bản tự kiểm điểm quá trình học tập

Bản tự động kiểm điểm quy trình học tập tập thông thường được nghề giáo đòi hỏi ghi chép sau thời điểm kết thúc giục một học tập kỳ hoặc 1 năm học tập tự cá thể tự động ghi chép. Bản tự động kiểm điểm quy trình học hành sẽ tiến hành gửi cho tới Ban giám hiệu căn nhà ngôi trường và nghề giáo căn nhà nhiệm nhằm kể từ ê thực hiện địa thế căn cứ để lấy đi ra phán xét, Đánh Giá học viên.

Bạn đang xem: bản tự kiểm điểm quá trình học tập

Bản tự động kiểm điểm quy trình học hành tương tự như những loại biên bạn dạng không giống, cũng rất cần được đem không hề thiếu những nội dung cơ bạn dạng như: Quốc hiệu, chi tiêu ngữ, thương hiệu bạn dạng kiểm điểm, thời hạn, vị trí, những vấn đề cá thể, nội dung kiểm điểm, chữ ký của những người tự động ghi chép bạn dạng kiểm điểm. Vậy bên dưới đấy là 3 bạn dạng kiểm điểm quy trình học hành cụ thể đích nhất chào chúng ta chuyển vận về xem thêm nhé. Ngoài bản tự kiểm điểm quá trình học tập chúng ta coi thêm thắt bạn dạng tự động xếp loại hạnh kiểm học viên.

Bản tự động kiểm điểm quy trình học hành của học tập sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

… , ngày … mon … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM
Về quy trình học hành của học tập sinh

Kính gửi:........................................................

Ban giám hiệu trường: ..........................................

Giáo viên căn nhà nhiệm: .........................................

Em thương hiệu là: ............................................................

Học sinh lớp: ........................................................

Trường: .................................................................

Sau Lúc kết thúc giục học tập kỳ: ...... (năm học tập đôi mươi..... – đôi mươi.....), em van lơn ghi chép bản tự kiểm điểm quá trình học tập của tớ vô thời hạn qua chuyện như sau:

Những kết quả đạt được:

 • Những sinh hoạt trào lưu tiếp tục tham ô gia: ...................
 • Kết trái ngược học tập tập: ............................
 • Kỷ luật: ..........................
 • Vấn đề khác:.................

Trong thời hạn học hành vừa mới qua em đã và đang vi phạm một trong những lỗi, em van lơn trình diễn ví dụ như sau:

 • Nghỉ học tập đem ghi chép đơn van lơn phép: …….lần.
 • Nghỉ học tập ko van lơn phép:…….lần.
 • Đi học tập trễ: ……..lần.
 • Mất trật tự động vô giờ học: ……..lần.
 • Đánh nhau: ……..lần.
 • Không ông nằm trong bài: ……..lần.
 • Không thực hiện bài bác tập: ……..lần.
 • Bị điểm kém: ……..lần.
 • Bị phê bình vô bong đầu bài: ……..lần.
 • Vô lễ với thầy cô giáo: ……..lần.
 • Mặc phục ko đích quy định: ……..lần.
 • Lỗi vi phạm khác: .....................

Trên đấy là bạn dạng tự động kiểm quy trình học hành của em. Rất hy vọng thầy cô căn nhà nhiệm kiểm tra, Đánh Giá và xếp loại hạnh kiểm mang đến em.

Em van lơn hứa tiếp tục tiến hành chất lượng nội quy căn nhà ngôi trường, xử lý những lỗi tiếp tục phạm phải, ko nhằm những sai phạm tái ngắt trình diễn, và nỗ lực phấn đấu học hành chất lượng rộng lớn.

Em van lơn thực lòng cảm ơn!

Chữ ký học tập sinh

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

Bản tự động kiểm điểm quy trình học tập tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
-------------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(Về quy trình học tập tập)

Kính gửi: Giáo viên căn nhà nhiệm lớp…………..

Họ và tên:...........................................

Học sinh lớp:……………………… Trường:....................................

Trong học tập kì…. năm học tập đôi mươi,....-20....một vừa hai phải qua chuyện, em tiếp tục đem những điểm mạnh và lỗi sau:

+ Ưu điểm:

Trong học tập kỳ vừa mới qua, em tiếp tục đạt được những điểm mạnh như sau:

Học tập:.....................................................................

Kỷ luật:......................................................................

Hoạt động phong trào:..............................................

Vấn đề khác:...........................................................

+ Về khuyết điểm:

Tuy nhiên, em tiếp tục vi phạm những lỗi như sau:

- Nghỉ học tập đem phép:…….lần.

- Nghỉ học tập ko phép:…….lần.

- Đi học tập muộn:……..lần.

- Nói chuyện tiếng ồn vô giờ học:……..lần.

- Gây rối, thất lạc hòa hợp vô lớp:……..lần.

Xem thêm: phim ma thai lan

- Vô lễ với giáo viên:……..lần.

……..................................................................

Với những ưu và lỗi bên trên, em van lơn Đánh Giá hạnh kiểm của cá thể như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:........................

Ngoài đi ra, em van lơn thể hiện một vài ba chủ ý góp phần về lớp học tập vô học tập kỳ sắp tới đây, hy vọng được thầy cô kiểm tra.

+ Ý loài kiến cá nhân:

Trên đấy là bạn dạng kiểm điểm cá thể của em. Kính hy vọng thầy/cô giáo kiểm tra, Đánh Giá và xếp loại hạnh kiểm mang đến em.

Trong học tập kỳ cho tới, em van lơn hứa tiếp tục nỗ lực, nỗ lực hơn thế nữa nhằm học hành chất lượng, tiến hành theo như đúng nội quy và đem những góp phần hơn thế nữa mang đến lớp, ngôi trường. Em van lơn thực lòng cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm……

Học sinh
(Ký và ghi rõ rệt chúng ta tên)

Bản kiểm điểm quy trình học hành chủ yếu trị

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ............

LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC K….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tôi tên: ………………………………………...……………………………...

Ngày, mon, năm sinh: ……………….....................................................

Đơn vị công tác: ………………………...……………………………………

Qua rộng lớn 1 năm nhập cuộc học hành lớp Trung cung cấp LLCT-HC khoá…………….(Khóa học: …………..–………….) hé bên trên ……..……………………………

Bản thân thuộc van lơn Đánh Giá những mặt mũi ưu, lỗi ví dụ như sau:

1. Về tư tưởng chủ yếu trị

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

2. Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

3. Về tiến hành trách nhiệm học hành, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Tôi van lơn cam kết tiếp tục kiểm điểm chân thực về nội dung nêu bên trên./.

………ngày……tháng…..năm

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Cách ghi chép bạn dạng kiểm điểm quy trình học tập tập

Bản kiểm điểm học viên tự động nhận lỗi đích chuẩn chỉnh cần phải có không hề thiếu những nội dung sau:

+ Quốc hiệu: Cần ghi bằng văn bản in hoa và được trình diễn đi ra thân thuộc trang giấy

+ Tiêu ngữ: Cần cần ghi rõ rệt bạn dạng kiểm điểm về sự gì, ghi chép chữ in hoa và trình diễn đi ra thân thuộc trang giấy má.

+ Cần cần đem tháng ngày năm lập biên bản

+ “Kính gửi”: cần thiết nêu rõ rệt gửi ai và cũng khá được trình diễn đi ra thân thuộc trang giấy má.

+ tin tức của những người ghi chép bạn dạng kiểm điểm cần phải nêu rõ rệt bao hàm thương hiệu, tuổi tác, lớp,…

Xem thêm: fairy tail phần 2 zing tv

+ Tiếp theo đuổi là thời hạn vi phạm, tương tự nguyên nhân ghi chép bạn dạng kiểm điểm.

+ Lời hứa của bạn dạng thân thuộc về sự vi phạm

+ Cuối nằm trong được xem là chữ ký của những người ghi chép bạn dạng kiểm điểm, hoàn toàn có thể bao hàm cả chữ ký của những người thực hiện bệnh (trong tình huống của học viên ghi chép bạn dạng kiểm điểm thì hoàn toàn có thể đem chữ ký của phụ huynh).