công thức cường độ âm

Trong bài xích lý thuyết sóng âm, tao đang được phát biểu cụ thể về phần công thức cường độ âm. Trong nội dung bài viết này tao tiếp tục ôn lại lý thuyết, công thức phần này, và thực hiện tăng bài xích luyện nhằm gia tăng kỹ năng và kiến thức.

I. Nhắc lại

1. Cường chừng âm

Bạn đang xem: công thức cường độ âm

Cường chừng âm: Cường chừng âm là tích điện của sóng âm truyền qua chuyện một đơn vị chức năng diện tích S được bịa đặt vuông góc với phương truyền âm.

Kí hiệu: I

Đơn vị: W/m^2

Công thức về độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm 1

Trong đó: P: hiệu suất của mối cung cấp âm

R: Khoảng cơ hội kể từ điểm đang được xét tời mối cung cấp âm

Mẫu số của công thức mặt mũi vế phải: Diện tích của hình cầu (Khi tiếng động phân phát rời khỏi thì toàn bộ từng điểm xung quanh mối cung cấp âm tạo nên trở nên mặt phẳng của hình cầu)

2. Mức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm là đại lượng dùng làm đối chiếu độ mạnh âm I (cường chừng âm bên trên 1 điều nào là đó) với độ mạnh âm chuẩn chỉnh.

Kí hiệu: L

Đơn vị: B; dB

Công thức nấc độ mạnh âm:

Lý thuyết sóng âm

trong đó: Io=10^-12(W/m2)là độ mạnh âm chuẩn

Mức độ mạnh âm bên trên 2 điểm

Gọi nấc độ mạnh âm bên trên A là LA, nấc độ mạnh âm bên trên B là LB

Lý thuyết sóng âm 6

II. Bài tập

1. Mức độ mạnh âm ứng so với tiếng động với độ mạnh 10-10 W/m2bằng bao nhiêu?

Giải:

Ta có: Mức độ mạnh âm L=lg II0=lg10-1010-12=2 (B)

2. Tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh là từng nào biết âm với nấc độ mạnh âm là đôi mươi dB?

Giải:

Gọi độ mạnh âm là I

Ta với L=20 dB=2 B=lg I/Io=>2= I/Io=100

Vậy tỉ số độ mạnh âm đối với độ mạnh âm chuẩn chỉnh vày 100

3. Một loại loa với hiệu suất 1W Lúc cởi không còn hiệu suất. Cường chừng âm bên trên điểm cơ hội loại loa 4 m là?

Giải: Cường chừng âm: I=P/(r^2)=1/(4*3,13*4^2)=5.10-3(W/m2)

4. Một mối cung cấp âm phân phát sóng cầu nhập không khí. Cho rằng không tồn tại sự hít vào hoặc bản năng âm. Nếu một điểm cơ hội mối cung cấp âm 1 m với nấc độ mạnh âm là 70 dB thì bên trên điểm cơ hội mối cung cấp âm 5 m với nấc độ mạnh âm vày bao nhiêu

Giải:

Mức độ mạnh âm bên trên một điểm nhập không khí được xác lập vày công thức

L=10 lg I/Io=10 lg P/(IoR^2)

Theo bài xích rời khỏi tao có:

70=10 lg P/(Io4π*1^2)

Xem thêm: Tìm hiểu giày Converse của nước nào và lịch sự phát triển

L=10 lg P/(Io*4π5^2)

=> L= 56 dB

Vậy nấc độ mạnh âm cần thiết dò xét vày 56 dB

5. Một cái loa phân phát rời khỏi tiếng động đẳng phía nhập không khí. tường độ mạnh âm bên trên điểm cơ hội loa 5 m là 10-5m/W2. Tìm hiệu suất của loa?

Giải:

P=4πIR^2=4*10^-5*5^2=3,14 * 10^-8W

6. Một mối cung cấp âm phát sinh độ mạnh âm bên trên A và B theo thứ tự là IAIB. Mối tương tác đằm thắm nấc độ mạnh âm bên trên A và B là?

Giải: Trong phần lý thuyết tao đang được hội chứng minh

LaLb=20lg Rb/Ra = 10lg Ia/Ib (dB)

7. Một mối cung cấp bịa đặt bên trên O nhập môi trường thiên nhiên đẳng phía. Hai điểm A và B nhập môi trường thiên nhiên tạo nên với O trở nên một tam giác đều. Mức độ mạnh bên trên A và B đều vày 25,8 dB. Mức độ mạnh âm lớn số 1 đạt được bên trên một điểm bên trên đoạn AB vày bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Trên đoạn AB, nấc độ mạnh âm đạt độ quý hiếm lớn số 1 bên trên H

Trong tam giác đều OAB, tao có:

Công thức độ mạnh âm

Mức độ mạnh âm bên trên H:

Công thức độ mạnh âm

Một mối cung cấp âm đẳng phía phân phát rời khỏi kể từ O. Gọi M và N là nhì điểm phía trên và một phương truyền và ở và một phía đối với O. Mức độ mạnh âm bên trên M là 40 dB, bên trên N là đôi mươi dB. Tính nấc độ mạnh âm bên trên M lúc để mối cung cấp âm bên trên trung điểm I của MN. Coi môi trường thiên nhiên ko hít vào âm.

Giải:

Ta có:

Công thức độ mạnh âm

Coi OM=x -> ON=10x

Trung điểm I của MN cơ hội MN một quãng 4,5x

Mức độ mạnh âm bên trên M lúc để mối cung cấp âm bên trên I:

Công thức độ mạnh âm

8. Trong môi trường thiên nhiên đẳng phía và ko hít vào âm, với 3 điểm trực tiếp sản phẩm bám theo trật tự A, B, C với AB=100m; AC=250m. Khi bịa đặt bên trên A một mối cung cấp âm phân phát rời khỏi hiệu suất Phường thì nấc độ mạnh âm bên trên B là 100 dB. Bỏ mối cung cấp âm bên trên A, bịa đặt bên trên B một mối cung cấp phân phát âm hiệu suất 2P thì nấc độ mạnh âm bên trên A và C vày bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Một điểm M cơ hội mối cung cấp âm một khoảng chừng d với độ mạnh âm I, cho tới mối cung cấp âm dịch gửi xa vời điểm M một quãng 50 m thì độ mạnh âm tách 9 phiên. Khoảng cơ hội d lúc đầu vày bao nhiêu?

Giải:

Công thức độ mạnh âm

Xem thêm:

Tóm tắt công thức sóng âm không hề thiếu và bài xích luyện với đáp án

Xem thêm: cách tính gdp bình quân đầu người