phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Đề bài

Em hãy trình diễn những vẹn toàn nhân thắng lợi của tía phiên kháng chiến chống quân xâm lăng Mông - Nguyên.

Bạn đang xem: phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 66, 67 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: ngôi nhà ma quái

Nguyên nhân thắng lợi của tía phiên kháng chiến chống quân xâm lăng Mông - Nguyên

- Vua tôi mái ấm Trần đồng lòng kháng chiến

- Công cuộc sẵn sàng kháng chiến chu đáo, trọn vẹn về từng mặt mũi ở trong phòng Trần.

Xem thêm: âm dương sư trang chủ

- Có sự chỉ đạo tài tình ở trong phòng quân sự chiến lược thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua mái ấm Trần với kế hoạch, giải pháp chính đắn, tạo nên.

- Tinh thần mất mát, quyết đấu, quyết thắng của toàn dân tuy nhiên cốt cán là quân group mái ấm Trần.

Loigiaihay.com