đề thi cuối kì 2 lớp 1Để học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 1, phần bên dưới đó là cỗ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 với đáp án, tinh lọc của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều. Hi vọng với cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối kì 2 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích đua môn Toán lớp 1.

Top 50 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 1 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 1 CD

Bạn đang xem: đề thi cuối kì 2 lớp 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 với quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Cánh diều

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 với quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem demo Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 1 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 1 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số lớn số 1 với nhị chữ số là:

A. 10                        B. 90

C. 99                        D. 98

Câu 2. Trong những số 54, 67, 73, 38 số nhỏ rộng lớn 50 là:

A. 54                        B. 67

C. 73                        D. 38

Quảng cáo

Câu 3. Trong một tuần, nếu như ngày 01/05 là loại Hai thì ngày 6 mon 5 là:

A. Thứ Ba                B. Thứ Năm

C. Thứ Bảy                D. Chủ Nhật

Câu 4. Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 2 chục viết lách là:

A. 32                        B. 12

C. 20                        D. 23

Câu 5. Trong bảng những số từ là 1 cho tới 100, số đứng trước số nhỏ nhất với nhị chữ số giống như nhau là:

A. 10                        B. 9

C. 11                        D. 12

Câu 6. Số?

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

A. 78                        B. 70

C. 80                        D. 79

Câu 7. Mẹ rời khỏi vườn hái được 66 trái khoáy cam và chanh, nhập cơ với 23 trái khoáy chanh. Vậy u hái được số trái khoáy cam là:

A. 89 trái khoáy cam               B. 43 trái khoáy cam

C. 66 trái khoáy cam               D. 78 trái khoáy cam

Câu 8. Một sợi dây tương đối dài 46 centimet. Hà hạn chế cút 22 centimet. Sợi chão còn sót lại của Hà dài:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

A. 66 cm                  B. 24 cm

C. 43 cm                  D. 34 cm

II. Phần tự động luận

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

22 + 33

……..

……..

……..

31 + 65

……..

……..

……..

87 – 36 

……..

……..

……..

68 – 53

……..

……..

……..

89 – 59

……..

……..

……..

Câu 10. Số ?

61 + 7 = …

77 – 3 … = 43

… + 12 = 45

34 + 23 – 37 = …

65 – 10 + 32 = …

Câu 11. Cho những số: 47, 32, 83, 91

a) Viết những số theo đòi trật tự hạn chế dần: ……

b) Số lớn số 1 là: …….  Số bé bỏng nhất là: …....

Câu 12. Lớp 1A với 37 chúng ta, nhập cơ với 22 chúng ta phái nam. Hỏi lớp 1A với từng nào chúng ta nữ?

a) Viết quy tắc tính mến hợp:

………..............................................

b) Trả lời:

………..............................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Ba mươi hai” được viết lách là:

Câu 2: Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo đòi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3: Từ 11 cho tới 34 với từng nào số tròn trặn chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Hôm ni là ngày 14 tháng tư. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5: Độ nhiều năm của cái băng theo đòi đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

A. 3cm

B. 4cm

Xem thêm: he practically a comic style

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự động luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7: Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo đòi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Câu 8: Vẽ thêm thắt kim nhiều năm và kim phút nhập đồng hồ thời trang nhằm đồng hồ thời trang chỉ:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

Câu 9: Viết quy tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập với 12 chúng ta học viên phái nữ và 11 chúng ta học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập với toàn bộ từng nào chúng ta nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10: Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

Hình sau đây với … hình tròn trụ.

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh nhập vần âm bịa trước thành quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết lách là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số bé bỏng nhất là số:

Câu 2: Viết số không đủ nhập điểm chấm:

a) Số … là số lớn số 1 với nhị chữ số.

b) Số … là số tròn trặn chục bé bỏng nhất với nhị chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp nhập điểm chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Kết nối tri thức

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh vệt “X” nhập vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Kết nối tri thức

Đồng hồ nước bên trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Kết nối tri thức

Hình bên trên với … hình lập phương.

II. Phần tự động luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, thăm dò số bé bỏng nhất?

b) Sắp xếp những số theo đòi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Câu 10: Viết quy tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa với 15 con cái tem. quý khách Hùng với đôi mươi con cái tem. Hỏi nhị chúng ta với toàn bộ từng nào con cái tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết lách là:

Câu 2: Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3: Số ngay lập tức sau của số 29 là số:

Câu 4: Nhìn nhập tờ lịch, ngày hôm nay là ngày:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ nhị, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ nhị, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây với từng nào hình tròn?

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước sau đây chỉ:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự động luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vệt <, >, = nhập điểm chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số phù hợp nhập dù rỗng (theo mẫu):

Mẫu:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3:

a) Hình mặt mày có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

b) Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bút dạ có tính nhiều năm vì thế ….cm.

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi trình bày câu trả lời:

Bạn Hoa với 10 trái khoáy táo. quý khách Hà với 15 trái khoáy táo. Hai chúng ta với toàn bộ từng nào trái khoáy táo?

Xem thêm thắt những đề đua Toán lớp 1 với đáp án hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề đua Học kì 1 Toán lớp 1 với đáp án

 • Đề đua môn Toán lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (50 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.