chuyện tình công sở

Ai vô tất cả chúng ta rồi cũng tiếp tục trải qua loa những khoảnh tự khắc vì thế dự, phiền lòng mà đến mức không đủ can đảm tiến bộ cho tới vô tình thương yêu, cho dù cho thấy người trước mặt mày đó là "chân ái" của cuộc sống bản thân - như Shin Ha Ri trong “Hẹn hò vùng công sở”.