công thức phân tử của saccarozơ

Câu hỏi:

Công thức phân tử của saccarozơ là?

Bạn đang xem: công thức phân tử của saccarozơ

A. C6H12O6

B. C6H12O7

C. C12H22O11

D. (-C6H10O5-)n

Đáp án chính C.

Công thức phân tử của saccazoro là C12H22O11, Saccarozơ được nghe biết như thể một disaccharide (glucose + fructose), saccarozơ còn tồn tại một số trong những tên thường gọi như 2 lần bán kính, lối ăn, lối cát, lối white, lối mía, lối nâu, lối thốt nốt, lối phèn, lối củ cải,…

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án C:

Saccarozơ được nghe biết như thể một disaccharide (glucose + fructose) với công thức phân tử C12H22O11

Saccarozo còn được gọi với một số trong những thương hiệu như:

+ Đường kính (đường có tính tinh ma khiết cao)

+ Đường ăn.

+ Đường cát.

+ Đường white.

+ Đường nâu (đường với lẫn lộn tạp hóa học màu).

Xem thêm: công suất được xác định bằng

+ Đường mía (đường nhập thân thiện cây mía).

+ Đường phèn (đường ở dạng kết tinh).

+ Đường củ cải (đường nhập củ cải đường).

+ Đường thốt nốt (đường nhập cây thốt nốt).

Saccarozo  có công thức phân tử: C12H22O11, công thức cấu tạo: Saccarozo tạo hình từ là 1 gốc alpha – glucozo và một gốc beta – fructozo vị links 1,2-glicozit.

Trong phân tử saccaozơ gốc alpha – glucozơ và gốc beta – fructozơ links cùng nhau qua chuyện vẹn toàn tử oxi thân thiện C1 của glucozơ và C2 của fructozơ (C1−O−C2)

Nhóm OH – hemiaxetal không thể nên saccarozơ ko thể cởi vòng tạo nên group -CHO

Saccarozơ đó là hóa học kết tinh ma và ko màu sắc, dễ dàng tan nội địa và ngọt rộng lớn glucozơ .

Nhiệt nhiệt độ chảy là: 185 chừng C.

Có nhiều nhập cây mía (nên saccarozơ còn được gọi là lối mía), củ cải lối, thốt nốt…

Có nhiều hình thức sản phẩm: Đường phèn, 2 lần bán kính, lối cát…

Vì không tồn tại group chức andehit (−CH=O) nên saccarozo không tồn tại tính khử như glucozo (không với phản xạ tráng bạc). Saccarozơ chỉ mất đặc thù của ancol nhiều chức và với phản xạ của đisaccarit.

Xem thêm: ý nghĩa phong trào cần vương