hợp đồng thuê xe tự lái

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

(Số: ……………./HĐCTXTL)
 

Bạn đang xem: hợp đồng thuê xe tự lái

Hôm ni, ngày …………. mon …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN CHO THUÊ XE (BÊN A): ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. làm thay mặt.

BÊN THUÊ XE (BÊN B): …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. thực hiện thay mặt.

Hai mặt mày nằm trong thỏa thuận hợp tác ký phù hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

Bên A mang đến mặt mày B mướn ....... cái xe .....................

Xe ............ phát hành năm ................. hải dương số trấn áp ............................

Xe ............ đáp ứng .............. với không thiếu thốn tiện nghi kị và sách vở lưu hành. Toàn máy bộ, bảng táp-lô, gầm xe pháo và những cụ thể không giống của xe pháo đều được dán tem đáp ứng.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Đơn giá chỉ thuê: ............. đồng/tháng (.........)

Giá bên trên ......... bao hàm thuế GTGT.

2.2. Khống chế: .............. km/tháng

2.3. Phụ trội: ................ đ/1km

Xem thêm: hố trắng vũ trụ

2.4. Thời gian trá thuê:

Từ ngày .......... tháng ............ năm ...........

Đến ngày ……...tháng….........năm ............

2.5. Hình thức thanh toán: Trả .......... bằng ............. Được giao dịch ............. mon một thứ tự.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của mặt mày A.

- Giao xe pháo và toàn cỗ sách vở tương quan cho tới xe pháo đúng unique và thời gian.

- Giấy tờ tương quan cho tới xe pháo gồm: Giấy ĐK xe pháo, giấy tờ kiểm quyết định, giấy tờ bảo đảm xe pháo.

- Chịu trách cứ nhiệm pháp luật về xuất xứ và quyền chiếm hữu của xe pháo.

- Mua bảo đảm xe pháo và đăng kiểm xe pháo cho những thứ tự tiếp nối nhập thời hạn hiệu lực thực thi của phù hợp đồng.

- Xuất hóa đơn mướn xe: ......... tháng/lần.

3.2. Trách nhiệm của mặt mày B

- Kiểm tra kỹ xe pháo trước lúc nhận.

- Thanh toán chi phí mượn xe mang đến mặt mày A chính hạn.

- Chịu toàn cỗ ngân sách bảo trì xe pháo theo dõi kế hoạch.

- Mé B nên tự động sửa chữa thay thế nếu như đem xẩy ra hư hỏng nhỏ.

- Mọi trường hợp bất ngờ bẹp, nứt, vỡ nóc méo những cụ thể của xe pháo bởi mặt mày B tạo ra thì mặt mày B nên mua sắm thiết bị của hãng sản xuất thay cho thế (không gật đầu đồng ý gò, hàn).

- Nếu xe đua được ............. km trở lên trên, mặt mày B nên tự động thay cho dầu một thứ tự.

- Các ngày xe pháo ngủ ko chạy được bởi lỗi của mặt mày B thì mặt mày B nên trả chi phí trọn vẹn trong những ngày cơ. Như đang được mượn xe nhằm dùng.

- Mọi ngân sách đi đi lại lại, ăn ở vv.... của mặt mày A nhằm giải quyết và xử lý việc bởi lỗi mặt mày B tạo ra. Mé nên Chịu trọn vẹn.

- Cứ sau ............ ngày mặt mày B phải đem xe pháo về..... nhằm mặt mày A đánh giá và bảo trì xe pháo kế hoạch 1 thứ tự.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quy trình tiến hành phù hợp đồng, nếu như đem kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh thì nên thông tin lẫn nhau vì như thế văn phiên bản nhằm nằm trong bàn luận giải quyết và xử lý.

Hai mặt mày khẳng định thực hiện chính những pháp luật của phù hợp đồng, ko mặt mày nào là tự động ý đơn phương sửa thay đổi, đình chỉ hoặc diệt vứt phù hợp đồng. Mọi sự vi phạm nên được xử lý theo dõi pháp lý.

Hợp đồng được lập trở nên ………. (………..) phiên bản, từng mặt mày lưu giữ một phiên bản và có mức giá trị như nhau.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Xem thêm: ahn so hee

Hợp đồng đem hiệu lực thực thi kể từ ngày ........... mon ........... năm ........... cho tới hết ngày ............ mon .......... năm ...........

Nếu một trong những nhì mặt mày mong muốn kết thúc phù hợp đồng thì phải thông tin mang đến mặt mày cơ trước .......... mon.

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B