closest là gì

English lớn Vietnamese


English Vietnamese

closest

Bạn đang xem: closest là gì

gũi nhất ; gũi ; thân mật và gần gũi ; sớm nhất ; sát ; kín ; người thân mật và gần gũi nhất ; người thân trong gia đình ; như ; nhất ; thân ái cận nhất ; thân ái nhất ; thân ái yêu thương nhất ; thân ái ; thương yêu thương nhất ;

closest

gũi nhất ; gũi ; thân mật và gần gũi ; sớm nhất ; sát ; kín ; người thân mật và gần gũi nhất ; thân ái cận nhất ; thân ái nhất ; thân ái yêu thương nhất ; thân ái ;


English English

closest; nearest; nighest

(superlative of `near' or `close') within the shortest distance

Xem thêm: Tìm hiểu giày Converse của nước nào và lịch sự phát triển


English Vietnamese

closest

gũi nhất ; gũi ; thân mật và gần gũi ; sớm nhất ; sát ; kín ; người thân mật và gần gũi nhất ; người thân trong gia đình ; như ; nhất ; thân ái cận nhất ; thân ái nhất ; thân ái yêu thương nhất ; thân ái ; thương yêu thương nhất ;

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P.. . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P.. . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt thông ngôn giờ đồng hồ anh. Quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng nó không tính tiền. Hãy ghi lại bọn chúng tôi:

Xem thêm: phân tích tây tiến khổ 3