chất nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

23/03/2020 182,068

Chọn đáp án D

Bạn đang xem: chất nào sau đây là muối trung hòa

KCl là muối bột trung hòa

- Muối hòa hợp là muối bột tuy nhiên trong gốc axit không sở hữu vẹn toàn tử hiđro hoàn toàn có thể thay cho thế vày vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

- Muối axit là muối bột tuy nhiên trong gốc axit còn vẹn toàn tử hiđro không được thay cho thế vày vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối này sau đó là muối bột axit?

A. NH4NO3.               

B. Na3PO4.             

C. Ca(HCO3)2

D. CH3COOK.

Câu 2:

Chất này sau đó là muối bột axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

Xem thêm: con gai chi hang tap 22

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học này tiếp sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng này tại đây sở hữu phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko trúng là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

Xem thêm: sieu nhan phep thuat tap 47

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.