đồng phân

Đồng đẳng, đồng phân là gì?

Bạn đang xem: đồng phân

1. Đồng đẳng

– Đồng đẳng là hiện tượng lạ những hóa học cơ học với cấu trúc và đặc thù chất hóa học tương tự động nhau tuy nhiên bộ phận phân tử không giống nhau một hoặc nhiều group CH2.

– Các hóa học nằm trong phụ thuộc sản phẩm đồng đẳng thích hợp trở nên một sản phẩm đồng đẳng với công thức cộng đồng.

2. Đồng phân

– Đồng phân là những hóa học cơ học với nằm trong công thức phân tử tuy nhiên cấu trúc không giống nhau nên đặc thù chất hóa học không giống nhau.

– Cần xem xét phân biệt đồng phân cấu trúc và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

I. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

– Hợp hóa học cơ học là những thích hợp hóa học của C trừ oxit của C, muối bột cacbua, muối bột cacbonat, muối bột xianua.

Hợp hóa học cơ học là thích hợp hóa học của Cacbon

– Hoá học tập cơ học là ngành chất hóa học thường xuyên phân tích những thích hợp hóa học cơ học.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP CHẤT HỨU CƠ

– Hợp hóa học cơ học nhất thiết nên chứa chấp C, hoặc với H thông thường gặp gỡ O ngoại giả còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết đa số vô thích hợp hóa học cơ học là links nằm trong hóa trị.

– Các thích hợp hóa học cơ học thường sẽ dễ cất cánh tương đối, dễ dàng cháy, kém cỏi bền sức nóng.

– Các phản xạ vô hoá học tập cơ học thông thường chậm chạp, ko trọn vẹn, xẩy ra theo rất nhiều phía thông thường nên đun rét và với xúc tác.

Xem thêm: người lái đò sông đà bài văn

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ

– Chưng cất: nhằm tách những hóa học lỏng với sức nóng phỏng sôi không giống nhau nhiều.

Chưng đựng phân đoạn

Chưng đựng lôi kéo tương đối nước

– Chiết: nhằm tách nhì hóa học lỏng ko trộn lộn vô nhau.

Tách và tinh luyện thích hợp hóa học hữu cơ

– Kết tinh ma lại: nhằm tách những hóa học rắn có tính tan không giống nhau theo đuổi sức nóng phỏng.

Kết tinh

V. CÁC LOẠI CÔNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

– Công thức tổng quát tháo là công thức cho thấy thích hợp hóa học cơ học chứa chấp vẹn toàn tử của những nhân tố này.

– Công thức giản dị nhất là công thức cho thấy tỷ trọng tối giản số vẹn toàn tử từng nhân tố vô thích hợp hóa học cơ học.

– Công thức phân tử là công thức cho thấy số vẹn toàn tử từng nhân tố với vô thích hợp hóa học cơ học.

– Công thức cấu trúc là công thức cho thấy trật tự links và loại links Một trong những vẹn toàn tử vô thích hợp hóa học cơ học.

Xem thêm:
Tổng thích hợp tự điển chất hóa học phổ thông

 

Xem thêm: đề thi toán lớp 4