hurt quá khứ

Hurt là 1 động kể từ bất quy tắc khá thông thườn, hoặc xuất hiện nay trong những kỳ ganh đua và tiếp xúc hằng ngày. Vậy quá khứ của Hurt là gì? Cách phân tách thì với động kể từ Hurt? Trong nội dung bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ hỗ trợ chúng ta vấn đáp những vướng mắc cơ.

Bạn đang xem: hurt quá khứ

Quá khứ của hurt

Quá khứ của Hurt là gì?

Động từQuá khứ đơnQuá khứ phân từNghĩa 
hurthurthurtlàm ai bị thương, bị đau

Ví dụ:

 • John hurt his back when he fell off his horse.
 • Tell mạ where it hurts.

Những động kể từ bất quy tắc tương tự động quy tắc với Hurt

Động kể từ nguyên vẹn thểQuá khứ đơnQuá khứ phân từ
BetBetBet
BidBid/BadeBid/Bidden
BroadcastBroadcast/BroadcastedBroadcast/Broadcasted
BurstBurstBurst
BustBustBust
CastCastCast
CostCostCost
CutCutCut
FitFit/FittedFit/Fitted
ForecastForecast/ForecastedForecast/Forecasted
HitHitHit
InputInput/InputtedInput/Inputted
KnitKnit/KnittedKnit/Knitted
LetLetLet
MiswedMiswed/MisweddedMiswed/Miswedded
PresetPresetPreset
PutPutPut
QuitQuitQuit
ReadReadRead
RidRid/RiddedRid/Ridded
SetSetSet
ShedShedShed
ShutShutShut
SlitSlitSlit
SplitSplitSplit
SpreadSpreadSpread
SubletSubletSublet
SweatSweat/SweatedSweat/Sweated
ThrustThrustThrust
UpsetUpsetUpset
WedWed/WeddedWed/Wedded
WetWet/WettedWet/Wetted
Quá khứ của hurt
Cách phân tách động kể từ Hurt

Xem thêm thắt những nội dung bài viết liên quan:

Xem thêm: quan niệm về hạnh phúc

 • Quá khứ của read là gì? Cách phân tách động kể từ read với từng thì
 • Quá khứ của leave là gì? Cách phân tách động kể từ leave vô giờ đồng hồ Anh
 • Quá khứ của ring là gì? Cách phân tách động kể từ ring với những thì vô giờ đồng hồ Anh

Cách phân tách động kể từ với Hurt

Bảng phân tách động từ
SốSố itSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện bên trên đơnhurthurthurtshurthurthurt
Hiện bên trên tiếp diễnam hurtingare hurtingis hurtingare hurtingare hurtingare hurting
Quá khứ đơnhurthurthurthurthurthurt
Quá khứ tiếp diễnwas hurtingwere hurtingwas hurtingwere hurtingwere hurtingwere hurting
Hiện bên trên trả thànhhave hurthave hurthas hurthave hurthave hurthave hurt
Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễnhave been hurtinghave been hurtinghas been hurtinghave been hurtinghave been hurtinghave been hurting
Quá khứ trả thànhhad hurthad hurthad hurthad hurthad hurthad hurt
QK hoàn thành xong Tiếp diễnhad been hurtinghad been hurtinghad been hurtinghad been hurtinghad been hurtinghad been hurting
Tương Laiwill hurtwill hurtwill hurtwill hurtwill hurtwill hurt
Tương lai Tiếp Diễnwill be hurtingwill be hurtingwill be hurtingwill be hurtingwill be hurtingwill be hurting
Tương Lai trả thànhwill have hurtwill have hurtwill have hurtwill have hurtwill have hurtwill have hurt
Tương lai hoàn thành xong Tiếp Diễnwill have been hurtingwill have been hurtingwill have been hurtingwill have been hurtingwill have been hurtingwill have been hurting
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould hurtwould hurtwould hurtwould hurtwould hurtwould hurt
Conditional Perfectwould have hurtwould have hurtwould have hurtwould have hurtwould have hurtwould have hurt
Conditional Present Progressivewould be hurtingwould be hurtingwould be hurtingwould be hurtingwould be hurtingwould be hurting
Conditional Perfect Progressivewould have been hurtingwould have been hurtingwould have been hurtingwould have been hurtingwould have been hurtingwould have been hurting
Present Subjunctivehurthurthurthurthurthurt
Past Subjunctivehurthurthurthurthurthurt
Past Perfect Subjunctivehad hurthad hurthad hurthad hurthad hurthad hurt
ImperativehurtLet′s hurthurt

Một số ví dụ cấu tạo Hurt vô giờ đồng hồ Anh

 1. They were badly hurt in the train crash
 2. Don’t play with that knife – you could hurt yourself.
 3. Tell mạ where your dog hurts.
 4. Mary was badly hurt in the explosion yesterday.
 5. It doesn’t hurt đồ sộ pick up after yourself.
 6. Because I fell off the motorbike, It hurts when I bend my knee.
 7. My feet hurt because these shoes are too tight.
 8. A lot of Vietnamese businesses have been hurt by the current high-interest rates for 4 months.
 9. It doesn’t hurt đồ sộ give your mom a hug every once in a while.
 10.  John feels very hurt by what you said.
 11. “That problem was very unkind,” he said in a hurt voice.

Trên đấy là nội dung bài viết Bhiu vẫn tổ hợp những kiến thức và kỹ năng về quá khứ của hurt nằm trong cơ hội phân tách thì với động kể từ hurt và những ví dụ. Chúc các bạn nhanh gọn lẹ nâng lên chuyên môn giờ đồng hồ Anh của phiên bản thân ái. Quý khách hàng hãy ghé thăm  Học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh  để sở hữu thêm thắt kiến thức và kỹ năng thường ngày .

Xem thêm: người con gái nam xương