chất nào sau đây là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 115,609

C. CH3NHC2H5.

Bạn đang xem: chất nào sau đây là amin bậc 2

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Chỉ với CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

Đối với những đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

Lưu ý:

Bậc của amin là số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế vì chưng gốc hiđrocacbon.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học này với lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu này phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Amin này sau đấy là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

Xem thêm: phim quan ly kim

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 4:

Chất này sau đấy là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những đánh giá và nhận định sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ma, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit với nhiệt độ nhiệt độ chảy tương đối cao, khi rét chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải có tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ma, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng rất rất, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng rất rất gửi một trong những phần nhỏ trở nên dạng phân tử.

(6) Các amin thơm phức đều độc. Số đánh giá và nhận định chính là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất với phản xạ màu sắc biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

Xem thêm: sự trở lại của rebel

D. Chất bự.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK