cu+h2so4 đặc nóng

Cu H2SO4 quánh nóng

Bạn đang xem: cu+h2so4 đặc nóng

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại nhập nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, Hóa 12. Mời chúng ta nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

1. Phương trình phản xạ Cu+ H2SO4 quánh nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 đem nhiệt độ độ

3. Cách tổ chức phản xạ mang đến Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp H2SO4 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống nghiệm

4. Hiện tượng xẩy ra Khi mang đến Cu+ H2SO4

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit H2SO4 quánh hỗn hợp gửi trở thành greed color và thấy hiện tượng kỳ lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc tự sulfur đioxit (SO2) sinh ra

5. Tính Hóa chất của Cu

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Khi đun rét tạo ra CuO bảo đảm an toàn nên Cu không xẩy ra oxi hoá kế tiếp.

2Cu + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuO

Khi kế tiếp đun rét cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuCl2

Tác dụng với axit:

  • Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu tính năng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp đằm thắm hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

  • Với HNO3, H2SO4 quánh :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối bột.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Bài tập dượt áp dụng minh họa

Câu 1. Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Khi mang đến Cu nhập hỗn hợp HNO3 quánh là

A. Dung dịch gửi lịch sự gold color và đem khí gray clolor đỏ ửng bay ra

B. Dung dịch gửi lịch sự gray clolor đỏ ửng và đem khí greed color bay ra

C. Dung dịch gửi lịch sự greed color và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi lịch sự greed color và đem khí gray clolor đỏ ửng bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Khi mang đến Cu nhập hỗn hợp HNO3 quánh là hỗn hợp gửi lịch sự greed color và đem khí gray clolor đỏ ửng bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để phân biệt ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng tạo nên kết tủa gold color và hỗn hợp được màu sắc xanh rớt lam.

B. Phản ứng tạo nên hỗn hợp được màu sắc xanh rớt và khí ko hương thơm thực hiện xanh rớt giấy tờ quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng tạo nên kết tủa greed color.

D. Dung dịch gửi lịch sự greed color và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Để phân biệt ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì như thế phản xạ tạo ra hỗn hợp được màu sắc xanh rớt và khí ko color sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Khi mang đến Cu nhập hỗn hợp H2SO4 quánh là

A. Dung dịch gửi lịch sự gold color và đem khí gray clolor đỏ ửng bay ra

B. Dung dịch gửi lịch sự gray clolor đỏ ửng và đem khí greed color bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu sắc và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi lịch sự greed color và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Khi mang đến Cu nhập hỗn hợp H2SO4 quánh là

Dung dịch gửi lịch sự greed color và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và nhập hỗn hợp H2SO4 quánh nhận được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK chi phí chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấy:

A. Có kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa white và đem khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa white xanh rớt sau gửi trở thành kết tủa đỏ ửng nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rớt tiếp sau đó kết tủa tan.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấyc ó kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Xem đáp án

Đáp án C

Ta đem nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 < 0,05/3 < 0,08/2 => H + phản xạ không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 7. Thêm NH3 cho tới dư nhập hỗn hợp lếu láo phù hợp chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 nhận được kết tủa X. Cho X nhập hỗn hợp NaOH dư, còn sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Xem đáp án

Đáp án B

NH3 dư đem Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo ra phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 8. Để phân biệt phụ vương axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng lẻ nhập phụ vương lọ bị rơi rụng nhãn, tao sử dụng thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

A, C sai vì như thế Fe và Al bị thụ động hóa nhập H2SO4 quánh nguội và HNO3 quánh nguội.

B sai vì như thế CuO tính năng với 3 axit đều tạo ra hỗn hợp greed color và không tồn tại khí bay ra

D trúng vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí color nâu

Câu 9. Thứ tự động một vài cặp lão hóa khử nhập mặt hàng năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Xem đáp án

Đáp án D Áp dụng quy tắc anpha, nhập mặt hàng năng lượng điện hóa, nhị hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 10. Phương trình chất hóa học này tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Câu 11. Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu láo phù hợp bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Xem đáp án

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu láo phù hợp HCl và NaNO3

Câu 12. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu tự hỗn hợp HCl quánh rét giải tỏa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ thua thiệt Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả trúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko tính năng với HCl quánh, rét.

