bài tập toán lớp 5

29 đề ôn luyện Toán lớp 5 chung những em học viên lớp 5 ôn luyện, luyện giải đề thuận tiện rộng lớn. Thông qua quýt việc rèn luyện và giải những đề ganh đua sẽ hỗ trợ những em đánh giá được kỹ năng của bạn dạng thân thiện, nhằm rút tay nghề trong những kỳ ganh đua.

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 1

Bài 1: Một tờ bìa hình thang với lòng rộng lớn 2,8dm, lòng nhỏ bé 1,6dm, độ cao 0,8dm.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5

a) Tính diện tích S của tấm bìa đó?

b) Người tớ hạn chế rời khỏi 1/4 diện tích S. Tính diện tích S tấm bìa còn lại?

Bài 2: Hình chữ nhật ABCD với chiều lâu năm DC = 27cm, chiều rộng lớn AD = trăng tròn,4cm. E là 1 điểm bên trên AB. Tính diện tích S tam giác ECD?

Đề ôn luyện Toán lớp 5

Bài 3: (HSKG): Một thửa ruộng hình thang với lòng nhỏ bé 26m, lòng to hơn lòng nhỏ bé 8m, lòng nhỏ thêm hơn độ cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi ruộng cơ thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 2

Bài 1: Khoanh nhập phương án đúng:

a) Hình tròn xoe với 2 lần bán kính 7/8 m thì chu vi của hình cơ là:

A. 2,7475cm

B. 27,475cm

C. 2,7475m

D. 0,27475m

b) Hình tròn xoe với 2 lần bán kính 8cm thì nửa chu vi của chính nó là:

A. 25,12cm

B. 12,56cm

C. 33,12cm

D. trăng tròn,56cm

Bài 2: Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,52m.

a) Tính chu vi của bánh xe pháo đó?

b) Chiếc xe pháo này sẽ chuồn được từng nào m nếu như bánh xe pháo lăn lóc bên trên mặt mũi khu đất 50 vòng, 80 vòng, 300 vòng?

Bài 3: (HSKG) Tính diện tích S hình PQBD (như hình vẽ)

Đề ôn luyện Toán lớp 5

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 3

Bài 1: Hình mặt mũi được vẽ tạo nên vày 1/2 hình trụ và một hình tam giác. Tính diện tích S hình mặt mũi.

Bài 2: Bánh xe pháo lăn lóc bên trên mặt mũi khu đất 10 vòng thì được quãng lối lâu năm 22,608 m. Tính 2 lần bán kính của bánh xe pháo đó?

Bài 3: (HSKG): Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 30m, chiều rộng lớn 20m. Người tớ khơi một chiếc ao hình trụ với nửa đường kính 15m. Tính diện tích S khu đất còn sót lại là bao nhiêu?

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 4

Bài luyện 1: Hãy khoanh nhập cơ hội giải chính bài xích sau: Tìm diện tích S hình trụ với nửa đường kính là 5m:

A: 5 x 2 x 3,14

B: 5 x 5 x 3,14

C: 5 x 3,14

Bài luyện 2: Cho tam giác với diện tích S là 250cm2 và độ cao là 20cm. Tìm lòng tam giác?

H: Hãy khoanh nhập cơ hội giải đúng

A: 250 : 20

B: 250 : trăng tròn : 2

Xem thêm: master key ep 6 vietsub

C: 250 x 2 : 20

Bài luyện 3: Một hình trụ với chu vi là 31,4dm. Hãy dò xét diện tích S hình đó?

Bài luyện 4: Cho hình thang với diện tích S là S, độ cao h, lòng nhỏ bé a, lòng rộng lớn b. Hãy viết lách công thức dò xét độ cao h.

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 5

Bài luyện 1: Hãy khoanh nhập cơ hội giải chính bài xích sau: Tìm diện tích S hình trụ với nửa đường kính là 5m:

A: 5 x 2 x 3,14

B: 5 x 5 x 3,14

C: 5 x 3,14

Bài luyện 2: Cho tam giác với diện tích S là 250cm2 và độ cao là 20cm. Tìm lòng tam giác?

H: Hãy khoanh nhập cơ hội giải đúng

A: 250 : 20

B : 250 : trăng tròn : 2

C: 250 x 2 : 20

Bài luyện 3: Một hình trụ với chu vi là 31,4dm. Hãy dò xét diện tích S hình đó?

Bài luyện 4: Cho hình thang với diện tích S là S, độ cao h, lòng nhỏ bé a, lòng rộng lớn b. Hãy viết lách công thức dò xét độ cao h.

Bài luyện 5: (HSKG): Tìm diện tích S hình sau:

Đề ôn luyện Toán lớp 5

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 6

Bài luyện 1: Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp ko nắp hình chữ nhật với chiều lâu năm 25cm, chiều rộng lớn 12cm, độ cao 8 centimet. Tính diện tích S bìa cần thiết nhằm thực hiện vỏ hộp (không tính mép dán).

Bài luyện 2: Chu vi của một hình vỏ hộp chữ nhật là từng nào biết DTxq của chính nó là 385cm2, độ cao là 11cm.

Bài luyện 3: Diện tích toàn phần của hình lập phương là 96 dm2 .Tìm cạnh của chính nó.

Bài luyện 4: (HSKG): Người tớ đá toàn diện mạo ngoài và nhập của một chiếc thùng hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 75cm, chiều rộng lớn 43cm, độ cao 28cm (thùng với nắp).

a) Tính diện tích S cần thiết sơn?

b) Cứ từng m2 thì đá không còn 32000 đồng. Tính số chi phí đá khuôn mẫu vỏ hộp đó?

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 7

Bài luyện 1: Một khuôn mẫu thùng tôn với hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 32 centimet, chiều rộng lớn 28 centimet, độ cao 54 centimet. Tính diện tích S tôn cần thiết nhằm thực hiện thùng (không tính mép dán).

Bài luyện 2: Chu vi lòng của một hình vỏ hộp chữ nhật là 28 centimet, DTxq của chính nó là 336cm2. Tính độ cao của khuôn mẫu vỏ hộp đó?

Bài luyện 3: (HSKG): Người tớ quét dọn vôi toàn cỗ tường ngoài, nhập và trần nhà đất của một tấm học tập với chiều lâu năm 6,8m, chiều rộng lớn 4,9m, độ cao 3,8 m.

a) Tính diện tích S cần thiết quét dọn vôi, biết diện tích S những cửa ngõ chuồn và hành lang cửa số là 9,2m2?

b) Cứ quét dọn vôi từng m2 thì không còn 6000 đồng. Tính số chi phí quét dọn vôi lớp học tập đó?

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 8

Bài luyện 1: Hình lập phương loại nhất với cạnh 8 centimet, Hình lập phương loại nhì với cạnh 6 centimet. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của từng hình lập phương đó?

Bài luyện 2: Một khuôn mẫu thùng ko nắp với hình dạng lập phương với cạnh 7,5 dm. Người tớ quét dọn đá toàn diện mạo nhập và ngoài của thùng cơ. Tính diện tích S quét dọn sơn?

Bài luyện 3: (HSKG): Người tớ đóng góp một thùng mộc hình lập phương với cạnh 4,5dm.

Xem thêm: coi phim hồng kông

a) Tính diện tích S mộc nhằm đóng góp cái thùng đó?

b) Tính chi phí mua sắm mộc, biết cứ 10 dm2 có mức giá 45000 đồng.

>>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm nội dung chi tiết!