fe2(so4)3 + naoh

Xem thêm: nghị luận về tình bạn

Reaktanten:

  • Fe2(SO4)3
    • Namen: Eisen(III)-sulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • NaOH
    • Namen: Natriumhydroxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natriumoxydhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natronhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02

Produkte:

Xem thêm: vốn đầu tư công là gì

  • Fe(OH)3
    • Na2(SO4)