mô tả nào dưới đây về hàm là sai

Câu hỏi:

17/01/2022 2,475

Bạn đang xem: mô tả nào dưới đây về hàm là sai

B. Phải với tham lam số 

Đáp án chủ yếu xác

C. Trong hàm hoàn toàn có thể gọi lại chủ yếu hàm đó 

D. cũng có thể với những thay đổi viên bộ

Hàm là công tác con cái tiến hành một trong những thao tác này ê và trả về một độ quý hiếm qua quýt thương hiệu của chính nó. Trong hàm hoàn toàn có thể gọi lại chủ yếu hàm ê, hàm hoàn toàn có thể với hoặc không tồn tại thông số.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những công tác chuẩn chỉnh tại đây, công tác chuẩn chỉnh này là giấy tờ thủ tục chuẩn? 

A. Sin(x); 

B. Length(S); 

C. Sqrt(x);

D. Delete(S,5,1);

Câu 2:

Hãy lựa chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác lập bởi

A. Kiểu của những tham lam số 

B. Kiểu độ quý hiếm trả về 

C. Tên hàm 

D. Địa chỉ tuy nhiên hàm trả về

Câu 3:

Phát biểu này sau đây về thay đổi là sai?

A. Biến toàn viên hoàn toàn có thể được dùng ở vô một thủ tục; 

B. Biến toàn bộ cần mang tên không giống với thương hiệu của thay đổi toàn cục;

Xem thêm: cộng tác viên tiếng anh là gì

C. Biến toàn bộ hoàn toàn có thể với loại không giống với loại của thay đổi toàn viên với nằm trong tên; 

D. Một hàm hoàn toàn có thể có không ít thông số biến;

Câu 4:

Mô mô tả này sau đây về thông số là sai?

A. Một hàm hoàn toàn có thể với tất cả thông số độ quý hiếm và thông số biến; 

B. cũng có thể truyền thay đổi số mang đến thông số giá bán trị; 

C. cũng có thể truyền độ quý hiếm mang đến thông số biến; 

D. cũng có thể sử dụng thông số thay đổi nhằm nhận kết quả;

Câu 5:

Khẳng lăm le này sau đó là đúng?

A. Cả giấy tờ thủ tục và hàm đều hoàn toàn có thể với thông số mẫu mã. 

B. Chỉ với giấy tờ thủ tục mới nhất hoàn toàn có thể với thông số mẫu mã. 

C. Chỉ với hàm mới nhất hoàn toàn có thể với thông số mẫu mã. 

D. Thủ tục và hàm nào thì cũng cần với thông số mẫu mã.

Câu 6:

Để khai báo giấy tờ thủ tục vô Pascal chính thức bởi vì kể từ khóa 

A. Program. 

B. Procedure. 

C. Function.

D. Var.

Xem thêm: ý nghĩa của hoa mẫu đơn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK