiễn VS Đội Đầu Lâu!!! vietsub

Tập 26 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 26 vietsub - Tạm biệt Mamane! vietsub

Tập 27 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 27 vietsub - Tiến lên! Ánh đôi mắt đỏ chót thẫm của Lugarugan!! vietsub

Tập 28 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 28 vietsub - Trận Pokebase sức nóng huyết! Nhắm cho tới cú HomeRun lội ngược dòng!! vietsub

Tập 29 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 29 vietsub - Quý Khách cũng ấn định ngủ ở rừng Nemashu? vietsub

Tập 30 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 30 vietsub - Lilie! đỡ đần chất lượng cho tới Pikachu nhé! vietsub

Tập 31 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 31 vietsub - Lychee Xuất hiện! Cười và khóc Đảo Nữ hoàng !! vietsub

Tập 32 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 32 vietsub - Phát hiện nay kho báu! Mooland thăm dò kiếm!! vietsub

Tập 33 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 33 vietsub - Yowashi yếu ớt và mạnh mẽ! người chủ sở hữu cái hồ! vietsub

Tập 34 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 34 vietsub - Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện nay vietsub

Tập 35 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 35 vietsub - Trận chiến cà ri! Vũ điệu Rarantesu vietsub

Tập 36 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 36 vietsub - Đại thách thức của Lychee! Trận chiến Pokemon trở ngại nhất!! vietsub

Tập 37 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 37 vietsub - Iwanko và thần hộ pháp những tàn tích của sự việc sống! vietsub

Tập 38 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 38 vietsub - Thuật cải trang của Mimikkyu! vietsub

Tập 39 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 39 vietsub - Mao vứt mái ấm đi ra chuồn và Oranguru! vietsub

Tập 40 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 40 vietsub - Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! vietsub

Tập 41 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 41 vietsub - Xông vào! Denjimushi vietsub

Tập 42 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 42 vietsub - Alola cho tới Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub

Tập 43 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub

Tập 44 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 44 vietsub - Satoshi và Hoshigumo! Cuộc gặp mặt kỳ lạ!! vietsub

Tập 45 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 45 vietsub - Hoshimugo Hoảng Loạn! Dịch Chuyển Bất Thình Lình!! vietsub

Tập 46 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 46 vietsub - Metamon trở nên thân

Tập 47 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 47 vietsub - Glazio và Silvady! Mặt nạ cảnh báo!! vietsub

Tập 48 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 48 vietsub - Toàn lực tạo vẻ bên trên điểm ngủ nhờ!! vietsub

Tập 49 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub

Tập 50 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 50 vietsub - Sauboh Phản công! Hoshigumo bị tóm gọn cóc!! vietsub

Tập 51 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 51 vietsub - Lilie linh động! Xác ấn định 1 kẻ chạy trốn!! vietsub

Tập 52 vietsub

Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập dượt 52 vietsub - The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Yên thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub

Tập 53 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ cứu nạn Vĩ đại của Lusamine!! vietsub

Tập 55 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 55 vietsub - Thank You Solgaleo! Our Hoshigumo!! Cám ơn Solgaleo! Hoshigumo của bọn chúng tôi!! vietsub

Tập 56 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Tắc mật của Nekkoara!! vietsub

Tập 54 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng sủa nào là sức khỏe Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub

Tập 57 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 57 vietsub - Rotom! Can't Stop the Form Change!! Rotom! Không thể Ngừng Thay thay đổi hình dáng!! vietsub

Tập 58 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 58 vietsub - Don't Cry! Hidoide!! Đừng khóc! Hidoide!! vietsub

Tập 59 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 59 vietsub - Mao and Suiren! the Bittersweet Memories!! Mao and Suiren! Những kỷ niệm buồn phấn khởi láo nháo lộn!! vietsub

Tập 60 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 60 vietsub - Lilie vút cất cánh lên trời! Giải đấu cú nhảy PokéSled! vietsub

Tập 61 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 61 vietsub - Khởi hành! Đội bảo lãnh Ultra! vietsub

Tập 62 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 62 vietsub - Alola Nyarth!? Alola Nha Sư! vietsub

Tập 63 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 63 vietsub - Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen! vietsub

Tập 64 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 64 vietsub - Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!! vietsub

Tập 65 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 65 vietsub - Ilima và Ibui! vietsub

Tập 66 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 66 vietsub - Smash with Sketch! The Fierce Fighting Poké-Ping Pong! Đập bóng với chiến thuật! Trận chiến Poke Ping Pong!! vietsub

Tập 67 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 67 vietsub - Shining Love! Spinning Bebenomu!! Tình yêu thương chói sáng! Bebenomu xoay tròn!! vietsub

Tập 68 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 68 vietsub - Work Experience! 24-Hour Pokémon Center!! Kinh nghiệm thực hiện việc! 24 giờ ở trung tâm Pokemon!! vietsub

Tập 69 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 69 vietsub - The Shining Starship Tekkaguya! Tàu ngoài trái đất lan sáng sủa Tekkaguya!! vietsub

Tập 70 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 70 vietsub - Báo vệ trang trại! Đội Lam Hỏa phản công!! vietsub

Xem thêm: ngôi nhà ma quái

Tập 71 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 71 vietsub - Suiren! Tớ vẫn đem Shizukumo! vietsub

Tập 72 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 72 vietsub - Ta-ta-ta-dah! Fire it Up! Mao's Family!! Cháy lên nào! tổ ấm Mao!! vietsub

Tập 73 vietsub

Pokemon sun and moon tập dượt 73 vietsub - Rocket-dan's Island-Visiting! Get the Z-Ring!! Khách thăm hỏi hòn đảo group hỏa tiễn! Lấy vòng Pha lê Z nào!! vietsub

Nội Dung: pokemon phần tiên tiến nhất, satoshi nối tiếp hành trình dài, vùng khu đất mới nhất pokemon
Từ Khóa : Satoshi nối tiếp phiêu lưu về miền khu đất mới