công thức mức cường độ âm

Trong bài bác lý thuyết sóng âm, tao đang được phát biểu cụ thể về phần công thức độ mạnh âm. Trong nội dung bài viết này tao tiếp tục ôn lại lý thuyết, công thức phần này, và thực hiện thêm thắt bài bác tập luyện nhằm gia tăng kỹ năng.

I. Nhắc lại

1. Cường phỏng âm

Bạn đang xem: công thức mức cường độ âm

Cường phỏng âm: Cường phỏng âm là tích điện của sóng âm truyền qua quýt một đơn vị chức năng diện tích S được bịa đặt vuông góc với phương truyền âm.

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m^2

Công thức về độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm 1

Trong đó: P: năng suất của mối cung cấp âm

R: Khoảng cơ hội kể từ điểm đang được xét tời mối cung cấp âm

Mẫu số của công thức mặt mũi vế phải: Diện tích của hình cầu (Khi tiếng động vạc rời khỏi thì toàn bộ từng điểm xung quanh mối cung cấp âm tạo ra trở thành mặt phẳng của hình cầu)

2. Mức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm là đại lượng dùng làm đối chiếu độ mạnh âm I (cường phỏng âm bên trên một điểm này đó) với độ mạnh âm chuẩn chỉnh.

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức nút độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm

trong đó: Io=10^-12(W/m2)là độ mạnh âm chuẩn

Mức độ mạnh âm bên trên 2 điểm

Gọi nút độ mạnh âm bên trên A là LA, nút độ mạnh âm bên trên B là LB

Lý thuyết sóng âm 6

II. Bài tập

1. Mức độ mạnh âm ứng so với tiếng động sở hữu độ mạnh 10-10 W/m2bằng bao nhiêu?

Giải:

Ta có: Mức độ mạnh âm L=lg II0=lg10-1010-12=2 (B)

2. Tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh là từng nào biết âm sở hữu nút độ mạnh âm là đôi mươi dB?

Giải:

Gọi độ mạnh âm là I

Ta sở hữu L=20 dB=2 B=lg I/Io=>2= I/Io=100

Vậy tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh vì chưng 100

3. Một cái loa sở hữu năng suất 1W Khi ngỏ không còn năng suất. Cường phỏng âm bên trên điểm cơ hội cái loa 4 m là?

Giải: Cường phỏng âm: I=P/(r^2)=1/(4*3,13*4^2)=5.10-3(W/m2)

4. Một mối cung cấp âm vạc sóng cầu nhập không khí. Cho rằng không tồn tại sự hít vào hoặc bản năng âm. Nếu một điểm cơ hội mối cung cấp âm 1 m sở hữu nút độ mạnh âm là 70 dB thì bên trên điểm cơ hội mối cung cấp âm 5 m sở hữu nút độ mạnh âm vì chưng bao nhiêu

Giải:

Mức độ mạnh âm bên trên một điểm nhập không khí được xác lập vì chưng công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(IoR^2)

Theo bài bác rời khỏi tao có:

70=10 lg P/(Io4π*1^2)

Xem thêm: đề thi toán lớp 5

L=10 lg P/(Io*4π5^2)

=> L= 56 dB

Vậy nút độ mạnh âm cần thiết thăm dò vì chưng 56 dB

5. Một cái loa vạc rời khỏi tiếng động đẳng phía nhập không khí. sành độ mạnh âm bên trên điểm cơ hội loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm năng suất của loa?

Giải:

P=4πIR^2=4*10^-5*5^2=3,14 * 10^-8W

6. Một mối cung cấp âm tạo nên độ mạnh âm bên trên A và B theo lần lượt là IAIB. Mối tương tác thân thích nút độ mạnh âm bên trên A và B là?

Giải: Trong phần lý thuyết tao đang được hội chứng minh

LaLb=20lg Rb/Ra = 10lg Ia/Ib (dB)

7. Một mối cung cấp bịa đặt bên trên O nhập môi trường thiên nhiên đẳng phía. Hai điểm A và B nhập môi trường thiên nhiên tạo ra với O trở thành một tam giác đều. Mức độ mạnh bên trên A và B đều vì chưng 25,8 dB. Mức độ mạnh âm lớn số 1 đạt được bên trên một điểm bên trên đoạn AB vì chưng bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Trên đoạn AB, nút độ mạnh âm đạt độ quý hiếm lớn số 1 bên trên H

Trong tam giác đều OAB, tao có:

Công thức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm bên trên H:

Công thức độ mạnh âm

Một mối cung cấp âm đẳng phía vạc rời khỏi kể từ O. Gọi M và N là nhị điểm phía trên và một phương truyền và ở và một phía đối với O. Mức độ mạnh âm bên trên M là 40 dB, bên trên N là đôi mươi dB. Tính nút độ mạnh âm bên trên M khi để mối cung cấp âm bên trên trung điểm I của MN. Coi môi trường thiên nhiên ko hít vào âm.

Giải:

Ta có:

Công thức độ mạnh âm

Coi OM=x -> ON=10x

Trung điểm I của MN cơ hội MN một quãng 4,5x

Mức độ mạnh âm bên trên M khi để mối cung cấp âm bên trên I:

Công thức độ mạnh âm

8. Trong môi trường thiên nhiên đẳng phía và ko hít vào âm, sở hữu 3 điểm trực tiếp mặt hàng theo đuổi trật tự A, B, C với AB=100m; AC=250m. Khi bịa đặt bên trên A một mối cung cấp âm vạc rời khỏi năng suất P.. thì nút độ mạnh âm bên trên B là 100 dB. Bỏ mối cung cấp âm bên trên A, bịa đặt bên trên B một mối cung cấp vạc âm năng suất 2P thì nút độ mạnh âm bên trên A và C vì chưng bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Một điểm M cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng d sở hữu độ mạnh âm I, cho tới mối cung cấp âm dịch trả xa xăm điểm M một quãng 50 m thì độ mạnh âm rời 9 lượt. Khoảng cơ hội d ban sơ vì chưng bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Xem thêm:

Tóm tắt công thức sóng âm không thiếu thốn và bài bác tập luyện sở hữu đáp án

Xem thêm: các trường hợp bằng nhau của tam giác