chất nào là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 115,602

C. CH3NHC2H5.

Bạn đang xem: chất nào là amin bậc 2

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Chỉ với CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

Đối với những đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

Lưu ý:

Bậc của amin là số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay vì gốc hiđrocacbon.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học nào là với lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Amin nào là sau đấy là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

Xem thêm: phim quái vật khổng lồ

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 4:

Chất nào là sau đấy là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh anh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit với nhiệt độ nhiệt độ chảy không hề nhỏ, Lúc lạnh lẽo chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh anh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng cực kỳ, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng cực kỳ gửi một trong những phần nhỏ trở thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm ngát đều độc. Số đánh giá đích thị là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất với phản xạ color biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

Xem thêm: khu rừng thần bí

D. Chất bự.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK