các kim loại kiềm

Kim loại kiềm nằm trong group IA. Gồm những vẹn toàn tố: liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), Xêsi (Cs) và Franxi (Fr).

Bạn đang xem: các kim loại kiềm

III. Tính hóa học hoá học tập của Kim loại kiềm

1. Kim loại kiềm thuộc tính với đa số những phi kim

a) Tác dụng với Oxi

– Natri cháy nhập khí oxi thô tạo nên natri peoxit Na2O2, nhập không gian thô ở nhiệt độ phỏng thông thường tạo nên natri oxit Na2O

2Na + O2 → Na2O2

2Na + ½O2 → Na2O

b) Tác dụng với Clo

2K + Cl2  → 2KCl

* Với halogen, lưu huỳnh:

– Các sắt kẽm kim loại kiềm bốc cháy nhập khí clo Lúc xuất hiện khá độ ẩm ở nhiệt độ phỏng cao. Với brom lỏng, K, Rb, Cs nổ mạnh, Li và Na chỉ tương tác bên trên mặt phẳng. Với iot, các kim loại kiềm chỉ tương tác mạnh Lúc đun giá buốt. Khi nghiền sắt kẽm kim loại kiềm với bột sulfur sẽ gây nên phản xạ nổ.

* Với nitơ, cacbon, silic: Chỉ đem Li hoàn toàn có thể tương tác thẳng tạo nên Li3N, Li2C2, Li6Si2 khi đun giá buốt.

2. Kim loại kiềm thuộc tính với axit

– Kim loại kiềm khử mạnh ion H+ trong hỗn hợp axit HCl và H2SO4 loãng trở thành khí hidro (phản ứng mạnh thông thường tạo nên nổ Lúc xúc tiếp axit)

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

2K + 2HCl → 2KCl + H2

Xem thêm: nghị luận về niềm tin

Tổng quát: 2M+2H+→ 2M++H2

3. Kim loại kiềm thuộc tính với nước H2O

– Các sắt kẽm kim loại kiềm đem thế năng lượng điện đặc biệt rất âm, vì vậy chúng phản ứng mạnh với nước giải hòa khí hidro

2K + 2H2O → 2KOH + H2

* Tổng quát: 2M + 2H2O → 2MOH + H2

I. Vị trí cấu trúc của Kim loại kiềm

– Kim loại kiềm nằm trong group IA. Gồm những vẹn toàn tố: liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), Xêsi (Cs) và Franxi (Fr).

– Cấu hình electron vẹn toàn tử: Li: [He]2s1 Na: [Ne]3s1 K: [Ar]4s1 Rb: [Kr]5s1 Cs: [Xe]6s1

II. Tính hóa học vật lí của sắt kẽm kim loại kiềm

– Kim loại kiềm đem tích điện ion hóa nhỏ ⇒ dễ dàng mang lại e thể hiện tại tính khử mạnh

– Số oxi hóa: vào cụ thể từng ăn ý hóa học, nhân tố sắt kẽm kim loại kiềm chỉ mất số lão hóa +1

– Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ phỏng sôi thấp.

– Khối lượng riêng rẽ nhỏ (Li là sắt kẽm kim loại đem lượng riêng rẽ nhỏ nhất)

– Độ cứng nhỏ: các kim loại kiềm đều mượt, hoàn toàn có thể rời vì thế dao

* Nguyên nhân: Kim loại kiềm đem cấu tạo mạng tinh nghịch thể lập phương tâm khối, cấu tạo kha khá trống rỗng. Mặt không giống, nhập tinh nghịch thể những vẹn toàn tử và ion link cùng nhau vì thế link sắt kẽm kim loại yếu

Xem thêm: chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Xem thêm:
Tổng ăn ý tự vị chất hóa học phổ thông