chức năng chính của biểu mẫu form là

Câu hỏi:

14/01/2022 6,126

Bạn đang xem: chức năng chính của biểu mẫu form là

A. Tạo report tổng hợp số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

Đáp án chủ yếu xác

C. Thực hiện tại những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Biểu khuôn mẫu (Form) chung tạo ra hình mẫu thuận tiện mang đến việc nhập và hiển thị vấn đề. Ví dụ ham muốn hiển thị vấn đề điểm tối đa của từng lớp nhằm dùng lâu lâu năm, vô Access tớ dùng Form

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan lại hệ? 

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi 

B. Thêm bạn dạng ghi mới 

C. Kết xuất báo cáo 

D. Xem dữ liệu

Câu 2:

Truy vấn hạ tầng tài liệu là gì?

A. Là một đối tượng người dùng đem kĩ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng vô một CSDL quan lại hệ 

B. Là một dạng cỗ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có kĩ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng vô một CSDL quan lại hệ 

D. Là đòi hỏi máy triển khai mệnh lệnh gì đó

Câu 3:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

A. Khai báo độ cao thấp của trường 

Xem thêm: từ đồng nghĩa với từ

B. Tạo links Một trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng đẫn loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 4:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn triển khai công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một trong những bạn dạng ghi ko thoả mãn ĐK vô CSDL

B. Thiết lập quan hệ Một trong những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê tập luyện con cái những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện 

D. Định vị những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu mang đến bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo ra lập CSDL mối quan hệ tớ triển khai theo thứ tự quá trình sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu này tại đây sai? 

A. Không thể tạo nên cơ chế coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể sử dụng dụng cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một tập luyện con cái những bạn dạng ghi hoặc một trong những ngôi trường vô một bảng 

C. Các hệ quản lí trị CSDL mối quan hệ được cho phép tạo nên những biểu khuôn mẫu nhằm coi những bạn dạng ghi 

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK