cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng

Câu chất vấn liên quan

 • Trong chống tài chính công nghiệp- kiến tạo sở hữu xu hướng

  Bạn đang xem: cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng

  Trong chống tài chính công nghiệp- kiến tạo sở hữu xu hướng

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 2005, lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

 • Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam giai đoạn 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu loại tương thích nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

  Xem thêm: viết văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

  Đâu là sự việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

 • Ý này ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở n

  Ý này ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính, ở việt nam đang được hình thành:

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo gót nghĩa hẹp) của việt nam, ngành lắc tỉ trọng tối đa là :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân theo gót bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận toan trúng nhất là :

 • So với đòi hỏi cách tân và phát triển của non sông nhập tiến độ hiện

  So với đòi hỏi cách tân và phát triển của non sông nhập tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính của việt nam thao diễn ra

  Xem thêm: 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền