một bể cá dạng hình hộp chữ nhật

Bạn đang xem: một bể cá dạng hình hộp chữ nhật

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vày những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Thể tích của bể nước là:

$25 × 40 × 50=50000 (cm^{3})=50dm^{3}=50 lít$

`95% `Thể tích của bể là:

`50 : 100 × 95=47,5 (lít)`

$\dfrac{1}{4}$  Thể tích bể của bể cá là:

$\dfrac{1}{4} × 50= 12,5 (lít)$

Cần ụp tăng số lít nước nhằm `95%` thể tích của bể đem nước là:

`47,5 - 12,5= 35 (lít)`

                   Đáp số: `35 lít.`

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: ý nghĩa phong trào cần vương

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.9

8 vote

Xem thêm: quan hệ sản xuất là gì