cấu trúc câu tường thuật

Câu tường thuật (Reported speech) là một trong những trong mỗi cấu hình ngữ pháp thịnh hành và hữu dụng vô cả văn ghi chép và văn thưa. Cấu trúc câu tường thuật thông thường được sử dụng Khi người thưa, người ghi chép mong muốn kể lại hoặc thuật lại điều thưa của một ai ê.

Vậy câu trần thuật đem bao nhiêu dạng? Thông thông thường đem 3 dạng câu trần thuật giờ đồng hồ Anh chính: câu trần thuật ở dạng câu kể, câu trần thuật ở dạng thắc mắc và câu trần thuật ở dạng câu khẩu lệnh. Bài ghi chép tiếp sau đây tiếp tục khiến cho bạn làm rõ rộng lớn về cấu hình và cơ hội dùng của từng loại câu tường thuật bên trên. 

Bạn đang xem: cấu trúc câu tường thuật

Đây là loại câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh được sử dụng thịnh hành nhất, dùng làm thuật lại những điều thưa, mẩu truyện của một người không giống đang được thưa. Hãy coi cơ hội ghi chép lại câu tường thuật ở dạng câu kể tại đây.

Cấu trúc:  

  • S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I lượt thích my house very much”.

⇒ She said that she liked her house very much.

  • said đồ sộ + O -> told+O

VD: He said đồ sộ u, “I lượt thích this tuy nhiên.” => He told u he liked that song 

  • says/say đồ sộ + O -> tells/tell + O

VD: She says đồ sộ u ‘’ The sky is blue’’ => She tells u the sky is blue

2. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi

  • Yes/No questions

Câu chất vấn Yes/No question là dạng thắc mắc giản dị vô giờ đồng hồ anh, thông thường chính thức bắt động kể từ TOBE hoặc trợ động kể từ. Đây là một trong những trong mỗi công thức câu trần thuật khá giản dị và dễ dàng phát hiện.

Cấu trúc: 

S+asked/wanted đồ sộ know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: Khi trần thuật thắc mắc Yes – No questions, tớ cần gửi thắc mắc thẳng sang trọng dạng xác minh, rồi tiến hành thay cho thay đổi thì, trạng kể từ chỉ thời hạn, trạng kể từ chỉ xứ sở, đại kể từ hướng đẫn, và căn nhà ngữ, tân ngữ, đại kể từ chiếm hữu cho tới thích hợp.

  • Wh-questions:

Câu trần thuật dạng thắc mắc Wh- là loại câu chính thức bắt những kể từ nghi ngại vấn như Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted đồ sộ know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say đồ sộ + O  -> asks/ask + O

said đồ sộ + O  -> asked + O.

3. Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh

Câu trần thuật dạng khẩu lệnh thông thường được dùng nhằm thuật lại một khẩu lệnh của người nào ê giành riêng cho một người không giống. Vậy làm thế nào nhằm trần thuật câu mệnh lệnh? Hãy nằm trong coi công thức câu trần thuật khẩu lệnh bên dưới đây:

  • Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

VD: ”Please wait for u here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary đồ sộ wait for him there.

VD: “ Please cook a meal for u, Mary.” Mary’s boyfriend said

=>  Mary’s boyfriend told her đồ sộ cook a meal for him.

  • Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said đồ sộ us. 

=> The teacher told us not đồ sộ talk in class.

Một số động kể từ thông thường sử dụng Khi trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

4. Một số câu trần thuật ở dạng đặc biệt

Bên cạnh những loại câu trần thuật cơ bạn dạng thì vô ngữ pháp giờ đồng hồ anh còn tồn tại một vài dạng câu trần thuật đặc trưng không giống.

SHALL/ WOULD dùng làm trình diễn miêu tả ý kiến đề xuất, điều mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered đồ sộ bring u some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng làm trình diễn miêu tả sự yêu thương cầu:

Xem thêm: ca si giau mat mua 3 tap 6

VD: Tom asked: ‘Will you help u, please?’

 => Tom asked u đồ sộ help him.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you open the door for u, Tom?’

 =>  Jane asked Tom đồ sộ open the door for her.

Cách gửi kể từ câu thẳng sang trọng câu tường thuật

Bước 1: Xác quyết định động kể từ trần thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told u (that) he didn’t love u anymore.

Bước 2: Lùi thì của động từ 

Câu trực tiếp Câu tường thuật 
Simple present tense – Thì thời điểm hiện tại đơn Simple past tense – Thì vượt lên khứ đơn
Present continuous tense – Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn Past continuous tense -Thì vượt lên khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì vượt lên khứ đơn Past perfect tense – Thì vượt lên khứ trả thành
Present perfect tense – Thì thời điểm hiện tại trả thành Past perfect tense – Thì vượt lên khứ trả thành
Past perfect tense – Thì vượt lên khứ trả thành Past perfect tense – Thì vượt lên khứ trả thành
Present perfect continuous tense – Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn Past perfect continuous tense – Thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp diễn
Past continuous tense – Thì vượt lên khứ tiếp diễn Past perfect continuous tense – Thì vượt lên khứ triển khai xong tiếp diễn
Future tense – Thì sau này đơn Future in the past tense – Thì sau này vô vượt lên khứ
Future continuous tense – Thì sau này tiếp diễn Future continuous in the past tense – Thì sau này tiếp nối vô vượt lên khứ

Bước 3: Đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu và tính kể từ sở hữu

  Câu trực tiếp Câu tường thuật
Đại kể từ nhân xưng I

We

You

He, She

They

I, we

Đại kể từ sở hữu Mine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính kể từ sở hữu My

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữ Me

Us

You

Him, her

Them

Me, us

Bước 4: Đổi những kể từ chỉ xứ sở, thời gian

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp 
here there
now then/ at that moment
today/ tonight that day/ that night
tomorrow the next day
next week the following week
yesterday the previous day

the day before

last week the week before
ago before

Lưu ý: 

  • Nếu động kể từ trần thuật phân tách ở những thì thời điểm hiện tại tất cả chúng ta không thay đổi thì của động kể từ chủ yếu, đại kể từ hướng đẫn và những trạng kể từ chỉ xứ sở tương đương trạng kể từ chỉ thời hạn vô câu thẳng Khi gửi sang trọng câu trần thuật.

Ví dụ: 

   –  He says: “I’m going đồ sộ Ha Noi next week.”

   ⇒ He says he is going đồ sộ Ha Noi next week.

  • Một số động kể từ bất biến Khi gửi sang trọng điều thưa con gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought đồ sộ => ought to

Vậy là tất cả chúng ta vừa phải dò la hiểu những kiến thức và kỹ năng vô nằm trong cụ thể về cấu trúc câu tường thuật rồi. Hy vọng sau bài bác này chúng ta học viên rất có thể dùng thuần thục những cấu hình câu tường thuật vô giao tiếp giờ đồng hồ Anh sản phẩm ngày cũng giống như những bài bác đánh giá bên trên ngôi trường lớp.

Xem thêm: phim trại nữ tù 18+

Bitu chúc bàn sinh hoạt tập luyện đảm bảo chất lượng và sớm trở nên công!

Alice Nguyen là một trong những căn nhà dạy dỗ và yêu thích ngôn từ với trên 15 năm tay nghề giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cho tới sản phẩm ngàn học tập viên. Như vậy đang được xúc tiến cô theo gót xua vị Cử nhân Ngôn ngữ học tập và vị thạc sĩ của Teaching English as a Second Language (TESOL)