mẫu hợp đồng thuê nhà ở cá nhân

Nội dung nội dung bài viết được cố vấn trình độ chuyên môn vì chưng Thầy Lê Xuân Bách - phó tổng giám đốc Tài chủ yếu, Tổng Công ty hướng dẫn hiểm Bưu năng lượng điện (PTI) - Giảng viên trung tâm kế toán tài chính Lê Ánh.

Hợp đồng mướn nhà thể hiện nay sự thỏa thuận hợp tác thân thiện người mướn và người mang lại mướn mặt khác cũng thực hiện thuyên giảm những giành giật chấp ko xứng đáng với về pháp lý trong lúc mướn mái ấm. Vậy phù hợp đồng mang lại mướn mái ấm được biên soạn như vậy nào?

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng thuê nhà ở cá nhân

Kế toán Lê Ánh tiếp tục share mang lại chúng ta mẫu phù hợp đồng mướn nhà ngắn ngủi gọn gàng nhất vẫn không hề thiếu ĐK và thỏa thuận hợp tác của tất cả phía 2 bên phù hợp quy ấn định của pháp lý hiện nay hành. Hướng dẫn ghi cụ thể từng mục theo đuổi khuôn phù hợp đồng mướn mái ấm đúng mực nhất.

»» Xem thêm: Mẫu phù hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất, giấy má phân phối đất

1. Mẫu phù hợp đồng mướn mái ấm ngắn ngủi gọn gàng và phù hợp pháp

hop-dong-thue-nha-o

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

 HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm ni, ngày.....tháng......năm........., những Mé gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A): (ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số

:

                           Cơ quan liêu cấp:                                                           Ngày cấp:

Nơi ĐKTT

:

BÊN THUÊ (Bên B): (ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số

:

                            Cơ quan liêu cấp:                                  Ngày cấp:

Nơi ĐKTT

:

Bên A và Mé B tại đây gọi cộng đồng là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”.

Sau Khi thảo luận, Hai Mé thống nhất tiếp cận thỏa thuận Hợp đồng mướn mái ấm (“Hợp Đồng”) với những quy định và ĐK bên dưới đây: 

Điều 1: Nhà ở và những gia sản mang lại mướn tất nhiên mái ấm ở:

1.1. Mé A đồng ý mang lại Mé B mướn và Mé B cũng đồng ý mướn quyền dùng khu đất và một tòa nhà.........tầng gắn sát với quyền dùng khu đất bên trên vị trí................................................................ nhằm dùng thực hiện điểm nhằm ở.

Diện tích quyền dùng đất:...................m2; 

Diện tích căn nhà               :....................m2;

1.2. Mé A khẳng định quyền sử sụng khu đất và tòa nhà gắn sát bên trên khu đất bên trên là gia sản chiếm hữu hợp lí của Mé A. Mọi giành giật chấp đột biến kể từ gia sản mang lại mướn bên trên Mé A trọn vẹn phụ trách trước pháp luât.

Điều 2: Yên gửi gắm và dùng diện tích S thuê:  

2.1. Thời điểm Mé A chuyển giao Tài sản mướn vào trong ngày.....tháng.....năm;

2.2. Mé B được toàn quyền dùng Tài sản mướn Tính từ lúc thời gian được Mé A chuyển giao như quy ấn định bên trên Mục 2.1 bên trên phía trên.

Điều 3: Thời hạn thuê

3.1. Mé A khẳng định mang lại Mé B mướn Tài sản mướn với thời hạn là.........năm Tính từ lúc ngày chuyển giao Tài sản thuê;

3.2. Hết thời hạn mướn nêu bên trên nếu như mặt mày B mong muốn nối tiếp dùng thì Mé A nên ưu tiên mang lại Mé B nối tiếp mướn.

Điều 4: Đặc cọc chi phí mướn nhà  

4.1. Mé B tiếp tục gửi gắm mang lại Mé A một số tiền là ........................ VNĐ (bằng chữ:............................) ngay sau khoản thời gian ký phù hợp đồng này. Số chi phí này là chi phí đặt điều cọc để đảm bảm tiến hành Hợp đồng mang lại mướn mái ấm. Kể từ thời điểm ngày Hợp Đồng với hiệu lực thực thi hiện hành.

