bản tự xếp loại hạnh kiểm

Biểu khuôn mẫu hạnh kiểm  được dùng vào thời điểm cuối từng học tập kỳ hoặc thời điểm cuối năm học tập nhằm học viên tự động reviews quy trình dạy dỗ và vâng lệnh những xài chuẩn chỉnh trong phòng ngôi trường, đó là biểu khuôn mẫu cực kỳ cần thiết vô ngôi nhà ngôi trường và cũng như thể học viên. Chính chính vì thế, nội dung bài viết tại đây tiếp tục trình làng chúng ta Mẫu phiên bản tự động reviews, xếp loại hạnh kiểm của học viên 2022.

Bạn đang xem: bản tự xếp loại hạnh kiểm

quyet-dinh-so-52-2013-QD-TTg

Bản tự động xếp loại hạnh kiểm của học tập sinh là biểu mẫu được sử dụng vào thời điểm cuối từng kỳ học tập hoặc thời điểm cuối năm học tập nhằm học viên tự động reviews lại quy trình tập luyện, vâng lệnh tiến hành những quy ấn định trong phòng ngôi trường.

Nội dung vô khuôn mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học viên cần thiết trình diễn những vấn đề cơ phiên bản như: quốc hiệu xài ngữ, bọn họ thương hiệu học viên, lớp, những ưu thế, điểm yếu, những vi phạm của học viên vô năm học tập. Đây là một trong trong mỗi địa thế căn cứ nhằm nghề giáo xếp loại hạnh kiểm học viên. Dường như chúng ta coi thêm biên phiên bản xếp loại hạnh kiểm học viên. Vậy sau đó là 2 khuôn mẫu tự động xếp loại hạnh kiểm học viên, chào chúng ta nằm trong đón phát âm.

2.Mẫu phiên bản tự động reviews, xếp loại hạnh kiểm của học viên 2022

Trong nội dung của phiếu tự động reviews hạnh kiểm của học tập sinh; Cần tiến hành những vấn đề cơ phiên bản như chức vụ, thương hiệu học viên, lớp, ưu thế và nhược điểm, vi phạm của học viên vô năm. Đây là một trong trong mỗi hạ tầng nhằm nghề giáo phân loại hạnh kiểm học viên. Bên cạnh đó, chúng ta có thể coi thêm thắt làm hồ sơ xếp loại hạnh kiểm của học viên. Dưới đó là Mẫu phiên bản tự động reviews, xếp loại hạnh kiểm của học viên 2022 chào chúng ta nằm trong kham khảo: 

Mẫu 1: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
-------------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Giáo viên công ty nhiệm lớp…………..

Họ và tên:.....................................................................................

Học sinh lớp:……………………… Trường:....................................

Trong học tập kì…. năm học tập 2021-2022 vừa mới qua, em vẫn sở hữu những ưu thế và điểm yếu sau:

+ Ưu điểm:

Trong học tập kỳ vừa mới qua, em vẫn đạt được những ưu thế như sau:

Học tập:..................................................................................

Kỷ luật:...................................................................................

Hoạt động phong trào:..........................................................

Vấn đề khác:........................................................................

+ Về khuyết điểm:

Tuy nhiên, em vẫn vi phạm những lỗi như sau:

- Nghỉ học tập sở hữu phép:…….lần.

- Nghỉ học tập ko phép:…….lần.

- Đi học tập muộn:……..lần.

- Nói chuyện tiếng ồn ào vô giờ học:……..lần.

- Gây rối, mất mặt cấu kết vô lớp:……..lần.

- Vô lễ với giáo viên:……..lần.

…….....................................................................................

Với những ưu và điểm yếu bên trên, em xin xỏ reviews hạnh kiểm của cá thể như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:..................................................

Xem thêm: cap chúc mừng sinh nhật bạn thân

Ngoài đi ra, em xin xỏ thể hiện một vài ba chủ ý góp phần về lớp học tập vô học tập kỳ tới đây, khao khát được thầy cô đánh giá.

+ Ý con kiến cá nhân:

Trên đó là phiên bản kiểm điểm cá thể của em. Kính khao khát thầy/cô giáo đánh giá, reviews và xếp loại hạnh kiểm cho tới em.

Trong học tập kỳ cho tới, em xin xỏ hứa tiếp tục nỗ lực, nỗ lực không chỉ có vậy nhằm tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng, tiến hành theo như đúng nội quy và sở hữu những góp phần không chỉ có vậy cho tới lớp, ngôi trường. Em xin xỏ thực bụng cảm ơn!

………., ngày… tháng… năm……

Học sinh
(Ký và ghi rõ ràng bọn họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc
-------o0o---------

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì… (năm học tập 20… - 20…)

Kính gửi: Giáo viên công ty nhiệm của lớp:…...........................................

Em thương hiệu là:…..........................................................................................

Học sinh lớp......................... Trường :..............................................…

Trong học tập kì… (năm học tập trăng tròn... - trăng tròn...) vừa mới qua, em vẫn sở hữu những ưu thế tương đương điểm yếu sau:

- Về ưu điểm:…......................................................................................

Hoạt động phong trào:…........................................................................

Học tập:…..............................................................................................

Vấn đề khác:….....................................................................................

- Khuyết điểm: Trong học tập kì một vừa mới qua em vẫn vi phạm một trong những lỗi sau:

Lỗi vi phạm Số lần
Vắng sở hữu quy tắc, xin xỏ về
Vắng ko phép
Không sẵn sàng bài
Không thực hiện bài xích tập
Không học tập bài
Bị điểm kém cỏi (5)
Không phù hiệu
Không đồng phục
Bị quản lí sinh phê bình
Mất TT
Bị phê bình ghi SĐB
Đánh nhau
Vô lễ với GV

Vi phạm khác:…...........................................................

* Tự xếp loại hạnh kiểm:…...........................................

* Ý con kiến cá nhân:…........................................................

Trên đó là phiên bản tự động kiểm về cá thể của em. Rất khao khát GVCN đánh giá và xếp loại hạnh kiểm .............cho tới em.

Em xin xỏ hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm tiến hành đảm bảo chất lượng nội quy và tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn vô học tập kì cho tới.

Em xin xỏ cảm ơn!

…, ngày… tháng… năm…

Học sinh

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Xem thêm: công thức chung của tư bản