chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Câu hỏi:

15/08/2019 75,183

D. NaCl.

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chất năng lượng điện li mạnh bao gồm axit mạnh, bazơ mạnh và đa số những muối hạt.

Chọn D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp ý những ion nào là tại đây hoàn toàn có thể tồn bên trên bên cạnh đó vô và một dung dịch?

A. NH4+, Na+, HCO3-, OH-.

B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

C. Na+, Fe2+, OH-, NO3-.

D. Cu2+, K+, OH-, NO3-.

Câu 2:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản xạ xẩy ra đằm thắm cặp hóa học nào là sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Câu 3:

Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. NaCl.

Xem thêm: nhà bà nữ full free

B. AgCl.

C. HI.

D. HF.

Câu 4:

Trong những cặp hóa học tiếp sau đây, cặp hóa học nào là nằm trong tồn bên trên vô một dung dịch?

A. NaAlO2 và HCl.

B. AgNO3 và NaCl.

C. NaHSO4 và NaHCO3.

D. CuSO4 và AlCl3.

Câu 5:

Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có:

A. pH = 1.

B. pH > 1.

C. pH < 1.

D. [H+] > 0,2M.

Câu 6:

Chất nào là sau đấy là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. NaOH.

B. HF.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Xem thêm: star vs the forces of evil vietsub

TÀI LIỆU VIP VIETJACK