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ thua thiệt Ag => Đúng

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3 => Đúng

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, đem tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 13. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo phù hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng

Xem thêm: người lái đò sông đà bài văn

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi a là nCu(NO3)2 nhiệt độ phân

Ta có:

nCu(NO3)2 lúc đầu = 0,035 mol. Gọi nCu(NO3)2 phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn tách = lượng khí cất cánh cút => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X nhập việt nam có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.03/0.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 14. Nhúng một thanh Fe nặng nề 100 gam nhập 100 ml hỗn hợp lếu láo phù hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở thành đều bám không còn nhập thanh sắt). Khối lượng Fe đang được phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục đem phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 15. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa vặn đem tính oxi hoá vừa vặn đem tính khử.

(2) CuO vừa vặn đem tính lão hóa vừa vặn đem tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan dễ dàng và đơn giản nhập hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan hoàn toàn có thể dùng làm phân phát hiện tại nước lẫn lộn nhập dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 hoàn toàn có thể dùng để thô khí NH3.

Số tế bào miêu tả sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) trúng, tự nhập Cu2O thì Cu đem số lão hóa +1 trung lừa lọc đằm thắm 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) trúng,

(5) sai, CuSO4 mang đến nhập khí NH3 độ ẩm sẽ sở hữu được phản xạ xẩy ra.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng tính năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko color, hóa nâu nhập không gian. Mặt không giống, Khi X tính năng với hỗn hợp NaOH thì đem hương thơm khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 tính năng với hóa học X đem khí ko color, hóa nâu nhập không gian là NO => Trong X đem group NO3-

Khi X tính năng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Cho khí CO dư trải qua lếu láo phù hợp bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở nhiệt độ phỏng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm nhập mặt hàng năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang đến CO qua loa lếu láo phù hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

Phương trình hóa học: CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 18. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu láo phù hợp Mg, Fe, Zn nhập vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy đem 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nH2 = 13,44/22,4=0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tao thấy: nH2SO4 ­p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Câu 19. Nhận tấp tểnh này sau đó là đúng?

A. Kim loại đem tài năng nhượng bộ electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại nhỏ nhiều hơn đối với nửa đường kính của vẹn toàn tử phi kim nhập và một chu kì

C. Số electron phần bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron phần bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử phi kim thông thường nhỏ nhiều hơn vẹn toàn tử kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại thông thường đem tài năng nhượng bộ electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu trăng tròn. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Cr ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 21. Cho những đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối bột sắt(III) (Fe3+).

(c) hốc hao sắt kẽm kim loại là một trong những quy trình hoá học tập nhập ê sắt kẽm kim loại bị làm mòn tự những axit nhập môi trường xung quanh không gian.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển khơi thực hiện tự thép, người tao gắn nhập ở mặt ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá trúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển khơi thực hiện tự thép, người tao gắn nhập ở mặt ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 22. Cho những đánh giá sau:

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chạc đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl tự năng lượng điện cực kỳ trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá trúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chạc đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao chất hóa học.

Câu 23. Cho lếu láo kim loại tổng hợp loại Mg, Fe nhập hỗn hợp chứa chấp lếu láo phù hợp muối bột Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu láo phù hợp hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhị muối bột. Hãy cho thấy trật tự tách những sắt kẽm kim loại nhập lếu láo phù hợp hóa học rắn A

A. trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cùng tách Cu

B. trước hết tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Cu

C. trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cùng tách Ag

D. trước hết tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Ag

................................

VnDoc đang được gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử.

Để đem thành quả cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc van trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích tập dượt Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta xem thêm tăng tài liệu

Xem thêm: vi phạm dân sự là gì

  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O