ankin có công thức tổng quát là

1, Khái niệm, đồng phân, danh pháp của ankin

Khái niệm: Ankin đem công thức tổng quát lác của sản phẩm đồng đẳng là: CnH2n-2 (n2). Ankin là hidrocacbon ko no, mạch hở và nhập phân tử đem links 3.

Bạn đang xem: ankin có công thức tổng quát là

Đồng phân của ankin: Các hóa học kể từ C4 trở lên đường đem đồng phân địa điểm links tía, kể từ C5 trở lên đường đem đồng phân mạch C. Riêng C2H2 và C3Hkhông đem đồng phân ankin.

Danh pháp của ankin: 

  • Danh pháp thông thường của ankin được gọi như sau: thương hiệu gốc ankyl links với nguyên vẹn tử C của links tía + axetilen
  • Danh pháp thay cho thế của ankin được gọi như sau: số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + số chỉ địa điểm links tía + in

2, Các đặc thù của ankin

Tính hóa học vật lí của ankin: Ankin nhẹ nhõm rộng lớn nước và ko sôi nội địa. Có sức nóng chừng sôi, sức nóng nhiệt độ chảy, đem lượng riêng rẽ tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.

Tính Hóa chất của ankin: 

  • Các phản xạ nằm trong của ankin:

CnH2n-2 + 2H2  CnH2n + 2 (điều khiếu nại Ni, sức nóng độ)

CnH2n + 2Br2  CnH2nBr4

CnH2n-2+ 2HX  CnH2nX2

  • Phản ứng dime hóa và trime hóa

Xem thêm: điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  • Phản ứng thế vị ion kim loại

Chú ý: Người tao sử dụng phản xạ thế ion sắt kẽm kim loại nhằm phân biệt ank – 1 – in với những hidrocacbon và những ankin không giống. Bởi vì như thế chỉ mất những ank – 1 – in đem phản xạ bên trên (tương tự động như axetilen).

  • Phản ứng lão hóa của ankin

Ankin làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím như là anken. Ankin cháy nhập không gian, tạo ra tao khí cacbonic, nước và sức nóng.

3, Điều chế và phần mềm của ankin

Trong công nghiệp, người tao pha trộn ankin kể từ metan:

Trong chống thực nghiệm, người tao pha trộn axetilne bằng phương pháp cho CaC2 thuộc tính với nước. 

Anxetilen được sử dụng thực hiện đèn xì nhằm bàn, tách sắt kẽm kim loại, là nguyên vật liệu cần thiết nhằm pha trộn nhiều hóa học cơ học.

Xem thêm: chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh