mẫu hợp đồng mua bán đất

Nội dung nội dung bài viết được cố vấn trình độ vị Th.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh - Giảng viên khóa huấn luyện kế toán tài chính tổ hợp thực hành thực tế bên trên Kế Toán Lê Ánh.

Một hợp đồng giao thương mua bán căn nhà đất được ghi chép như vậy nào? Tham khảo trước những mẫu thích hợp đồng giao thương mua bán căn nhà đất sau đây sẽ hỗ trợ chúng ta cầm được những quy tấp tểnh của một thích hợp đồng giao thương mua bán căn nhà khu đất bên trên thực tiễn, kể từ cơ hoàn toàn có thể cầm được nghĩa vụ và quyền lợi, trách cứ nhiệm và nhiệm vụ của phía hai bên ký phối hợp đồng.

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng mua bán đất

>> Xem thêm: Mẫu thích hợp đồng mướn căn nhà cộc gọn gàng và thích hợp pháp

Mẫu thích hợp đồng giao thương mua bán căn nhà khu đất ghi chép tay 

hop-dong-mua-ban-nha-dat

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc
---------o0o---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN 
SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm ni, ngày …… mon ……… năm …………
Tại:………………………………………………………………..............................................
......................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông.................................................Sinh năm ................................................................
CMND số................................... bởi................................. cung cấp ngày ............................................
Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................
Và vợ: Bà................................................... Sinh năm ..................................................................
CMND số................................... bởi................................. cung cấp ngày ............................................
Đăng ký tạm thời trú bên trên :..............................………………...............................................................
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông.................................................Sinh năm ................................................................
CMND số................................... bởi................................. cung cấp ngày ...........................................
Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................
Và vợ: Bà................................................... Sinh năm .................................................................
CMND số................................... bởi................................. cung cấp ngày ...........................................
Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................
Hai mặt mũi văn bản thoả thuận, tự động nguyện bên cạnh nhau lập và ký bạn dạng thích hợp đồng này nhằm thực
hiện tại việc giao thương mua bán ủy quyền quyền dùng khu đất và chiếm hữu nhà tại với những điều
khoản sau
Điều 1. Đối tượng của thích hợp đồng

1. Đối tượng của thích hợp đồng này là mái ấm số: ……........... đàng................................ phường/xã……………….. quận/huyện......................trở nên phố/tỉnh................................. sở hữu tình trạng như sau :

2. Nhà ở :

- Tổng diện tích S sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây cất của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

3. Đất ở :

- Thửa khu đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bạn dạng vật dụng số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức dùng riêng: ………………………………………….m2

4. Các tình trạng khác:            

(phần diện tích S ở ngoài công ty quyền; diện tích S vi phạm quy hướng, nhập cơ phần diện tích S nhập lộ giới)

5. Ông ……………………………..và Bà.............................là công ty chiếm hữu nhà tại và dùng khu đất ở nêu bên trên theo đòi giấy tờ ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng khu đất ở số……ngày..... mon......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp 

Điều 2:  Gía cả, cách thức giao dịch thanh toán và thời hạn thực hiện

1.Giá giao thương mua bán toàn cỗ diện tích S căn nhà khu đất ở thưa bên trên và đã được nhì mặt mũi văn bản thoả thuận là:…………....đ.
(Ghi vị chữ:.................................................................) và không bao giờ thay đổi vì như thế bất kể nguyên nhân gì.

2. Phương thức thanh toán:
Hai mặt mũi (Bên A và Cạnh B) đang được nằm trong thống nhất tiếp tục tiến hành việc giao dịch thanh toán tổng mức vốn mua sắm bán 
Nhà khu đất ở theo đòi 01 mùa, ví dụ như sau:
* Đợt 1: Giao toàn cỗ số chi phí là ...........................đ mang đến mặt mũi Bán.
* Khi trả chi phí tiếp tục ghi giấy tờ biên nhận bởi những mặt mũi nằm trong ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của những bên

Bên cung cấp và Cạnh mua sắm phụ trách trước pháp lý về những lời nói khẳng định sau đây:

1. Cạnh cung cấp khẳng định :

  • Hỗ trợ, kết hợp và tạo nên ĐK tiện nghi nhằm nhì mặt mũi nằm trong tổ chức những giấy tờ thủ tục hành chủ yếu pháp luật quan trọng Khi tiến hành việc fake gửi gắm quyền chiếm hữu căn nhà theo đòi qui tấp tểnh của pháp lý.
  • Bảo cai quản tòa nhà đang được cung cấp nhập thời hạn ko chuyển nhượng bàn giao căn nhà mang đến mặt mũi mua sắm.
  • Bàn gửi gắm căn nhà và những trang bị mang đến Cạnh B đích thị thời hạn. Cung cung cấp mang đến mặt mũi B toàn bộ những cụ thể tương quan cho tới căn nhà cung cấp (hồ sơ công trình xây dựng phụ, khối hệ thống năng lượng điện, nước, chống cháy chữa trị cháy, camera quan tiền sát…)
  • Cam kết tòa nhà nằm trong quyền chiếm hữu hợp lí của tớ, không biến thành giành giật chấp và không biến thành buộc ràng vị nhiệm vụ pháp luật với ngẫu nhiên mặt mũi loại phụ thân nào là không giống bên trên thời khắc giao thương mua bán.
  • Có quyền ko gửi gắm căn nhà nếu như mặt mũi B ko tiến hành nhiệm vụ giao dịch thanh toán đích thị thời hạn đang được thỏa thuận hợp tác.
  • Yêu cầu mặt mũi B giao dịch thanh toán chi phí mua sắm căn nhà hòa hợp thời hạn đang được thỏa thuận hợp tác.
  • Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mũi bán nhà đất ( ngoài ra điều nêu trên) theo đòi qui tấp tểnh bên trên Sở luật dân sự và Luật nhà tại.

2. Cạnh mua sắm cam kết:

- Nhận sách vở chiếm hữu căn nhà và nhận chuyển nhượng bàn giao căn nhà đích thị hạn và phù phù hợp với hiện tượng được nêu bên trên thích hợp đồng giao thương mua bán căn nhà.

- Trả chi phí mua sắm căn nhà theo như đúng thỏa thuận hợp tác. Nếu chậm trễ giao dịch thanh toán thì nên Chịu trả tăng chi phí lãi như đang được thỏa thuận hợp tác.
- Yêu cầu mặt mũi cung cấp tương hỗ, tạo nên ĐK tiện nghi trong những việc hoàn thành giấy tờ thủ tục fake gửi gắm quyền chiếm hữu căn nhà theo đòi qui tấp tểnh của pháp lý.
- Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mũi mua sắm căn nhà (ngoài những điều nêu trên) theo đòi qui tấp tểnh bên trên Sở luật dân sự và luật Nhà ở. 

3. Hai mặt mũi nằm trong cam kết:

-  Đã khai đích thị thực sự và tự động phụ trách về tính chất đúng chuẩn của những vấn đề về nhân thân thiện đang được ghi nhập thích hợp đồng;

Xem thêm: khu rừng thần bí

- Kể từ thời điểm ngày ký thích hợp đồng này, ko mặt mũi nào là được dùng bạn dạng chủ yếu “Giấy ghi nhận quyền chiếm hữu nhà tại và quyền dùng khu đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cung cấp mang đến Ông ……………………… và phu nhân là Bà............................................

để tiến hành thế chấp vay vốn, bảo hộ, giao thương mua bán, tặng mang đến, trao thay đổi, kê khai thực hiện vốn liếng công ty hoặc những thanh toán không giống với ngẫu nhiên mẫu mã nào là cho tới Khi triển khai xong giấy tờ thủ tục ĐK quyền chiếm hữu.

- Thực hiện tại đích thị và rất đầy đủ những nội dung đang được thỏa thuận hợp tác nhập thích hợp đồng; nếu như mặt mũi nào là vi phạm tuy nhiên tạo nên thiệt kinh hoảng, thì nên bồi thông thường mang đến mặt mũi cơ hoặc cho những người loại phụ thân (nếu có).

BÊN A

(Ký, lăn tay và ghi rõ ràng bọn họ tên)

BÊN B

(Ký, lăn tay và ghi rõ ràng bọn họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ........ mon .......... năm ........... , tại: .................................................................................

Tôi , Công triệu chứng viên chống Công triệu chứng số ............. tỉnh (thành phố)....................................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất và gia sản gắn sát với khu đất được giao ước thân thiện mặt mũi A là ....................................... và mặt mũi B là ...............................................; những mặt mũi đang được tự động nguyện văn bản thoả thuận gửi gắm phối hợp đồng;

- Tại thời khắc công triệu chứng, những mặt mũi đang được gửi gắm phối hợp đồng sở hữu năng lượng hành động dân sự thích hợp theo đòi quy tấp tểnh của pháp luật;

- Nội dung văn bản thoả thuận của những phía bên trong thích hợp đồng ko vi phạm điều cấm của pháp lý, ko trái khoáy đạo đức nghề nghiệp xã hội;

- ..................................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được sản xuất trở nên .......... bạn dạng chủ yếu (mỗi bạn dạng chủ yếu bao gồm ....... tờ, ........trang), gửi gắm cho:

+ Cạnh A ...... bạn dạng chính;

+ Cạnh B ....... bạn dạng chính;

Lưu bên trên Phòng Công triệu chứng một bạn dạng chủ yếu.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng góp vệt và ghi rõ ràng bọn họ tên)

Bạn hoàn toàn có thể vận tải thích hợp đồng giao thương mua bán nhà TẠI ĐÂY

Hy vọng mẫu hợp đồng giao thương mua bán căn nhà đất viết tay bên trên tiếp tục hữu ích với độc giả. Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công xuất sắc.

Xem thêm: Mẫu thích hợp đồng xây cất, thích hợp đồng tiến hành mới nhất nhất

Bạn hoàn toàn có thể xem thêm tăng những khóa học tập kế toán tài chính online và khoá học tập kế toán tài chính tổ hợp offline bởi đội hình kế toán tài chính trưởng bên trên trung tâm Lê Ánh thẳng giảng dạy dỗ và chỉ dẫn.

=> Xem thêm video cô Lê Ánh share cụ thể quãng thời gian học tập kế toán tài chính cho những người mới nhất chính thức.

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH nhằm theo đòi dõi những Video tiếp theo sau nhé

Ngoài nghành nghề kế toán tài chính, Trung tâm Lê Ánh sở hữu đào tạo và huấn luyện các khóa học tập xuất nhập khẩu TP HCM và Hà Nội, nhằm hiểu thêm vấn đề về khóa huấn luyện này, các bạn hí hửng lòng xem thêm bên trên website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: hình mẫu giấy tờ cung cấp khu đất, hình mẫu thích hợp đồng giao thương mua bán căn nhà, hop dong mua sắm ban nha dat, thích hợp đồng giao thương mua bán căn nhà ở

Xem thêm: what's wrong with you

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa học tập kế toán tài chính thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy dỗ và tiến hành vị 100% những kế toán tài chính trưởng kể từ 13 năm cho tới hai mươi năm kinh nghiệm)

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)