mẫu đơn xin xác nhận

Mẫu Giấy xác nhận là văn bạn dạng được cá thể dùng nhằm kiến nghị ban ngành, doanh nghiệp… xác nhận sự khiếu nại, vấn đề này cơ. Hiện ni, sở hữu thật nhiều hình mẫu Giấy xác nhận như xác nhận vấn đề cá thể, xác nhận thất lạc sách vở và giấy tờ, xác nhận là sinh viên… nhằm đáp ứng những mục tiêu không giống nhau.

Bạn đang xem: mẫu đơn xin xác nhận

1. Giấy xác nhận là gì?

Giấy xác nhận nhập vai trò vô cùng cần thiết và không thể không có được vô cuộc sống đời thường giống như vô việc làm. Tuy nhiên, lúc này, trong những văn bạn dạng pháp lý vẫn chưa tồn tại quy toan rõ ràng này về loại sách vở và giấy tờ này, tuy vậy, biểu hình mẫu này vẫn đang rất được dùng thông dụng.

Giấy xác nhận là biểu hình mẫu cá thể, người dân... gửi mang đến ban ngành, đơn vị chức năng này cơ nhằm xác nhận một nội dung vẫn hoặc đang được xẩy ra bên trên cơ.

Hiện ni, sở hữu thật nhiều hình mẫu Giấy xác nhận được sử dụng vô cuộc sống, việc làm như hình mẫu Giấy xác nhận biểu hiện hôn nhân gia đình, hình mẫu Giấy xác nhận hộ khẩu, hình mẫu Giấy xác nhận nhân thân thuộc, hình mẫu Giấy xác nhận lương lậu, mẫu Giấy xác nhận vấn đề cá thể...

Tùy nằm trong vô mục tiêu giống như nội dung tuy nhiên người nài xác nhận cần dùng hình mẫu Giấy xác nhận không giống nhau.

Các biểu hình mẫu này đều cần phải có Quốc hiệu và chi phí ngữ, tiếp sau đó cho tới kính gửi người xác nhận nội dung, thông tin; nội dung nài xác nhận; vấn đề của những người nài xác nhận và mục tiêu nài xác nhận...

mau giay xac nhan

2. Một số hình mẫu Giấy xác nhận thông thường dùng

2.1 Mẫu Giấy xác nhận vấn đề cá nhân

Dán hình họa 3x4

(đóng lốt giáp lai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và thương hiệu (viết bằng văn bản in hoa):.................................... Nam, Nữ............

Tên gọi khác: .................................... Sinh ngày...................................................

Nguyên quán: .............................................................................

Dân tộc.................. Tôn giáo..........................................

Nơi ĐK thông thường trú: ...............................................................

Sổ hộ khẩu số:...........................................................................

Số CMND/CCCD:.............................................................

Nơi ĐK tạm thời trú:....................................................................

Họ thương hiệu cha:....................................................................................

Họ thương hiệu mẹ:.......................................................................

Nay tôi kiến nghị Công an Phường (xã, thị trấn).......................................

Xác nhận và đóng góp lốt giáp lai hình họa nhằm ………………………………

 TRƯỞNG CA PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI THƯỜNG TRÚ
Xác nhận

Tôi khẳng định điều khai bên trên là chính sự thật

Ngày ….. mon ….. năm 20…….
Người tự động khai

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

2.2 Mẫu Giấy xác nhận công tác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi : ………………………………….……………

Tôi thương hiệu là: ………………………………….……………

Trình chừng chuyên nghiệp môn: ………………………………….

Đã công tác làm việc tại: ………………………………….………

Lĩnh vực công tác: ………………………………………

Thời gian trá công tác: ………………………………………

Nhận xét vô quy trình công tác:            ………………………………………

Tôi thực hiện đơn này nài xác nhận nhằm.........................................................

XÁC NHẬN

…..…………………..………………

…..…………………..………………

…..…………………..………………

………,ngày……tháng ….năm……

 Người thực hiện đơn

2.3 Mẫu Đơn nài xác nhận thất lạc giấy má tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: ……………………………………….

Tôi là:………………………….…………. Sinh ngày: …………….

CMND số: ……………….Ngày cấp: …/…/……  Nơi cấp ……….

Hộ khẩu thông thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay nay: ……………………………………………………

Tôi nài trình diễn vụ việc sau:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Do cơ, tôi thực hiện đơn này nhằm xin phía ban ngành xác nhận những vấn đề của tôi nêu bên trên và việc tôi bị thất lạc những sách vở và giấy tờ bên trên và đang được vô thời hạn hóng thành phẩm cấp cho lại là sự việc thiệt.

Tôi nài chân thành cám ơn!

Xác nhận ......……………….

Người thực hiện đơn

(Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên)

2. 4 Mẫu Giấy xác nhận thực tập

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:………… ….......…………………………………………….

Mã số sinh viên: ………………………....…..……..………………..

Trường: .............................................. Lớp: .............................................

Khoa:……………....………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian trá thực tập: Từ ngày ...../...../...... cho tới ngày ...../....../......

Công việc được giao: ....................................................................................

Thuộc Phòng/Nhóm: ........................................................................................

Người phía dẫn: ....................................................................................

Xem thêm: công chúa chu dịch hoan

Chức vụ: ..................................................................................................

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

Thực hiện nay nội quy thực hiện việc

Thái chừng thực tập

Ý thức kỷ luật

Tác phong

Kiến thức chuyên nghiệp môn

Khả năng triển khai xong công việc

Khả năng hòa nhập và thích ứng công việc

Tính biến hóa năng động và tạo nên vô công việc

Nhận xét chung

................., ngày ..... mon .... năm.....

Đại diện đơn vị chức năng thực tập

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

Cán cỗ phía dẫn

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

2.5 Mẫu Giấy xác nhận thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Họ và tên:..................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................

Số CMND:...............................................................................

Hiện đang được thao tác làm việc tại:.............................................................

Địa chỉ công ty:.........................................................................

Điện thoại:..............................................................................

Bộ phận:.......................................... Chức vụ:...........................................................

Hợp đồng lao động   : o Thời vụ      o Thời hạn một năm  o Thời hạn 2 năm

                                    o Thời hạn 3 năm         o Không xác lập thời hạn o Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......

Ngày vô thực hiện việc: 20/09/......

Mức lương lậu chính: ....................... VNĐ/ tháng             Trước thuế o  Sau thuế o

Thu nhập khác: ........................... VNĐ/ tháng

Diễn giải thu nhập nhập khác: Hưởng bám theo lệch giá của công ty và thưởng.

............, ngày.....tháng....năm.....

Xác nhận của công ty

Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên

2.6 Mẫu Giấy xác nhận công nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Căn cứ vô Biên bạn dạng giao phó nhận sản phẩm hóa;

Căn cứ vô văn bản thoả thuận thân thuộc nhì bên;

Hôm ni, ngày … mon … năm đôi mươi.., bên trên địa điểm …………..…., Shop chúng tôi bao gồm có:

BÊN A: Công ty …………………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

BÊN B: Công ty ……………………

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

Cùng nhau xác nhận về nợ công, rõ ràng như sau:

Công nợ đầu kỳ: ……………. đồng (Theo Biên bạn dạng ….. ngày... mon … năm ...)

Số đột biến vô kỳ:………………

Số chi phí mặt mày A vẫn thanh toán: ……………………….. đồng

Tính cho tới ngày… mon … năm … mặt mày A còn nợ mặt mày B số chi phí là: ……………..  đồng

Bằng chữ: ………………………………….

Biên bạn dạng được lập trở thành 02 bạn dạng, từng mặt mày lưu giữ 01 bạn dạng.

Xem thêm: phien toa tinh yeu tap 4

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đấy là một số trong những mẫu Giấy xác nhậnmẫu Đơn nài xác nhận mới nhất và chuẩn chỉnh nhất. Nếu còn vướng mắc, hãy gọi 19006192 và để được tương hỗ.