chiều cao tam giác đều

Các chúng ta đang được cần thiết nên tính đàng cao tam giác đều, tuy nhiên chúng ta lại ko ghi nhớ công thức và cơ hội tính đàng cao tam giác đều. Vậy mời mọc chúng ta hãy nằm trong tìm hiểu thêm nội dung bài viết bên dưới trên đây để tìm hiểu công thức và phương pháp tính đàng cao tam giác đều.

Bạn đang xem: chiều cao tam giác đều

Cách tính đàng cao tam giác đều

Dưới đấy là cơ hội tính đàng cao vô tam giác đều, mời mọc chúng ta nằm trong theo gót dõi.

Tam giác đều là gì?

Trong hình học tập, tam giác đều là tam giác với thân phụ cạnh vì như thế nhau hoặc tương tự thân phụ góc cân nhau, và vì như thế 60°. Nó là một trong nhiều giác đều với số cạnh vì như thế 3.

Đường cao vô tam giác đều?

Đường cao của tam giác là đoạn vuông góc kẻ từ 1 đỉnh cho tới cạnh đối lập. Cạnh đối lập này được gọi là lòng ứng với đàng cao. Độ lâu năm của đàng cao là khoảng cách thân thiện đỉnh và lòng. Mỗi tam giác với 3 đàng cao.

Đường cao vô tam giác đều đó là đàng trung trực phân chia cạnh đối lập trở thành 2 phần vì như thế nhau. Một đàng cao vô tam giác đều phân chia tam giác đều trở thành 2 tam giác vuông cân nhau.

Cách tính đàng cao tam giác đều

Giả sử tam giác đều ABC có tính lâu năm cạnh vì như thế a như hình vẽ

Tam giác đều ABC có tính lâu năm cạnh vì như thế a

Xem thêm: đề thi toán cuối kì 2 lớp 5

Công thức tính đàng cao tam giác đều Công thức tính đàng cao h vô tam giác đều phải có phỏng lâu năm cạnh a là: \(h = a\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Trong đó: h là đàng cao tam giác đều; a là chiều lâu năm cạnh tam giác đều.

Chứng minh công thức

Theo đặc thù tam giác đều thì đàng cao vô tam giác đều đó là đàng trung tuyến vì như thế vậy \(BH = HC = \frac{a}{2}\)

Để tính đàng cao vô tam giác đều chúng ta vận dụng lăm le lý Pytago vô tam giác vuông ABH: \(A{B^2} = A{H^2} + B{H^2}\)

\( \Rightarrow A{H^2} = A{B^2} - B{H^2}\)

Hay \({h^2} = {a^2} - {\left( {\frac{a}{2}} \right)^2} = {a^2} - \frac{{{a^2}}}{4} = \frac{{4{a^2} - {a^2}}}{4} = \frac{{3{a^2}}}{4}\)

\( \Rightarrow h = \sqrt {\frac{{3{a^2}}}{4}} = a\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Như vậy nội dung bài viết đang được share cho tới chúng ta phương pháp tính đàng cao vô tam giác đều, chúng ta chỉ việc dùng lăm le lý Pytago là hoàn toàn có thể dễ dàng dàng tính được đàng cao. Hi vọng nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ cho tới chúng ta dễ nắm bắt và dễ dàng ghi ghi nhớ phương pháp tính đàng cao tam giác đều. Chúc chúng ta trở thành công!

Xem thêm: biện pháp tu từ so sánh