4.2. Nếu Mé B đơn phương ngừng phù hợp đồng tuy nhiên ko tiến hành nhiệm vụ báo trước cho tới Mé A thì Mé A sẽ không còn nên trả trả lại Mé B số chi phí đặt điều cọc này.

Nếu Mé A đơn phương ngừng phù hợp đồng tuy nhiên ko tiến hành nhiệm vụ báo trước cho tới mặt mày B thì mặt mày A tiếp tục nên trả trả lại Mé B số chi phí đặt điều cọc và nên bồi thông thường thêm 1 khoản vì chưng chủ yếu chi phí đặt điều cọc.

4.3. Tiền đặt điều cọc của Mé B sẽ không còn được dùng làm thanh toán giao dịch Tiền Thuê. Nếu Mé B vi phạm Hợp Đồng thực hiện đột biến thiệt kinh hồn mang lại Mé A thì Mé A với quyền khấu trừ Tiền Đặt Cọc nhằm bù che đậy những ngân sách xử lý thiệt kinh hồn đột biến. Mức ngân sách bù che đậy thiệt kinh hồn sẽ tiến hành Các Mé thống nhất vì chưng văn phiên bản.

4.4. Vào thời gian kết đốc Thời Hạn Thuê hoặc Tính từ lúc ngày Chấm dứt Hợp Đồng, Mé A tiếp tục hoàn trả mang lại Mé B số Tiền Đặt Cọc sau khoản thời gian tiếp tục khấu trừ khoản chi phí ngân sách nhằm xử lý thiệt kinh hồn (nếu có).

Điều 5: Tiền mướn nhà:  

5.1. Tiền Thuê mái ấm so với Diện Tích Thuê nêu bên trên mục 1.1 Điều 1 là: ..........................VNĐ/ tháng (Bằng chữ:...........................................)

5.2 Tiền Thuê mái ấm ko bao hàm ngân sách dùng Diên tích mướn. Mọi ngân sách dùng Diện tích mướn mái ấm bao hàm chi phí năng lượng điện, nước, lau chùi và vệ sinh....tiếp tục bởi mặt mày B trả theo đuổi lượng, năng suất dùng thực tiễn của Mé B mỗi tháng, được xem theo đuổi đơn giá chỉ ở trong nhà nước. 

Điều 6: Phương thức thanh toán giao dịch chi phí mướn nhà:

Tiền Thuê mái ấm và ngân sách dùng Diện tích mướn được trở thành toán theo đuổi 01 (một) tháng/lần vào trong ngày 05 (năm) mỗi tháng. Việc thanh toán giao dịch Tiền Thuê mái ấm và ngân sách dùng Diện tích mướn theo đuổi Hợp Đồng này được tiến hành vì chưng đồng xu tiền nước ta theo như hình thức trả thẳng vì chưng chi phí mặt mày.

Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của mặt mày mang lại mướn nhà:

7.1. Quyền của Mé Cho Thuê:

Yêu cầu Mé B thanh toán giao dịch Tiền Thuê và Ngân sách chi tiêu dùng Diện Tích Thuê không hề thiếu, chính hạn theo đuổi văn bản vô Hợp Đồng

Yêu cầu Mé B nên sửa chữa thay thế phần hỏng lỗi, thiệt kinh hồn bởi lỗi của Mé B phát sinh.

7.2. Nghĩa vụ của Mé Cho Thuê:

- Yên gửi gắm Diện Tích Thuê mang lại Mé B theo như đúng thời hạn quy ấn định vô Hợp Đồng;

- Đảm bảo việc mang lại mướn theo đuổi Hợp Đồng này là chính quy ấn định của pháp luật;

- Đảm bảo mang lại Mé B thực hiện quyền dùng Diện Tích Thuê một cơ hội song lập và liên tiếp vô trong cả Thời Hạn Thuê, trừ tình huống vi phạm pháp lý và/hoặc những quy ấn định của Hợp Đồng này.

- Không xâm phạm trái ngược quy tắc cho tới gia sản của Mé B vô phần Diện Tích Thuê. Nếu Mé A với những hành động vi phạm thực hiện thiệt kinh hồn mang lại Mé B vô Thời Gian Thuê thì Mé A nên bồi thông thường.

- Tuân thủ những nhiệm vụ không giống theo đuổi văn bản bên trên Hợp Đồng này hoặc/và những văn phiên bản tất nhiên Hợp đồng này; hoặc/và theo đuổi quy ấn định của pháp lý nước ta.

Điều 8: Quyền và nhiệm vụ của mặt mày mướn nhà:  

8.1. Quyền của Mé Thuê:

+ Nhận chuyển giao Diện tích Thuê theo như đúng văn bản vô Hợp Đồng;

+ Được dùng phần Diện Tích Thuê thực hiện điểm nhằm ở và những sinh hoạt hợp lí khác;

+ Yêu cầu Mé A sửa chữa thay thế đúng lúc những hỏng lỗi ko nên bởi lỗi của Mé B vô phần Diện Tích Thuê nhằm đảm bảo an toàn;

+ Được tháo dỡ toá và lấy thoát ra khỏi phần Diện Tích Thuê những gia sản, trang trang bị của mặt mày B tiếp tục lắp ráp vô phần Diện Tích Thuê Khi không còn Thời Hạn Thuê hoặc Đơn phương ngừng phù hợp đồng Mé văn bản ngừng Hợp Đồng.

8.2. Nghĩa vụ của Mé Thuê:

+ Sử dụng Diện Tích Thuê chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác, lưu giữ gìn nhà tại và với trách cứ nhiệm trong các việc sửa chữa thay thế những hỏng lỗi bởi bản thân thực hiện ra;

+ Thanh toán Tiền Đặt Cọc, Tiền Thuê không hề thiếu, chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận;

+ Trả lại Diện Tích Thuê mang lại Mé A Khi không còn Thời Hạn Thuê hoặc ngừng Hợp Đồng Thuê;

+ Mọi việc sửa chữa thay thế, tôn tạo, lắp ráp bổ sung cập nhật những trang trang bị thực hiện tác động cho tới kết cấu của căn phòng…, Mé B nên với văn phiên bản thông tin mang lại Mé A và chỉ được tổ chức những việc làm này sau khoản thời gian với sự đồng ý vì chưng văn phiên bản của Mé A;

Xem thêm: the king loves tập 1

+ Tuân thủ một cơ hội ngặt nghèo quy ấn định bên trên Hợp Đồng này, những nội quy chống trọ (nếu có) và những quy ấn định của pháp lý Việt Nam 

Điều 9: Đơn phương chấm dứt hợp đồng mướn nhà:  

Trong tình huống 1 trong những Hai Mé mong muốn đơn phương ngừng Hợp Đồng trước hạn thì nên thông tin vì chưng văn phiên bản mang lại Mé cơ trước 30 (Ba mươi) ngày đối với ngày mong ước ngừng. Nếu 1 trong những Hai Mé ko tiến hành nhiệm vụ thông tin mang lại Mé cơ thì tiếp tục nên bồi thông thường mang lại bên kia một khoản Tiền mướn tương tự với thời hạn ko thông tin và những thiệt kinh hồn không giống đột biến bởi việc ngừng Hợp Đồng trái ngược quy ấn định.

Điều 10: Điều khoản ganh đua hành:  

- Hợp đồng này còn có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày nhì mặt mày cũng ký kết;

- Các Mé khẳng định tiến hành nghiêm túc và không hề thiếu những văn bản vô Hợp Đồng này bên trên niềm tin liên minh, thiện chí.

- Mọi sửa thay đổi, bổ sung cập nhật so với ngẫu nhiên quy định này của Hợp Đồng nên được lập trở thành văn phiên bản, với không hề thiếu chữ ký của từng Mé. Văn phiên bản sửa thay đổi bổ sung cập nhật Hợp Đồng có mức giá trị pháp luật như Hợp Đồng, là 1 phần ko tách tách của Hợp Đồng này.

- Hợp Đồng được lập trở thành 02 (hai) phiên bản có mức giá trị như nhau, từng Mé lưu giữ 01 (một) phiên bản nhằm tiến hành.    

BÊN CHO THUÊ

(Ký và ghi rõ rệt chúng ta tên)

BÊN THUÊ

(Ký và ghi rõ rệt chúng ta tên)

Tham khảo thêm thắt một trong những khuôn phù hợp đồng mướn mái ấm thịnh hành khác:

Mẫu phù hợp đồng mướn mái ấm trọ

Mẫu phù hợp đồng mướn mái ấm trọ

Mẫu phù hợp đồng mướn mái ấm kinh doanh

Mẫu phù hợp đồng mướn mái ấm kinh doanh

Mẫu phù hợp đồng mướn xưởng sản xuất và kho bãi

Mẫu phù hợp đồng mướn xưởng sản xuất và kho bãi

Mẫu phù hợp đồng mướn văn phòng

Mẫu phù hợp đồng mướn văn phòng

Bạn rất có thể tải về phù hợp đồng mướn nhà TẠI ĐÂY

2. Hợp đồng mướn mái ấm là gì?

Hợp đồng mướn nhà được hiểu là 1 văn phiên bản tuy nhiên trong cơ mặt mày mang lại mướn mái ấm với nhiệm vụ nên gửi gắm mái ấm mang lại mặt mày mướn mái ấm dùng theo đuổi thời hạn và được thỏa thuận hợp tác vô phù hợp đồng và mặt mày mướn mướn mái ấm với trách cứ nhiệm nên trả chi phí mướn theo đuổi thỏa thuận hợp tác của phù hợp đồng hoặc theo đuổi quy ấn định của pháp lý.

Hợp đồng mướn nhà nên được lập trở thành một văn phiên bản chuyên nghiệp hóa với xác thực của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp với thẩm quyền hoặc ghi nhận của công hội chứng núi sông và những mặt mày ĐK bên trên cơ sở núi sông với thẩm quyền nếu như mướn kể từ 6 mon trở lên trên.

Trong giờ Anh, phù hợp đồng mướn mái ấm Tenancy. Đây là 1 loại sách vở và giấy tờ vô nằm trong thân thuộc và thịnh hành ở lúc này. Cùng với việc cách tân và phát triển của tài chính xã hội lúc này, những mối cung cấp làm việc đổ vào về những TP.HCM rộng lớn, những khu đô thị tấp nập kéo đến nhu yếu về địa điểm ở tăng phì. Cũng kể từ cơ kiểu dáng mang lại mướn mái ấm tiếp tục thành lập, và phù hợp đồng mướn mái ấm là sách vở và giấy tờ được xây dựng dựa vào nhu yếu của nhì mặt mày và đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ, trách cứ nhiệm của nhì mặt mày theo đuổi quy ấn định của pháp lý.

3. Những quy ấn định pháp luật về phù hợp đồng mướn nhà

Hợp đồng mướn mái ấm là thỏa thuận hợp tác thân thiện nhì mặt mày, do đó mong muốn biên soạn thảo đơn giản và giản dị hoặc cụ thể thì tùy nằm trong vô nhu yếu của nhì mặt mày. Tuy nhiên, nhằm phù hợp đồng với hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật và được pháp lý bảo đảm thì phù hợp đồng mướn mái ấm nên đáp ứng nhu cầu được những ĐK sau:

- Mé mướn mái ấm nên là công ty chiếm hữu của tòa nhà hoặc là kẻ thay mặt hợp lí của công ty chiếm hữu.

- Các mặt mày mướn và mặt mày mang lại mướn nên với không hề thiếu năng lượng dân sự theo đuổi quy ấn định của pháp luật

- Hợp đồng mang lại mướn mái ấm nên với không hề thiếu nội dung được quy ấn định bên trên Sở luật dân sự năm 2015

- Nhà mang lại thuế ko nằm trong đối tượng người tiêu dùng thế chấp vay vốn ngân hàng, ko được quyền mang lại mướn theo đuổi phù hợp đồng công ty tuy nhiên mái ấm ký với mặt mày loại phụ vương hoặc nằm trong đối tượng người tiêu dùng giành giật chấp.

- Hợp đồng mướn mái ấm nên được lập trở thành văn phiên bản theo đuổi khuôn bên trên quy ấn định của Sở luật dân sự năm ngoái và không nhất thiết phải với công hội chứng cho dù thời hạn mướn mái ấm to hơn 6 mon, nước ngoài trừ những mặt mày tương quan mong muốn.

Hợp đồng mướn mái ấm viết lách tay có mức giá trị không?

Theo quy ấn định, phù hợp đồng mang lại mướn mái ấm ko sẽ phải xác thực hoặc công hội chứng. Có tức thị phù hợp đồng mướn mái ấm cho dù viết lách tay hoặc tiến công máy ko công hội chứng, xác nhận vẫn có mức giá trị, hiệu lực thực thi hiện hành nếu như đáp ứng đủ ĐK về cửa hàng, mục tiêu và nội dung và được quy ấn định bên trên Sở luật Dân sự năm ngoái.

4. Các loại phù hợp đồng mướn mái ấm thịnh hành hiện nay nay

- Hợp đồng mướn mái ấm kinh doanh

- Hợp đồng mướn mái ấm vẹn toàn căn

- Hợp đồng mang lại mướn mái ấm trọ

- Hợp đồng mang lại mướn mái ấm cộng đồng cư

- Hợp đồng mang lại mướn mái ấm thực hiện văn phòng

- Hợp đồng mướn xưởng sản xuất, kho bãi

5. Nội dung vô phù hợp đồng mướn mái ấm cần thiết có

- Họ và thương hiệu cá thể hoặc tổ chức triển khai và vị trí của nhì bên

- Mô miêu tả Điểm sáng của mái nhà vô thanh toán giao dịch mang lại mướn cùng theo với Điểm sáng của mảnh đất nền gắn kèm với mái nhà cơ. Đối với phù hợp đồng giao thương mua bán hoặc mướn mua sắm căn hộ cao cấp, căn hộ thì nhì ở bên phải ghi rõ rệt phần dùng cộng đồng, chiếm hữu cộng đồng, diện tích S sàn kiến tạo căn hộ cao cấp, diện tích S dùng nằm trong quyền chiếm hữu riêng rẽ, mục tiêu của phần chiếm hữu cộng đồng và nên dùng cộng đồng vô mái ấm căn hộ theo như đúng với mục tiêu design và được thỏa thuận hợp tác vô phù hợp đồng.

- Nếu phù hợp đồng với thỏa thuận hợp tác về giá chỉ thì nên ghi rõ rệt giá chỉ thanh toán giao dịch nhà tại, độ quý hiếm chung vốn liếng, so với tình huống mang lại mướn, giao thương mua bán, mang lại mướn mua sắm nhà tại tuy nhiên núi sông với quy ấn định về giá chỉ thì nên nhì ở bên phải tiến hành theo đuổi.

- Đối với tình huống giao thương mua bán, mang lại mướn mua sắm, mang lại mướn hoặc ủy quyền phù hợp đồng giao thương mua bán nhà tại thì nên ghi rõ rệt thời hạn cùng theo với công thức thanh toán giao dịch tiền

- Nếu là mua sắm, mướn mua sắm nhà tại được góp vốn đầu tư xây mới thì nên ghi thời hạn gửi gắm nhận nhà tại, thời hạn Bảo Hành mái ấm, thời hạn mang lại mướn mua sắm, mang lại mượn, thế chấp vay vốn, mang lại mướn, mang lại ở nhờ, ủy quyền vận hành nhà tại và thời hạn chung vốn liếng.

- Quyền và nhiệm vụ của song bên

- Cam kết thân thiện song bên

- Các thỏa thuận hợp tác không giống (nếu có)

- Thời điểm phù hợp đồng với hiệu lực

- Ngày, mon, năm ký phối kết hợp đồng

- Chữ ký và ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu của những mặt mày, nếu như trong trường hợp là tổ chức triển khai thì nên với đóng góp lốt và nên ghi rõ rệt phục vụ của những người ký

6. Lưu ý Khi viết lách phù hợp đồng mướn nhà

- Thứ nhất, chúng ta nên xác lập rõ rệt gia chủ tuy nhiên chúng ta ấn định mướn. Nếu với thời hạn chúng ta nên đánh giá kỹ những tư liệu pháp luật của công ty mang lại mướn nhằm chắc chắn rằng rằng tòa nhà chúng ta ấn định mướn nằm trong quyền chiếm hữu của mình.

- Thứ hai là coi kỹ những quy định vô phù hợp đồng. việc này có nhiều chúng ta gặp gỡ nên nhất là những chúng ta tân SV “chân ẩm chân ráo” lên TP.HCM, bạn phải phát âm kỹ những quy định được ghi vô phù hợp đồng ví như kỳ hạn mướn mái ấm, ngày chính thức và ngày kết đốc, một trong những vấn đề cần cảnh báo trước thời gian ngày kết đốc phù hợp đồng này đó là gia chủ cũng muốn mang lại mướn tiếp hay là không, với những quy định về sự việc ngừng phù hợp đồng sau đó 1 khoảng tầm thời hạn bởi nhì mặt mày xẩy ra trường hợp hi hữu gì hay là không, và chi phí mướn, chi phí cọc là từng nào, ĐK nhằm nhận lại cọc sau khoản thời gian thanh lý phù hợp đồng là gì,...

- Thứ ba dò xét hiểu kĩ về tòa nhà. Ngoài việc dò xét hiểu gia chủ chúng ta cũng cần được dò xét hiểu về tòa nhà chúng ta ấn định mướn, coi nó với đang trong đối tượng người tiêu dùng bị thế chấp vay vốn ngân hàng, giành giật chấp hoặc với yếu tố gì không giống ko.

- Thứ tư là những quy định tương quan cho tới chi phí cọc và giấy tờ thủ tục kết đốc phù hợp đồng (dọn dẹp mái ấm cửa ngõ, trả lại thực trạng tòa nhà như thuở đầu,...)

7. Lưu ý gì trước lúc ký phù hợp đồng mướn nhà?

- Đối tượng của phù hợp đồng tức là gia chủ, tòa nhà và mảnh đất nền tương quan cho tới tòa nhà cơ.

- Giá cả cùng theo với công thức thanh toán giao dịch vô phù hợp đồng

- Quyền và nhiệm vụ của nhì bên

- Những quy định thêm thắt ví như trị vi phạm và bồi thông thường thiệt hại

- Các tình huống ngừng phù hợp đồng

Xem thêm: 

  • Mẫu phù hợp đồng ủy quyền quyền dùng đất, giấy má phân phối đất
  • Mẫu phù hợp đồng giao thương mua bán mái ấm khu đất viết lách tay thông thườn hiện nay nay

Trên đó là toàn bộ vấn đề về phù hợp đồng mướn mái ấm và khuôn phù hợp đồng mướn mái ấm không hề thiếu và đúng mực tuy nhiên Kế Toán Lê Ánh mong muốn cung ứng cho tới chúng ta. Cảm ơn chúng ta tiếp tục quan hoài, theo đuổi dõi bài bác viết!

Kế Toán Lê Ánh - Nơi huấn luyện kế toán tài chính thực hành thực tế đáng tin tưởng nhất lúc này, tiếp tục tổ chức triển khai thành công xuất sắc đặc biệt nhiều khóa học tập nguyên tắc tiếp toánkhóa học tập kế toán tài chính tổng hợp online/ offline, khóa học tập kế toán tài chính thuế chuyên thâm thúy, khóa học tập phân tách report tài chính... và tương hỗ liên kết tuyển chọn dụng mang lại mặt hàng ngàn học tập viên.

Xem thêm: in terms of là gì

Nếu như mình thích nhập cuộc các khóa học tập tiếp toán của trung tâm Lê Ánh thì rất có thể tương tác đường dây nóng tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học tập tiếp toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung ứng các khóa học tập xuất nhập khẩu online - offline, khóa học tập chủ yếu nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất có thể lúc này.

Thực hiện nay bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM