fe+hno3 đặc nóng

Fe HNO3 đặc nóng

Bạn đang xem: fe+hno3 đặc nóng

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình Fe+ HNO3 đặc rét mướt này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài xích học: Cân bởi phản xạ lão hóa khử đặc thù Hóa học tập của Fe và đặc thù chất hóa học HNO3.... cũng tựa như những dạng bài xích tập dượt cần thiết.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm một trong những nội dung liên quan:

 • Phản ứng này tại đây ko dẫn đến muối bột Fe (III)
 • Quặng Fe manhetit đem bộ phận chủ yếu là
 • Hợp hóa học này tại đây của Fe một vừa hai phải đem tính lão hóa một vừa hai phải đem tính khử
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp này sau đây
 • Sắt tây là Fe được phủ lên mặt phẳng bởi sắt kẽm kim loại này sau đây

1. Phương trình phản xạ Fe tính năng HNO3 đặc nóng

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra phản xạ Fe và HNO3 

HNO3 đặc nóng

3. Cân bởi phản xạ lão hóa khử Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 ↑ + H2O

Xác lăm le sự thay cho thay đổi số oxi hóa

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 ↑ + H2O

1x

3x

Fe → Fe+3 + 3e

N+5 + 1e → N+4

4. Hiện tượng phản xạ xẩy ra Lúc mang lại Fe tính năng HNO3 đặc nóng

Khi mang lại Fe tính năng HNO3 đặc rét mướt, đem khí độc gray clolor đỏ ửng bay rời khỏi đó là NO2

5. Tính hóa chất cơ phiên bản của sắt

4.1. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O

Với clo: 2Fe + 3Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

Ở sức nóng phỏng cao, Fe phản xạ được với tương đối nhiều phi kim.

4.2. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tính năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

4.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hèn rộng lớn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho láo thích hợp Fe, Cu vô HNO3 đặc, đun rét mướt cho đến phản xạ trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chỉ có một hóa học tan và còn sót lại m gam hóa học rắn ko tan. Chất tan bại là

A. Fe(NO3)3

B. Fe(NO3)2

C. Cu(NO3)2

D. HNO3

Xem đáp án

Đáp án B

Vì vô hỗn hợp đem hóa học rắn ko tan → Không thể đem Fe(NO3)3 và HNO3 được

Nếu hỗn hợp X chỉ chứa chấp Cu(NO3)2 thì Fe đó là phần ko tan → Không hợp lí vì thế Cu2+ có thể lão hóa Fe

Nếu hỗn hợp X chỉ chứa chấp Fe(NO3)2 thì Cu (có thể đem cả Fe) đó là phần ko tan → Hợp lý vì thế Fe 2+ ko phản xạ đối với cả Fe và Cu

Câu 2. Kim loại này tại đây tính năng với axit HCl loãng và khí clo ko mang lại nằm trong loại muối bột clorua kim loại

A. Zn

B. Pb

C. Ag

D. Fe

Xem đáp án

Đáp án A

Loại B và C bởi Cu, Pb ko phản xạ với HCl.

Loại D do:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Câu 3. Cho những sơ trang bị phản xạ hoá học tập tại đây, đem từng nào sơ trang bị sai?

(1) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

(2) Fe(OH)3 + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(3) FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

(4) FeCl2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O

(5) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2

(6) FeO + H2SO4 đặc nguội → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Những phản xạ chất hóa học sai là

(2) vì thế ko tạo ra khí SO2

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) vì thế ko tạo ra khí H2

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. Cho những phản xạ oxi hoá − khử sau:

(1)2H2O2 → 2H2O + O2

(2) 2HgO → 2Hg + O2

(3) Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O

(4) 2KClO3 → 2KCl + 3O2

(5) 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

(6) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Trong số những phản xạ bên trên, đem từng nào phản xạ oxi hoá − khử nội phân tử?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng lão hóa – khử nội phân tử: hóa học khử và hóa học lão hóa nằm trong phụ thuộc 1 phân tử tuy nhiên ở cả hai vẹn toàn tử không giống nhau

=> những phản xạ là:

2HgO → 2Hg + O2 (2)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Câu 5. Cho mặt hàng những chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học vô mặt hàng bị lão hóa Lúc tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, rét mướt là:

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4

Xem đáp án

Đáp án D

Chất bị lão hóa Lúc tính năng với HNO3 thì cần ko đạt hóa trị tối nhiều Trong mặt hàng bên trên đem 4 hóa học là: FeO, Fe(OH)2, FeSO4 và Fe.

Phương trình phản xạ minh họa

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O + H2SO4

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Câu 6. Cho 19,2 gam láo thích hợp Cu và CuO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 448 ml khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm về lượng của CuO vô láo hợp:

A. 60%

B. 90%

C. 10%

D. 20%

Xem đáp án

Đáp án B

Chỉ đem Cu phản xạ với HNO3 sinh rời khỏi khí NO

Phương trình phản xạ hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

nNO = 0,448 / 22,4 = 0,02 mol

=> nCu = 3/2 nNO = 0,03 mol

=> mCu = 0,03 . 64 = 1,92 (g)

=> mCuO = 19,2 - 1,92 = 17,28 (g)

=> %mCuO = 90%

Câu 7. Những kim lọai này tại đây đẩy được Fe thoát ra khỏi hỗn hợp Fe (II) sunfat và bạc thoát ra khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe

Câu 8. Để pha chế Fe(NO3)2 tớ hoàn toàn có thể sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. Fe2O3 + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Xem đáp án

Đáp án B

Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

Phương trình phản xạ hóa học

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 9. Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây Lúc lấy dư hoàn toàn có thể oxi hoá Fe trở thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, rét mướt, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 rét mướt, H2SO4 đặc, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 đặc, rét mướt, HCl

D. Cl2, AgNO3 dư, HNO3 loãng

Xem thêm: tóm tắt truyện vợ nhặt

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 10. Trong quy trình bảo vệ, một cái đinh Fe vẹn toàn hóa học đã biết thành lão hóa bởi oxi bầu không khí tạo ra trở thành láo thích hợp X bao gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 và FeO. Hỗn thích hợp X không biến thành hòa tan trọn vẹn vô lượng dư hỗn hợp hóa học này sau đây?

A. AgNO3.

B. HCl.

C. HNO3 đặc, rét mướt.

D. H2SO4 đặc, rét mướt.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Chỉ đem Fe tan vô dd AgNO3 dư, còn sót lại Fe2O3, Fe3O4 và FeO ko tan.

B. Hỗn thích hợp X bị hòa tan trả toàn

Phương trình minh họa:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 3H2O

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

C. Hỗn thích hợp X bị hòa tan trọn vẹn vô HNO3 đặc, nóng

Phương trình minh họa:

Fe + 6HNO3 đặc, rét mướt → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 đặc, rét mướt → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe3O4 + 10HNO3 đặc, nóng → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc, rét mướt → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

D. Hỗn thích hợp X bị hòa tan trọn vẹn H2SO4 đặc, rét mướt.

Phương trình minh họa:

2Fe + 6H2SO4 đặc, rét mướt → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 đặc, rét mướt → Fe2(SO4)3 + 3H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc, nóng → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

Câu 11. Cho m gam Fe tính năng với hỗn hợp HNO3 thấy sinh rời khỏi 0,1 mol NO là thành phầm khử có một không hai của HNO3 và còn sót lại 1,6 gam Fe ko tan. Giá trị của m là:

A. 5,6

B. 7,2

C. 12

D. 10

Xem đáp án

Đáp án D

Do Fe nên muối bột Fe tạo ra trở thành là Fe(NO3)3 .

Bảo toàn e: 2.n(Fe phản ứng) = 3.n(NO) ⇒ n(Fe phản ứng) = 0,15.

⇒ m = 0,15.56 + 1,6 = 10 gam.

Câu 12. Cho 5,6 gam Fe tính năng không còn với hỗn hợp HNO3 (dư). Sau phản xạ sinh rời khỏi V lít khí NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít

Xem đáp án

Đáp án A

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Câu 13. Cho a gam bột Fe vô hỗn hợp HNO3 lấy dư, tớ được 8,96 lít (đktc) láo thích hợp bao gồm nhì khí NO2 và NO và tỉ khối so với O2 bởi 1,3125. Thành phần tỷ lệ theo gót thể tích của NO, NO2 và lượng a của Fe tiếp tục sử dụng là

A. 45% và 55% ; 5,6 gam.

B. 25% và 75%; 5,6 gam.

C. 25% và 75%; 11,2 gam.

D. 45% và 55%; 11,2 gam.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi x, nó theo thứ tự là số mol của NO2, NO

nHỗn thích hợp khí = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + nó = 0,2 (1)

Khối lượng mol khoảng của láo thích hợp khí là:

1,3125 . 32 = 42 (gam/mol)

=> Khối lượng của láo thích hợp khí bên trên là: 42 .0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (1 và (2) tớ giải hệ phương trình được

x = 0,15 ; nó = 0,05

=> %NO2 = 0,15: (0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh luật bảo toàn electron tớ có:

3. nFe = 1nNO2 + 3.nNO

=> 3 .nFe = 0,15 + 3.0,05 = 0,3 mol

=> nFe = 0,3 : 3 = 0,1 mol

=> mFe = 0,1 .56 = 5,6 gam

Câu 14. Thực hiện nay những thử nghiệm sau:

(1) Đốt chão Fe vào trong bình khí clo dư

(2) Cho Fe vô hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

(3) Cho Fe vô hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe vô hỗn hợp CuSO4

(5) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

Số thử nghiệm dẫn đến muối bột Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Xem đáp án

Đáp án C

(1) Đốt chão Fe vào trong bình khí clo dư

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(2) Cho Fe vô hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

Bị thụ động

(3) Cho Fe vô hỗn hợp HCl loãng, dư

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(4) Cho Fe vô hỗn hợp CuSO4 

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

(5) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Câu 15. Hòa tan sắt kẽm kim loại Fe vô hỗn hợp H2SO4 đặc, rét mướt cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y, hóa học rắn Z và khí T. Phát biểu này tại đây ko đúng

A. Y chứa chấp Fe2(SO4)3

B. Z là Fe

C. T là SO­2

D. Y chứa chấp FeSO4

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình chất hóa học xảy ra

2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + Fe2(SO4)3→ 3FeSO4

Y chứa chấp FeSO4; Z chứa chấp Fe dư; khí T là SO2

Câu 16. 10,8g sắt kẽm kim loại A hóa trị ko thay đổi tính năng trọn vẹn với 3,696 lít O2 đktc được rắn B. Cho B tính năng không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được 2,688 lít khí đktc. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Trong thích hợp hóa học với clo, sắt kẽm kim loại A cướp trăng tròn,225% khối lượng

B. Hợp hóa học của A với oxi là thích hợp hóa học nằm trong hoá trị

C. Hiđroxit của A đem công thức A(OH)2 là một trong bazơ ko tan.

D. Nguyên tố A nằm trong chu kì 2 của bảng tuần trả.

Xem đáp án

Đáp án C

Trong MgCl2: %mMg = 24/(24+35,5.2) = 25,26% => A sai

Hợp hóa học MgO là thích hợp hóa học ion => B sai

Công thức hidroxit là Mg(OH)2 và ko tan nội địa => C đúng

Cấu hình e cùa Mg: 1s22s22p63s2 nên Mg nằm trong chu kì 3 => D sai

Câu 17. Nung 8,4 gam Fe vô ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam.

B. 10,2 gam.

C. 7,2 gam.

D. 6,9 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Quy hỗn hợp X về một chất là FexOy

FexOy + (6x - 2y)HNO3 → Fe(NO3)3 + (3x - 2y)NO2 + (3x - y)H2O

0,1/(3x - 2y) 0,1 mol

⇒ nFe = 8,4/56 = 0,1x/(3x - 2y) ⟶ x/y = 6/7

Vậy công thức quy đổi là Fe6O7 (M = 448) và

nFe6O7 = 0,1/(3. 6 - 2. 7 ) = 0,025 mol

mX = 0,025. 448 = 11,2 gam

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu liên quan 

 • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • FeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl

..................................

Gửi cho tới chúng ta phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn hoàn thiện gửi cho tới chúng ta. Hy vọng tư liệu canh ty chúng ta biết phương pháp ghi chép và cân đối phương trình phản xạ, hiện tượng lạ sau phản xạ Lúc mang lại Fe tính năng với HNO3 đặc rét mướt.

Xem thêm: 4 ngân hàng nhà nước lớn nhất việt nam